Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii zapraszamy do udziału w XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.

Pod takim hasłem w ostatnim tygodniu lipca Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie przeprowadziło szkolenie dla Lokalnych Grup Działania. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele LGD z województw małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

II kwartał na krajowym rynku mleka przebiegł dość spokojnie. Mimo wystąpienia klęski powodzi produkcja mleka nie uległa spadkowi, który mógłby wpłynąć na rynek. Koniec II kwartału był też okresem wypłaty dla producentów mleka wparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Jego wielkość zależała od posiadanych kwoty mlecznej. Najwięksi producenci dostarczający 200000 litrów mlek mogli otrzymać 3000 zł, co było stosunkowo niewielka kwotą niemającą większego wpływu na sytuację gospodarstw i na rynek.  więcej...

Uprzejmie informujmy, że w trakcie obsługi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków składanych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" stwierdzono, że znaczna ilość wniosków o płatność jest składana przed terminem określonym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłatę pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 20 poz. 119 z późn. zm.) W przypadku złożenia wniosku o płatność przed terminem, ARiMR jest zmuszona odmawiać producentom przyznania płatności pomimo posiadania przez nich certyfikatów wystawionych przez upoważnione jednostki certyfikujące i poniesienia kosztów kontroli.

W dniach 18 – 24 lipca br przebywała na terenie Polski grupa biznesmenów z Kosowa. W Polsce zapoznawali się oni z różnymi aspektami produkcji malin i borówki wysokiej. Rośliny te nie są jeszcze uprawiane w Kosowie. Organizator seminarium, amerykańska fundacja Word Lerning/Forecast, wybrała Polskę jako kraj o bogatych doświadczeniach i wielkim potencjale produkcyjnym, a polski partner Word Lerning/Forecast - Fundacja Rynków Hurtowych z Bronisz, poprosiła o przygotowanie programu tego seminarium Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu.

CDR O/Kraków wznawia, w nieco nowym kształcie, publikowanie Newslettera, adresowanego do LGD i doradców, a także wszystkich zainteresowanych. Niniejsze wydanie zostało przygotowane w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. Autorzy liczą, że odbiorcy Newslettera włączą się do prac redakcyjnych, że skorzystają z możliwości informowania o swoich osiągnięciach czy też bolączkach, że włączą się za pośrednictwem tej publikacji w proces doskonalenia podejścia Leader w Polsce. zobacz pierwszy nr Newslettera

Drugi kwartał na rynku zbóż i rzepaku przebiegał w miarę spokojnie. Z ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce na rynku było zakończenie w raz z początkiem czerwca interwencyjnego skupu zbóż. Instrument ten zacznie ponowne funkcjonować jesienią, lecz ulegnie on pewnym modyfikacjom. więcej...

Wpisanie danych osobowych nie jest równoznaczne z przeniesieniem Państwa na listę doradców rolniczych. Rejestrując się w bazie  po raz pierwszy, po wpisaniu danych osobowych i kliknięciu Zapisz dane ukaże się formularz, na którym musicie Państwo zadeklarować swoje uprawnienia.

Centrum Doradztwa Rolniczego udostępnia z upoważnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienioną  "Metodykę do sporządzania dokumentacji przyrodniczej na 2010 rok" oraz formularze. Wprowadzona zmiana polegała na dodaniu szczegółowego opisu siedliska w formularzu siedliskowym oraz punktu dotyczącego cennych elementów przyrodniczych w obydwu formularzach: siedliskowym i ornitologicznym. Dodatkowo w metodyce uporządkowano opis dotyczący formularzy.

W dniu 19.07.2010r. odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego i Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja na temat zmian oraz uruchomienia nowych naborów w niektórych działaniach wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W działaniach tych wprowadzono szereg zmian mających ułatwić dostęp do środków finansowych. Ułatwienia te wprowadzono głównie na wniosek rolników. Minister poinformował także, o planowanych zmianach w zakresie wymaganych załączników. Zgodnie z założeniem, że część dokumentów urzędowych, tam, gdzie to możliwe, będzie mogła być zastąpiona oświadczeniami rolników.

Seminarium adresowane do doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, miało na celu zainteresowanie ich podstawowymi zagadnieniami z obszaru ekonomii społecznej oraz wywołanie dyskusji na temat możliwości uczestnictwa i roli doradców rolnych w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej na wsi oraz próbę określenia potrzeb edukacyjnych doradców w obszarze rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, było organizatorem wyjazdu studyjnego do Austrii i Włoch w dniach 27 czerwca – 3 lipca 2010r. Wyjazd został zorganizowany w związku z realizacją projektu szkoleniowego oraz tworzeniem w radomskim oddziale CDR Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Stonka ziemniaczana jest szkodnikiem inwazyjnym, który od czasu zadomowienia się w Polsce rokrocznie przekracza próg ekonomicznej szkodliwości i wymaga chemicznego zwalczania. Historia walki z tym szkodnikiem pełna jest „wzlotów i upadków” ochrony roślin, która na przestrzeni 60 lat sięgała do arsenału wszystkich możliwych metod by go zwalczyć. Stosowano i stosuje się chemiczne środki, których ewolucja zaczęła się od słynnego DDT i trwa po dzień dzisiejszy, jak również oparte na środkach bakteryjnych i hormonalnych metody biologiczne. Były też próby introdukcji wrogów naturalnych, a badania genetyczne zaowocowały hodowlą transgenicznych odmian ziemniaka.

W dniach 7 i 8 lipca br. w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez MRiRW oraz radomski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego, a zatytułowana „System doradztwa rolniczego na rzecz ochrony środowiska”. Obradowano w ramach czterech bloków tematycznych, z których pierwszy dotyczył systemów doradztwa rolniczego w wybranych państwach UE, w tym w Polsce, Bawarii, Estonii, Czechach i na Litwie.

Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 2007-2013.

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu ogłasza nabór otwarty na szkolenie pn. „Organizacja i świadczenie usług doradztwa leśnego posiadaczom lasów w ramach PROW 2007-2013”.  Szkolenie zaplanowane zostało na pierwszą połowę października 2010 r. Dokładna data szkolenia zostanie określona po zakończeniu naboru otwartego. Miejsce szkolenia będzie uzależnione od zainteresowania udziałem w szkoleniu większości osób z danego regionu Polski. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia strony www.bedon.lasy.gov.pl. Więcej informacji w zakładce Szkolenia/Szkolenia dla kandydatów na doradców leśnych/Oferta

Osoby do kontaktu ze strony ORWLP w Bedoniu:
- mgr Tomasz Biały, mgr Sebastian Baryła,
tel. (42) 677 25 30 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach w ramach wsparcia rolników, którzy ucierpieli w wyniku fali powodziowej przygotował dwie publikacje na temat przywracania dobrej kultury rolnej na gruntach uprawnych.

