2013 ZASADY INTEGROWANEJ OCHRONY ROSLIN W PRODUKCJI ZIEMNIAKA 1 250

Podstawą integrowanej ochrony roślin jest prawidłowa agrotechnika. Dotyczy to również ziemniaka, który jest bardzo wymagający w odniesieniu do kultury gleby. Umieszczając go w płodozmianie w mniejszym stopniu możemy brać pod uwagę przedplon, co do którego jest mało wymagający. Słaba reakcja ziemniaka na przedplon wynika ze stosowania pod jego uprawę obornika, ewentualnie nawozów zielonych, które w mocnym stopniu wpływają na sprawność gleby i jej korzystną strukturę. Większą wagę należy przywiązać do tego, aby po zbiorze przedplonu była dostateczna ilość czasu na wykonanie bardzo starannej uprawy jesiennej. Autor: Andrzej Dominik

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70