Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2015 r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w styczniu 2015 r.

  1. Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2015 r.
  2. Zestawienie cen minimalnych nawozów w styczniu 2015 r.
  3. Zestawienie cen maksymalnych nawozów w styczniu 2015 r.
  4. Dynamika cen nawozów w styczniu 2015 r.
  5. Wykresy czysty składnik w styczniu 2015 r.
  6. Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w styczniu 2015 r.