Organizatorem XVIII edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich  ośrodków doradztwa rolniczego” w 2010 roku jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Do tegorocznej edycji konkursu swoje uczestnictwo zgłosiło 15 redakcji, które, zgodnie z regulaminem, nadesłały po trzy egzemplarze czasopism, wszystkie wydane w roku 2009.

W dniu 17 czerwca 2010 roku odbyło się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu szkolenie dla doradców oraz producentów ryb słodkowodnych nt. zmian wynikających z nowelizacji przepisów dotyczących wsparcia finansowego w ramach środka 2.2. DZIAŁANIA WODNO-ŚRODOWISKOWE w ramach PO „RYBY 2007-2013”.

W dniach 25-28 maja z wizytą studyjną przebywała w Polsce 30-osobowa grupa przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Serbii, Instytutu Zastosowania Nauki w Rolnictwie, a także odpowiedników polskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego z Serbii. Program pobytu obejmował m.in. wykłady dotyczące polskich jednostek doradztwa rolniczego, spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także wizyty w gospodarstwach rolniczych o różnym profilu produkcji.

Polska jest obecnie szóstym co do wielkości producentem mleka w Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas takie potęgi jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, które posiadają dominującą pozycję wśród producentów. Niewiele więcej mleka wytwarza się we Włoszech i Holandia. W porównaniu z tymi krajami Polski potencjał produkcyjny jest o wiele większy i spokojnie pozwala na dorównanie im, jednak na chwilę obecną polskich hodowców ograniczają kwoty mleczne oraz z roku na rok malejące pogłowie krów, choć ich wydajność jest coraz większa. więcej...

W dniach 27 i 28 maja przebywała w Polsce 20-osobowa grupa przedstawicieli estońskiego ministerstwa rolnictwa i doradztwa rolniczego. Wizytę zorganizowano w ramach realizacji wspólnego programu "Baltic Agreement", którego celem jest rozwój rolno-środowiskowych usług doradczych w Regionie Morza Bałtyckiego w celu poprawy środowiska wodnego.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w czerwcu 2010r.! Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą albo rozwinąć przedsiębiorstwo, które już prowadzisz i utworzyć miejsca pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i przystąp do Programu! Nabór wniosków o przyznanie pomocy wkrótce przeprowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). więcej...

W dniu 24 maja br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało kolejny komunikat, zawierający szczegółowe rozwiązania  dla rolników dokonujących zmian deklaracji zawartych w złożonych wnioskach rolnośrodowiskowych. Komunikat zawiera wyjaśnienia  dotyczące zasad przejścia z Programu rolnośrodowiskowego 2004-2006 na Program rolnośrodowiskowy 2007-2013 oraz możliwości wycofania się rolnika z tak zadeklarowanej zmiany.

Na operacje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań inwestycyjnych oraz działań osi Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będzie można otrzymać z  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  zaliczkę. Te korzystne rozwiązania mają za zadanie ułatwić jak największej liczbie rolników, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów korzystanie z takiej pomocy.

 Przedstawiamy przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  propozycję podziału roślin na grupy wraz z wchodzącymi w ich skład przykładowymi gatunkami roślin. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone ma na celu promocję systemu opartego na zmianowaniu, a więc przyjaznego środowisku systemu produkcji rolnej, ma on korzystnie wpływać na biologiczną aktywność gleby, zawartość substancji organicznej w glebie, strukturę i uwilgotnienie gleby jak również ograniczenie zachwaszczenia i zdrowotność łanu oraz w miarę zamknięty obieg składników pokarmowych. Oznacza to, że prawidłowy dobór i następstwo roślin powinno uwzględniać dostosowanie do różnorodnych warunków glebowych, wymagania przedplonowe oraz agrotechnikę. W związku z powyższym lista pełni rolę informacyjną, a w przypadku wątpliwości odnośnie prawidłowości zastosowanego zmianowania należy każdy taki przypadek rozpatrywać w sposób indywidualny.

Produkcja rzepaku w ostatnich latach zaczęła nabierać coraz większego znaczenia. W raz z rozwojem sektora bio paliw rzepak staje się roślina, która coraz częściej jest wybierana przez rolników do upraw. Nawet w tych rejonach, w których wcześniej nie występował. Rosnące zainteresowanie uprawami rzepaku wiąże się także z korzystnymi cenami jakie od kilku lat występują na rynku. więcej...

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizacje projekt "Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu" współfinansowanego ze środków NFOŚiGW. Jednym z głównych działań przedsięwzięcia jest szkolenie doradców rolnych z zakresu OZE, a jego drugi etap odbył się w dniach 12-16 kwietnia 2010 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dnia 7 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniach 24 i 25 kwietnia 2010 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. 29-go Listopada miała miejsce XIII Ogólnopolska Giełda Agroturystyczna organizowana wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków, Stowarzyszenie Agroturystyczne "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Małopolskiego, a wsparcia organizacyjnego udzielił Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego.

W dniach 14-16.04.2010 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało szkolenie pn. "Budowa sieciowych produktów turystyki wiejskiej wraz z aspektami prawnymi działalności gospodarczej". Szkolenie przeznaczone było dla nauczycieli szkół rolniczych podlegających MRiRW. W szkoleniu warsztatowym udział wzięło 21 osób.

Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz racjonalne ich wykorzystanie są fundamentalnymi wyznacznikami odpowiedzialnej polityki na rzecz przyszłości. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru promieniowania słonecznego, geotermalnej lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów

Przyjęte w Polsce cele rozwoju odnawialnych źródeł energii są zgodne z zaleceniami UE, które zobowiązują kraje członkowskie do zwiększania udziału energii uzyskiwanej z biomasy z około 5 % obecnie do 8 % w 2010 r. Polska w UE jest postrzegana jako kraj  dużych potencjalnych możliwościach produkcji biomasy, gdyż pod ten kierunek produkcji może być przeznaczone do 1,6 mln ha użytków rolnych.

Jednym z ważnych elementów skuteczności zabiegów jest sprawny technicznie opryskiwacz. Jednocześnie poprawia się bezpieczeństwo wykonującego zabieg, zmniejsza się zagrożenie dla środowiska ze strony stosowanych środków ochrony roślin, jak, co jest ważne dla rolnika, obniża się koszty ochrony roślin.

Zboża stanowią od lat podstawową grupę roślin uprawianych na gruntach ornych. Ich udział w strukturze zasiewów wynosi obecnie około 78% i od kilku lat utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Jedynie w roku 2008 można było zaobserwować wzrost powierzchni upraw o 247 tys. ha do poziomu 8597 tys. ha.

