Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2011r.. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w maju 2011r.


1. Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2011
2. Zestawienie cen minimalnych nawozów w maju 2011
3. Zestawienie cen maksymalnych nawozów w maju 2011
4. Dynamika cen nawozów w maju 2011
5. Wykresy czysty składnik maju 2011