Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w 4 kwartale 2014r - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w 4 kwartale 2014r

  1. Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w 4 kwartale
  2. Zestawienie cen minimalnych nawozów w 4 kwartale 2014r.
  3. Zestawienie cen maksymalnych nawozów w 4 kwartale 2014r.
  4. Dynamika cen nawozów 4 kwartale 2014r.
  5. Wykresy czysty składnik w 4 kwartale 2014r.
  6. Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe za 4 kwartał 2014r.