Komisja Europejska nie przyjęła wniosku polskiego rządu o przedłużenie stosowania klatek tradycyjnych dla niosek. W związku z tym producenci jaj mają czas na ich wymianę na klatki nowego typu tzw. „wzbogacone” do końca grudnia 2011r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłaszają nabór uczestników III edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w roku 2010.

Zboża stanowią w krajowej produkcji rolniczej strategiczną pozycję. W strukturze upraw zajmują przeszło 70%. Średnia globalna produkcja zbóż w naszym kraju wynosi 26-28 mln ton, z czego  na pasze przeznacza się ok. 17 mln, a na konsumpcję 7-8 mln ton. Prowadzenie opłacalnej produkcji zbóż wymaga stosowania coraz bardziej wydajnych i efektywnych technologii uprawy, gwarantujących wysokie plony ziarna o doskonałych parametrach jakościowych. więcej...

Już po raz szósty odbyła się w Poznaniu, w dniach 10-11 lutego br. konferencja Dni Przedsiębiorcy Rolnego. Jest to cykliczna impreza będąca forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami z Polski i Niemiec. Tym razem tematem przewodnim spotkania było pytanie „Jak przetrwać kryzys?”.

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. przygotowując Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były zobowiązane do utworzenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 roku Krajowych  Sieć Obszarów Wiejskich. Celem działania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich jest  „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”.

Tegoroczne Targi możemy uznać za udane. Pomimo kryzysu uczestniczyło w nich 43 500 osób i było to niewiele mniej niż w roku ubiegłym (46 711). Od 17 do 20 lutego na BioFachu wystawiały się firmy ze 121 państw, odbyło się 180 seminariów dla 8 000 uczestników. Państwa i duże regiony zorganizowały stoiska narodowe i regionalne. Tak wystawiały się m.in. landy niemieckie, prowincje francuskie czy hiszpańskie. W podsumowaniu imprezy organizatorzy wymienili najaktywniejszych uczestników targów, którymi kazali się Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Austria i… Polska, z czego jesteśmy dumni. Okazało się bowiem, że przodowaliśmy wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Potwierdzono udział ponad 1000 zwiedzających targi Polaków. Zarówno indywidualnie jak i w zorganizowanych grupach nasi rodacy byli widoczni.

Obecnie przed polską elektroenergetyką stoi szereg bardzo trudnych zadań. Sprostanie im będzie olbrzymim wyzwaniem nie tylko dla sektora, ale dla całego społeczeństwa. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć spełnienie wymogów zawartych w tzw. Pakiecie Klimatycznym. Przewiduje on ograniczenie do 2020 redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 20% oraz podniesienie o 20% efektywności energetycznej.

Wśród wielu przyczyn niskiego plonowania truskawek w naszym kraju jak niewłaściwy wybór stanowisk, rozliczne błędy agrotechniczne, ważne miejsce zajmuje niska jakość materiału nasadzeniowego. Sadzonki pobierane z plantacji owocujących, od startu porażone są przez różne choroby.  Rośliny zawirusowane, zaatakowane  przez szkodniki,  uprawiane w niekorzystnych warunkach nie mogą dawać wysokich, opłacalnych plonów.

Ostatnia zima przeczy ociepleniu klimatu i wywołała ostry spór pomiędzy zwolennikami tej teorii i zagorzałymi przeciwnikami. To dobrze, że poglądy ścierają się coraz ostrzej, bo to mobilizuje do rzetelnych badań  i prezentowania rzeczowych argumentów przez obie strony. Jedynie słuszne poglądy już mieliśmy u nas i jak to się skończyło wiemy wszyscy. Obserwując zmiany pogodowe w ostatnich latach gołym okiem można stwierdzić, że klimat na naszej planecie ociepla się, a tempo tych zmian jest niespotykane w historii.

Centrum Doradztwa rolniczego przekazuje informację uzyskaną z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą  dokumentacji przyrodniczych sporządzanych w ramach Programu rolnośrodowiskowego. Zmienione zostały terminy dotyczące opiniowania tych dokumentacji.

Już po raz piąty spotkali się w CDR w Radomiu przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, jednostek badawczo-naukowych, uczelni rolniczych, jednostek certyfikujących, przetwórcy oraz doradcy rolniczy aby rozmawiać na temat zadań badawczych z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w roku 2009. W trzydniowej konferencji, która odbyła się w dniach 27-29 stycznia br. uczestniczyli także przedstawiciele ministerstwa rolnictwa i jednostek badawczych z Litwy, Czech oraz Węgier. Stronę polską reprezentował m.in. minister Artur Ławniczak.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przekazuje informację uzyskaną z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą systemu dotowanych z budżetu państwa ubezpieczeń w rolnictwie oraz obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, na które producenci rolni otrzymują dopłaty bezpośrednie.

Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór pozwala w określonych warunkach na poprawienie efektywności produkcji ziemniaka. Parametrami sprzyjających są: warunki przyrodnicze zapewniające wczesny i szybki przyrost plonu i możliwość zaopatrzenia się w dobrej jakości i odpowiedniej odmiany sadzeniaki.

Od 15 stycznia br. producenci rolni mogą ubiegać się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, który został zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r.

13 stycznia 2010 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej   (Dz. U. Nr 3 poz. 17). 

W sezonie 2008/2009 w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przeprowadzono doświadczenia plonowania zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi. więcej...

Wśród roślin uprawnych na świecie ziemniak po ryżu, pszenicy i kukurydzy stanowi podstawę wyżywienia ludności. Polska należy do czołówki krajów, które powszechnie uprawiają ziemniaki. Pomimo, iż powierzchnia uprawy ziemniaka w Polsce z roku na rok maleje, to zainteresowanie tą rośliną okopową jest duże. Główną przyczyną spadku produkcji u nas jest rezygnacja z ziemniaka w żywieniu zwierząt. Nadal jednak 60% gospodarstw w Polsce uprawia tą roślinę ponieważ tradycyjnie stanowi ona podstawę naszej diety. W ostatnich latach rośnie również zapotrzebowanie na ziemniaki do przetwórstwa spożywczego (frytki, chipsy). Polska z produkcją na poziomie 0,57 mln ha należy do krajów o największej powierzchni uprawy ziemniaka, jednocześnie ze średnią plonu 170 dt/ha znajduje się na jednym z dalszych miejsc na świecie.

