Przedstawiamy informację na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w czerwcu 2016 r., opracowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

 

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2016 r.

Zestawienie cen minimalnych nawozów w czerwcu 2016 r.

Zestawienie cen maksymalnych nawozów w czerwcu 2016 r.

Dynamika cen nawozów w czerwcu 2016 r.

Wykresy czysty składnik w czerwcu 2016 r.

Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w czerwcu 2016 r.