Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2016 r. przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w lutym 2016 r.

 

 

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2016 r.

Zestawienie cen minimalnych nawozów w lutym 2016 r.

Zestawienie cen maksymalnych nawozów w lutym 2016 r.

Dynamika cen nawozów w lutym 2016 r.

Wykresy czysty składnik w lutym 2016 r.

Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w lutym 2016 r.