W dniach 14-15.12.2009r. w Zegrzu k.Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami jednostek certyfikujących, stowarzyszeń i z producentami działającymi w obszarze rolnictwa ekologicznego oraz w wspólnotowym systemie ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych  oraz środków spożywczych. W trakcie konferencji pn. ”Żywność wysokiej jakości” perspektywy rozwoju systemów jakości żywności omówił Pan Dariusz Goszczyński, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 2-3.12.2009r. oraz 9-10.12.2009r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego i urzędów marszałkowskich z przedstawicielami Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację projektu finansowanego ze środków pochodzących z Działania 8 PROW „Pomoc Techniczna”  na lata 2004-2006: „Promocja działania PROW 2007-2013 - Płatności rolnośrodowiskowe poprzez utworzenie "Krajowej Bazy Dydaktyczno-Szkoleniowo-Pokazowej Rolnictwa Ekologicznego" przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, gospodarstwo w Chwałowicach i sieci gospodarstw demonstracyjnych na terenie kraju”.

dla producentów żywności za najlepszy produkt roku. Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje III edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku.

Od 2010 roku rolników ubiegających się o płatności w ramach następujących programów pomocowych:

 • płatności bezpośrednich;
 • dopłat wspierających gospodarowanie na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
 • programu rolnośrodowiskowego;
 • zalesiania gruntów ornych;

obowiązują dodatkowe normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w zakresie:

W ostatnim okresie przebywała w naszym województwie grupa szkółkarzy z Kosowa w dawnej Jugosławii. Celem ich pobytu było poznanie polskich doświadczeń w zakresie produkcji szkółkarskiej i towarowej dotyczącej owoców miękkich (krzewy jagodowe, truskawki, wiśnie, czereśnie).

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rusza drugi w 2009 roku nabór wniosków w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”:

 • od 17 listopada 2009 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy przez grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy i uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez te podmioty spółki osobowe, spółki kapitałowe i spółdzielnie,
 • od 15 grudnia 2009 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy przez pozostałe podmioty.

W dniach 23-25 października w Łodzi odbyły się II Dni Naturalnej Żywności NATURA FOOD 2009. Ideą targów była popularyzacja wśród przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej, a także wśród konsumentów dziedzictwa kulinarnego polskich regionów, ich różnorodności i niepowtarzalności oraz popularyzacja filozofii zdrowego odżywiania.

W związku z coraz większym zainteresowaniem rolników programami komputerowymi ewidencjującymi zdarzenia gospodarcze oraz wspomagającymi proces planowania i podejmowania decyzji w zakresie produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, proponujemy zapoznanie się z programem komputerowym Bitfarma.

5 października br. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na działanie „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” finansowanej z PROW 2007-2013. Wnioski można składać w siedzibie Fundacji do 13 listopada 2009r., a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako akredytowana agencja płatnicza dla  PROW 2007-2013 będzie odpowiedzialna za finansową realizację tego działania.

Tradycyjnie w pierwszą sobotę i niedzielę września w Częstochowie odbyło się święto rolników oraz osób i instytucji związanych z rolnictwem i polską wsią, połączone z Wystawą Rolniczą. Wśród licznych instytucji wspomagających wieś i rolnictwo zaprezentowało swoją działalność także Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Organizatorem XVII edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich  ośrodków doradztwa rolniczego” w 2009 roku jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

W ubiegłym tygodniu w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie dotyczące uprawy i możliwości wykorzystania winorośli na terenie województwa mazowieckiego.

W miesiącu wrześniu ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury zawartą w programie operacyjnym "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013" (Dz. U. NR 147, poz. 1193 z 2009 r.).

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” proponuje preferencyjną linię kredytową ze środków Fundacji, skierowaną do osób świadczących lub chcących świadczyć usługi turystyczne na wsi i w małych miastach.
Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, obejmujących zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów:
- bazy noclegowej,
- bazy gastronomicznej,
- bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej.

W dniach 21-23 września 2009 r. w Gdańsku-Jelitkowie, województwo pomorskie, odbyło się XIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. "Marka wiejskiego produktu turystycznego".

Tradycyjnie w pierwszą sobotę i niedzielę września w Częstochowie odbyło się święto rolników oraz osób i instytucji związanych z rolnictwem i polską wsią, połączone z Wystawą Rolniczą. Wśród licznych instytucji wspomagających wieś i rolnictwo zaprezentowało swoją działalność także Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego przedstawia poniżej informacje dotyczące niektórych wymogów w ramach pakietów przyrodniczych Programu rolnośrodowiskowego. W informacji zawarto treść odpowiedzi na pytania skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sorgo jest jedną z najdawniej uprawianych roślin. Naturalnie występuje w pasie obejmującym Afrykę równikową, środkową Amerykę, Indie oraz płd–wsch Azję. Jest jedną z najdawniej uprawianych roślin na terenach suchych nie nadających się do uprawy innych roślin. W Afryce i Azji uprawia się je na ziarno i stanowi ono jedno z najważniejszych zbóż zajmując 5 miejsce w uprawie po pszenicy, ryżu, kukurydzy i jęczmieniu. Należy do rodziny traw zbożowych i liczy około 30 gatunków. W świecie uprawiane jest na ziarno do celów  spożywczych i przemysłowych, do produkcji mąki, kaszy, krochmalu i spirytusu. Z sorga cukrowego otrzymuje się syrop z którego produkuje się cukier, a w Chinach sorgo rzemieślnicze używa się do wyrobu przedmiotów użytkowych. W warunkach europejskich sorgo nie wykształca nasion i uprawiane jest jako paszowe na kiszonkę.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez rolników to możliwość pozyskania dodatkowych dochodów, w których mogą wykorzystać posiadane zaplecza techniczne jak budynki, maszyny, urządzenia oraz wolne moce przerobowe. Jest to popularna i rozpowszechniona w całej europie metoda pozyskania dodatkowych środków finansowych umożliwiających inwestowanie w gospodarstwie jak również dofinansowania budżetów domowych.

Od 1 lipca 2009 roku obowiązują nowe unijne wymagania jakościowe dla owoców i warzyw. Normy te zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 roku (załącznik A i B).

Z dotychczas przeprowadzonych przez ARiMR kontroli wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance), wynika, że polscy rolnicy dobrze wypełniają unijne normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej. Na około tysiąc kontroli jedynie w kilku przypadkach okazało się, że wymogi dotyczące ochrony środowiska nie są przestrzegane, a nieprawidłowości dotyczą ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Jeżeli chodzi natomiast o utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej, to jedynie w około 3% skontrolowanych gospodarstw nie są one przestrzegane.

Ponad 30 osobowa grupa przedstawicieli instytutów i wyższych uczelni zajmujących się badaniami w różnych dziedzinach ekologicznej produkcji rolnej uczestniczyła w dniach 4-10 lipca br. w zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu szkoleniu wyjazdowym. Celem wyjazdu było zapoznanie się z badaniami prowadzonymi nad rolnictwem ekologicznym w Niemczech i Szwajcarii.

