Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz  cen nawozów w lutym 2011r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w lutym 2011r.

1. Analiza rynku nawozów mineralnych  oraz  cen nawozów w lutym 2011r.
2. Zestawienie cen minimalnych nawozów w lutym 2011r.
3. Zestawienie cen maksymalnych nawozów w lutym 2011r.
4. Dynamika cen nawozów w lutym 2011r.
5. Wykresy czysty składnik luty 2011