Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów marcu 2016r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w marcu 2016r.

 

  1. Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2016 r.
  2. Zestawienie cen minimalnych nawozów w marcu 2016 r.
  3. Zestawienie cen maksymalnych nawozów w marcu 2016 r.
  4. Dynamika cen nawozów w marcu 2016 r.
  5. Wykresy czysty składnik w marcu 2016 r.
  6. Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w marcu 2016 r.