Wyniki badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego przy SGH dotyczące koniunktury w rolnictwie wskazują, że rolnictwo znajduje się w fazie dekoniunktury.
Kredyty na likwidację szkód spowodowanych ulewami i powodziami
W gminach i wsiach, w których ostatnie powodzie i ulewy wyrządziły szkody komisje powołane przez wojewodów przystąpiły do szacowania strat. Na podstawie opinii tych komisji wojewodowie będą występować do Ministra Rolnictwa o uruchomienie kredytów klęskowych. Rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły straty spowodowane przez powódź, gradobicie, ulewy bądź inne klęski żywiołowe, mogą występować do banków o kredyt klęskowy. Do wniosku o przyznanie takiego kredytu będą musieli dołączyć opinię komisji, która oszacowała straty spowodowane klęską żywiołową w ich gospodarstwie.

Od 10 lipca 2009 roku obowiązują nowe uregulowania wynikające z podpisania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 czerwca 2009 roku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 98, poz. 822).

Potrzeba skoncentrowania rozdrobnionej produkcji ogrodniczej oraz dostosowania jej do obowiązujących standardów rynkowych (pod względem ilości i jakości) to obecnie najważniejsze wyzwanie dla naszych ogrodników i sadowników. Sprostanie tym wymaganiom to potrzeba dzisiejszego globalnego rynku, dorównanie konkurencji europejskiej i światowej oraz możliwość zapewnienia dalszego rozwoju krajowej produkcji ogrodniczej.

O tym jak skutecznie łączyć teorię z praktyką mieli okazję przekonać się uczestnicy tegorocznych Dni z Rolnictwem Ekologicznym, które odbyły się w CDR Radom, w dniach 17 i 18 czerwca br. Najważniejszymi punktami programu imprezy, zorganizowanej we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, były warsztaty i pokazy przeprowadzone w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym CDR w Chwałowicach oraz na polach doświadczalnych IUNG w Osinach.

Zainteresowanych wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych zapraszamy na Targi AgroEkoTurystyczne organizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniach 20-21 czerwca br.. Targi odbędą się na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie w sobotę w godzinach od 14.00 do 19.00, w niedzielę od 9.00 do 16.00

Wnioski od rolników, którzy po raz pierwszy chcą uzyskać pomoc na zalesianie gruntów będą przyjmowane w tym roku od 1 czerwca do 31 lipca. Rolnicy, którzy po raz pierwszy chcą ubiegać się o wsparcie finansowe na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, mogą składać wnioski o przyznanie takiej pomocy w biurach powiatowych ARiMR od 1 czerwca do 31 lipca br. Wniosek można złożyć osobiście bądź wysłać pocztą do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.
Będzie to już trzeci nabór wniosków na to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Sprzedaż produktów żywnościowych wymaga znajomości wielu warunków wpływających na zachowania nabywców związanych z wyborem produktów i ich zakupem. Na większość z tych warunków prowadzący gospodarstwa rolne i wprowadzający do obrotu produkty z własnego gospodarstwa nie mają wpływu, natomiast na niektóre mogą oddziaływać. Jedną z form oddziaływania rynkowego, wpływającą na poziom sprzedaży i wyniki ekonomiczne gospodarstwa rolnego prowadzącego sprzedaż swoich produktów, jest marketing.

Organic Marketing Forum - Międzynarodowe Spotkanie Branżowe w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Produktów Ekologicznych i Surowców Naturalnych dla przetwórców i handlowców w Europie Środkowej i Wschodniej odbyło się po raz czwarty w Warszawie. W tym roku około 450 osób z 30 krajów przybyło na spotkanie w dniach 25 i 26 maja.

Na tegoroczne spotkanie z rolnictwem ekologicznym Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zaprasza w dniach 17 i 18 czerwca.

W dniach 22-24 maja 2009r. w Rzeszowie, odbyły się Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2009. Ta zorganizowana już po raz trzeci impreza to największe spośród odbywających się w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targów żywności ekologicznej, podczas których swoje najlepsze produkty ekologiczne promowało ponad 100 wystawców z Polski i zagranicy.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 19 czerwca 2009r. seminarium internetowe nt. „Wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współpracy jednostek doradztwa rolniczego z LGD”.

W dniach 28-29 kwietnia odbyła się międzynarodowa konferencja „Rolnictwo i obszary wiejskie - 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej”, która została zorganizowana przez resort rolnictwa we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, tj. Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach oraz Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

W dniach 17-19 kwietnia 2009 r. w Kielcach odbyły się I Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Wszystkie województwa zorganizowały stoiska promocyjne, w które   zaangażowane zostały najbardziej aktywne Lokalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Grupy Działania i Stowarzyszenia Agroturystyczne.

XII Małopolska Giełda Agroturystyczna odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2009r. w obiektach Akademii Rolniczej w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46. Organizatorami Giełdy byli: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie zs. w Karniowicach, Stowarzyszenie Agroturystyczne "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. w AR w Krakowie, Małopolska Izba Rolnicza, Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

Rolnik składający wniosek o przyznanie po raz pierwszy płatności rolnośrodowiskowej w ramach pakietu 3 lub 4 lub 5, lub powiększający powierzchnię realizacji któregoś z wymienionych pakietów, obowiązany jest do wniosku dołączyć zaświadczenie o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planami ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, jak również z planami zadań ochronnych lub planami ochrony dla obszarów sieci Natura 2000,   jeżeli pakiet jest realizowany na tych obszarach chronionych.

Dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące rejestracji grup producentów rolnych. Zawarte są w nim krok po kroku konieczne działania, miejsca, terminy i dokumenty potrzebne do założenia i rejestracji grupy producentów rolnych oraz otrzymania dofinansowania działalności grupy.

MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie, Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego serdecznie zapraszają do udziału w największych w Europie Środkowo-Wschodniej Targach Żywności Ekologicznej EKOGALA 2009, które odbędą się w dniach 22-24 maja 2009r. w Hali PODPROMIE w Rzeszowie.

W dniu 31 marca 2009 r. mają być ogłoszone m.in. terminy naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach czterech działań inwestycyjnych PROW 2007-2013:

 • 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” (II nabór)
 • 123 „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” (II nabór)
 • 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (II nabór)
 • 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” (I nabór)

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie informuje, że szkolenia dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych zaplanowane na dni 30-31 marca br. odbędą się w późniejszym terminie.

Od 25 marca br. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013. O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia i po raz pierwszy rozpoczynają samodzielnie prowadzenie gospodarstwa.

W dniach 9-12 marca 2009r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował warsztaty szkoleniowe pt. "Doradca rolny ekspertem wspierającym beneficjentów osi 4 PROW 2007-2013 w zakresie działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty".
Warsztaty szkoleniowe skierowane były do doradców rolnych zaangażowanych we wdrażanie programu Leader na obszarach wiejskich.

