Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2015r. przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w lutym 2015r.

  1. Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2015 r.
  2. Zestawienie cen minimalnych nawozów w lutym 2015 r.
  3. Zestawienie cen maksymalnych nawozów w lutym 2015 r.
  4. Dynamika cen nawozów w lutym 2015 r.
  5. Wykresy czysty składnik w lutym 2015 r.
  6. Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w lutym 2015 r.