Najbliższe, XIII Sympozjum Agroturystyczne odbędzie się dniach 21-23 września 2009r. w Gdańsku - Jelitkowie. Temat przewodni konferencji brzmi: "Marka wiejskiego produktu turystycznego". Więcej informacji na http://www.agroturystyka.edu.pl/

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przekazuję interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie uprawnień ekspertów przyrodniczych.

Rolnicy w Polsce już piąty rok są częścią wspólnego rynku Unii Europejskiej. W coraz większym zakresie wpływ na sytuację ekonomiczną polskich rolników ma sytuacja w rolnictwie Unii Europejskiej i globalne zjawiska w rolnictwie i gospodarce żywnościowej na świecie. Światowe rynki produktów żywnoś¬ciowych oddziałują na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym także na rynki w Polsce. Skrajne wahania cen produktów rolnych i środków produkcji stosowanych w rolnictwie zmuszają nieustannie do poszukiwania sposobów obniżenia kosztów produkcji.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego przygotował poradnik pod nazwą "Leader - poradnik dla doradców". Celem poradnika jest przekazanie, doradcom, szczególnie Koleżankom i Kolegom o krótkim stażu pracy, bądź nowozatrudnionym, najważniejszych informacji o metodzie Leader i wdrażaniu osi 4 Leader PROW 2007-2013.
  

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego br. opublikowane zostały rozporządzenia dotyczące Programu rolnośrodowiskowego:

 • programu wg zasad na lata 2004-2006 - DZ. U. Nr 33, poz. 255
 • programu wg zasad na lata 2007-2013 - DZ. U. Nr 33, poz. 262

pobierz

W dniu 26 lutego 2009r., w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Wspólna Konferencja Naukowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Rozwój obszarów wiejskich - wizerunek medialny.
Konferencję otworzyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Marek Sawicki i Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Alojzy Szymański.

W dniach 19-22 lutego 2009r. w Norymberdze odbyły się XX Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej BioFach 2009, połączone są z targami kosmetyków naturalnych Vivaness. W ceremonii otwarcia targów wzięła udział m.in. Federalna Minister Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Ilse Aigner, Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel oraz Minister Wyżywienia, Rolnictwa i Rybołówstwa Danii Eva Kijer Hansen. Ze strony polskiej w otwarciu targów uczestniczył podsekretarz stanu Artur Ławniczak.

W związku z licznymi zapytaniami doradców rolnośrodowiskowych oraz rolników odnośnie klasyfikacji kukurydzy do odpowiedniej grupy roślin w ramach pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w programie rolnośrodowiskowym, objętym PROW 2007-2013, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich po przeprowadzeniu konsultacji z Departamentem merytorycznym przekazuje następujące stanowisko.

Przyspieszenie absorpcji środków Unii Europejskiej, wsparcie eksportu rolno-spożywczego i pełniejsze korzystanie z innych unijnych instrumentów pomocowych, poszerzenie zakresu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie rolników, grup producentów i spółdzielni rolników - to niektóre z działań zaprezentowanych w opracowywanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokumencie "Działania na rzecz stabilności i rozwoju". Zostały w nim także omówione przejawy spowolnienia gospodarczego i jego oznaki w gospodarce żywnościowej i na wsi, stan głównych rynków rolnych, a także kształtowanie się popytu na żywność. Dokument ma charakter roboczy, otwarty do szerokich konsultacji. Zostanie przekazany do uzgodnień społecznych. MRiRW prosi także wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag do tego dokumentu.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przygotowuje zmiany aktualizujące i usprawniające aplikację do sporządzania planów działalności rolnośrodowiskowej.
W związku z trwającymi pracami nad zmianą rozporządzenia  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy”, aplikacja w nowej wersji będzie udostępniona w terminie późniejszym.

W związku z planowanymi zmianami w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007-2013, mającymi przełożenie na zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, końcowy termin sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej zostanie przedłużony do 15 maja 2009r. Planowany termin wejścia w życie zmienionego rozporządzenia rolnośrodowiskowego to luty/marzec 2009r.
Źródło: MRiRW

Rola i funkcja małych gospodarstw rolnych w krajobrazie społeczno-gospodarczym kraju i Wspólnoty Europejskiej oraz pożądane kierunki zmian w instrumentach polityki rolnej to główny temat seminarium, które odbyło się 14 stycznia w resorcie rolnictwa. Poza przedstawicielami ministerstwa w spotkaniu wzięli udział eksperci i naukowcy z instytutów i wyższych uczelni rolniczych. Dyskusja była także elementem przygotowań do wspólnotowej debaty nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Niektórzy beneficjenci, którzy w latach 2004-2006 otrzymali 50 tys. zł z programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom", a nie wywiązali się z podjętego zobowiązania, że w ciągu pięciu lat uzupełnią wykształcenie rolnicze, nie będą musieli zwracać otrzymanej premii wraz z odsetkami. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki w piśmie do Prezesa ARiMR Dariusza Wojtasika, przedstawił warunki, które pozwalają wydłużyć termin na zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projektowane zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmują m. in:

W dniu 6 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1368).

Z dniem 1 stycznia 2009 r., zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), wszedł w życie artykuł 25 ust. 2 ww. ustawy, który zobowiązuje podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, do przechowywania nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica na specjalnie zabezpieczonych, nieprzepuszczalnych płytach tzw. płytach obornikowych.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dr Dariusz Wojtasik przesłał Marszałkom Województw formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi” z prośbą o opublikowanie na stronach internetowych samorządów województw. Oznacza to, że już niebawem samorządy wojewódzkie będą mogły rozpocząć nabór wniosków. O przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania mogą ubiegać się osoby prawne takie jak: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego.

Trwa nabór do projektu - Promocja zawodowa dziewcząt, realizowanego przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych. Celem projektu realizowanego w Bursie Promocji Zawodowej "Przystań na Skarpie", przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie, jest pomoc kobietom pochodzącym ze środowisk popegeerowskich, wiążącym swoje szanse życiowe i zawodowe z zatrudnieniem i zamieszkaniem w Warszawie. Projekt, poprzez swoje założenia i warunki - daje możliwość "wyrównywania szans" w dostępie do zatrudnienia i zamieszkania w Warszawie dla osób z całego kraju.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wydruk i dostarczenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych do placówek operatora pocztowego, ARiMR zawarła umowę z firmą ITELLA INFORMATION Sp. z o.o. Podpisana umowa dotyczy wydrukowania takich wniosków na trzy kolejne kampanie przyznawania płatności obszarowych tj. w latach 2009, 2010 i 2011.

Informacja o przebiegu realizacji zadania zleconego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego przeprowadzenia szkoleń informacyjnych nt.: „Cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz osi 4. Leader”
W ramach konsorcjum w składzie: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w Warszawie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zostały przygotowane i przeprowadzone szkolenia informacyjne przez CDR O/Kraków w następujących województwach:

Prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, możliwe jest między innymi w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL). Zasady takiej działalności określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2007 r.)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie niebawem wysyłanie do wszystkich rolników broszury informacyjnej w której opisane są tzw. „Wymogi wzajemnej zgodności” jakich trzeba przestrzegać w gospodarstwie. Ten, przygotowany wspólnie przez Agencję i Ministerstwo Rolnictwa, informator dotyczy rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie, ONW, płatności w ramach programów rolnośrodowiskowych oraz wsparcie w ramach zalesiania gruntów rolnych w 2008 roku.

W dniach 19-20 listopada 2008r. odbyło się V Mazowieckie Seminarium Oświatowe pt. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. Organizatorami seminarium byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie i Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu zs. w Iłży. W seminarium uczestniczyli dyrektorzy oraz nauczyciele szkół kształcących w zawodach sektora rolno-żywnościowego.

Wrzesień i październik to kolejne, szczególnie intensywne miesiące realizacji projektu finansowanego ze środków programu współpracy rozwojowej MSZ. Celem projektu było wsparcie rozwoju obszarów wiejskich zachodniej Ukrainy poprzez promowanie działalności agroturystycznej i produkcji ekologicznej wśród rolników i mieszkańców wsi.

Agencja Rynku Rolnego od I kwartału 2009 roku będzie przyjmowała wnioski o pomoc finansową dla plantatorów buraków cukrowych, którzy chcą przestawić się na inną produkcję. Poinformowała o tym PAP wicedyrektor Biura Cukru i Biopaliw ARR Marzena Skąpska. Pomoc będzie realizowana w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji (KPR). Komisja Europejska przyznała Polsce 34,4 mln euro (113,5 mln zł) na rok gospodarczy 2008-2009. Z tego 10,3 mln euro to środki dla rolników. O resztę mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionach objętych restrukturyzacją sektora cukrowniczego.

W dniach 29.09-1.10.2008r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się II Doroczne Seminarium pn. "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich - doświadczenia z wdrażania Pilotażowego Programu Leader+. Wkład doradców rolnych w badania naukowe”.
Tegoroczne seminarium poświęcone było wstępnym wynikom badań na temat zaangażowania jednostek doradztwa rolniczego w zastosowanie podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich oraz roli doradców rolnych w tym zakresie.

W dniu 3 października, podczas Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich „FARMA” w Poznaniu, wręczono nagrody w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2008 roku.
Konkurs, zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu, przy współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, przebiegał w dwóch etapach, wojewódzkim i krajowym, a gospodarstwa były oceniane w kategorii „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Program komputerowy BITFARMA zdobył złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich na odbywających się w Poznaniu Międzynarodowych Targach Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008. Program komputerowy  BITFARMA opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu i  firmę Bitcomp Polska wspomaga zarządzanie produkcją roślinną w gospodarstwie.

W dniach od 20 do 26 września 2008 r. grupa specjalistów z CDR, ODR, Izb Rolniczych, MRiRW oraz ARiMR uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do Czech i Niemiec. Szkolenie to zostało zorganizowane przez CDR Oddział w Radomiu w ramach umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z przygotowaniem w Polsce wdrażania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz Systemu Doradztwa Rolniczego.

Organizatorem XVI edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich  ośrodków doradztwa rolniczego” w 2008 roku jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Do tegorocznej edycji konkursu swoje uczestnictwo zgłosiło 15 redakcji, które zgodnie z regulaminem nadesłały po trzy egzemplarze czasopism, wszystkie wydane w roku 2007.

 W dniach 22-24 września 2008 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się VII Ogólnopolskie Seminarium Metodyczno-Oświatowe „Standardy jakości usług edukacyjnych”.

Od dnia 1 października br. w związku z modernizacją ul. Winogrady wystąpiły utrudnienia w dojeździe do siedziby CDR O/Poznań. W związku z powyższym przekazujemy zainteresowanym informacje o możliwych trasach dojazdu do Oddziału w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.
Propozycja dojazdu komunikacją publiczna z Dworca PKP do siedziby CDR Oddział Poznań

Komitet Monitorujący PROW 2007-2013, na posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r., przyjął dwie Uchwały:

 1. Uchwała Nr 13/2008 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 2. Uchwała Nr 14/2008 Komitetu Monitorującego PROW na lata 2007-2013 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia priorytetów dla pomocy technicznej na lata 2007-2013. Kluczowym elementem posiedzenia było zaopiniowanie przez Komitet Monitorujący zmian do PROW 2007-2013.

 Agroturystyka wzbudza zainteresowanie coraz to nowych regionów na świecie. W dniach 7-14 września 2008r. 35 osobowa grupa przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z  rozwojem obszarów na Ukrainie poszukiwała w Polsce wiedzy i inspiracji dla turystycznego rozwoju ukraińskiej wsi.

 W czwartek, 18 września br. w Poznaniu zakończyły się 29 Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Polagra FOOD. Ta największa i najważniejsza dla producentów żywności impreza targowa w Polsce i jedna z ważniejszych w Europie, trwała cztery dni i zgromadziła ponad 1400 wystawców z 37 krajów świata.

W dniach 6-7 września 2008r. Częstochowa przeżywała święto polskiej wsi. W jego ramach - oprócz niedzielnych, religijnych uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze odbyła się XVII Krajowa Wystawa Rolnicza oraz IX Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Współorganizatorami uroczystości był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Rolnicy z całej Polski, po raz 26 przybyli do Częstochowy, aby podziękować za zbiory i prosić o błogosławieństwo na kolejne żniwa. Przynieśli własnoręcznie wykonane wieńce ze zbóż, kwiatów i owoców. Przewodnie hasło dożynek brzmiało: "Do Matki Dobrego Pasterza". W tegorocznych uroczystościach dożynkowych wzięło udział około 50 tys. osób.

 W dniach 27-28.08.2008 r. w Oddziale w Radomiu odbyła się narada dyrektorów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W naradzie uczestniczył Podsekretarz Stanu Artur Ławniczak, który przedstawił perspektywy rozwoju szkół kształcących w zawodach rolniczych. Podkreślił znaczenie współpracy nauczycieli szkół rolniczych z jednostkami doradztwa rolniczego i nauka rolniczą.

Wartość bardzo słabych gleb, na których prowadzenie produkcji rolniczej nie zapewnia rolnikom dobrych wyników ekonomicznych można podwyższyć przez zalesienie. Pomoc na zalesianie gruntów rolnik może uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne biura powiatowe ARiMR przyjmują w tym roku od 1 sierpnia do 30 września.

Sieć informacyjna Europe Direct będzie działać dalej po 2008 roku – zdecydowała właśnie Komisja Europejska - obok już istniejących ośrodków będą mogły powstać nowe. Dotacje na prowadzenie punktów, w których każdy może zasięgnąć informacji lub porady na temat UE, będą przyznawać Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w krajach członkowskich. Wnioski można składać do 29 września 2008 roku.

W dniu 27 czerwca br. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu gościli naukowcy z University of Plymouth z Wielkiej Brytanii. Panowie Mick Fuller oraz Martyn Warren byli szczególnie zainteresowani naszym Ekologicznym Gospodarstwem Pokazowym w Chwałowicach.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informuje, że zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008r w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545) Centrum prowadzi listę doradców rolniczych uprawnionych do doradzania w zakresie oceny gospodarstwa rolnego pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) w gospodarstwie rolnym oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tym gospodarstwie lub opracowania planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tym gospodarstwie - w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" w zakresie dotyczącym usług doradczych świadczonych rolnikom.

W dniach 16-18  czerwca 2008r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się Doroczne Ogólnopolskie Seminarium dla Kierowników Działów Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki wszystkich ośrodków i oddziałów jednostek doradztwa rolniczego w kraju.
Seminarium odbywało się pod hasłem: Nowoczesne technologie komunikacyjne (ICT) - możliwości i wyzwania dla gospodarstw wiejskich.

Z dniem 24 czerwca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 108, poz. 693). Celem wprowadzenia tej nowelizacji jest doprecyzowanie i uzupełnienie obowiązujących warunków, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o rentę strukturalną i osoby przejmujące od nich gospodarstwa rolne.

 W dniach 17-18.06.2008r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się seminarium dla doradców ds. technologii produkcji rolniczej pn. „Nowe technologie w produkcji ziemniaka”. Pierwszego dnia zajęcia obyły się w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Oddziale Jadwisin.

 Rolnictwo ekologiczne w praktyce – pod takim hasłem obchodzono „Dni z rolnictwem ekologicznym” zorganizowane przez radomski oddział CDR w dniach 17-19 czerwca 2008 r. Współorganizatorzy imprezy to w roku bieżącym Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.
Podobnie jak w latach poprzednich, także w tym roku organizatorom zależało przede wszystkim na zaprezentowaniu uczestnikom „Dni” praktycznych aspektów rolnictwa ekologicznego. Podczas trzydniowej imprezy najważniejsze były więc warsztaty na polach doświadczalnych IUNG w Osinach i Grabowie oraz w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym CDR w Chwałowicach, a także pokazy pracy maszyn do upraw ekologicznych.

W dniu 17 czerwca 2008 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się seminarium „Badania naukowe: wyniki i upowszechnianie” zorganizowane przez Dział Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni rolniczych. W spotkaniu wziął udział Pan Włodzimierz Kowalski - naczelnik Wydziału Badań, Polityki Naukowej i Przekształceń w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW.

W związku z nieprawidłowymi informacjami, jakie pojawiły się w mediach, MRiRW informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), od 1 lipca 2008r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej będzie miał obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

 W dniach 9-11 czerwca 2008r. w Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie odbyły się I Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki Doradztwa  pt. „Jak zaplanować i zarządzać rozwojem zawodowym pracowników”.  Warsztaty adresowane były do kierowników działów realizujących zadania z zakresu metodyki doradztwa w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. W spotkaniu uczestniczyło w sumie 29 osób, reprezentujących 15 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz centralę i oddziały Centrum Doradztwa Rolniczego.

Od 1 lipca br. wejdą w życie nowe regulacje w działaniu PROW „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Tylko do końca czerwca br. wnioski o pomoc w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” mogą składać rolnicy, którzy posiadają już gospodarstwo rolne i rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, jednakże nie wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 15 czerwca br. kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:

 • zbóż ozimych (wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2007r.),
 • zbóż jarych,
 • roślin strączkowych,
 • ziemniaka.

W dniach 26 i 27 maja 2008r. w Centrum Targowym Expo XXI w Warszawie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Branżowe w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Żywności Ekologicznej - Organic Marketing Forum. Tegoroczna edycja była już trzecią z kolei, a jej organizatorzy to Ekoconnect (Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy), Ekoland Polska, Organic Retailers Association (ORA) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. W imprezie, która jest jednym z ważniejszych spotkań branży żywności ekologicznej w Europie, uczestniczyło w tym roku blisko 350 osób, z prawie 30 krajów.

 W dniach od 6 do 8 czerwca 2008 r. w Lublinie odbyły się Targi Rolnicze AGRO-PARK 2008. Patronem imprezy było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Przedsięwzięcie skierowane było do rolników, producentów i specjalistów zajmujących się obsługą rolnictwa oraz odbiorców produktów rolnych. Targi rolnicze odbywały się po raz pierwszy.

Potraw z daniela, zupy na serwatce, proziaków, produktów z mąki orkiszowej, nalewek owocowych i korzennych oraz wiele, wiele innych smakołyków można było spróbować podczas Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej EKOGALA, które odbyły się w dniach 16-18 maja w Rzeszowie.

Od dnia 5.06.2008 r. podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą składać wnioski w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Pomoc skierowana jest do rolników, domowników oraz małżonków rolników.

Od 1 sierpnia do 30 września br. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały w tym roku wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne.  Zostało to uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 maja 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008r. Nr93, poz.596). ARiMR ma pełną akredytację do obsługi tego działania.

Centrum Doradztwa Rolniczego zamieszcza na liście ekspertów przyrodniczych osoby, które uzyskały zaświadczenie Wojewody o spełnianiu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (§11 ust.2.).

Wiele się słyszy ostatnio o zmianach klimatu. „Efekt cieplarniany”, „globalne ocieplenie” to pojęcia, które raz za razem pojawiają się w mediach. Jakie są jednak przyczyny wyżej wymienionych zmian? Dlaczego właśnie teraz następuje ich eskalacja? Czy w przyszłości klimat nadal będzie się zmieniał, a jeśli tak, to co konkretnie się wydarzy? więcej...

Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermii lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. więcej...

Agencja Rynku Rolnego informuje, że został uruchomiony nowy mechanizm "Pomoc do plantacji trwałych". Mechanizm ma na celu udzielenie pomocy stanowiącej zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych przez Rolnika z tytułu założenia plantacji wieloletnich roślin energetycznych.

W związku z koniecznością realizacji rekomendacji Komisji Europejskiej w sprawie doprecyzowania wymogów dla beneficjentów programu rolnośrodowiskowego wdrażanego w ramach PROW 2004-2006, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywane jest rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004  r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz.1809 z późn. zm.).

Program został przyjęty przez Komisję Europejską na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 24 i 25 lipca 2007 r. Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest dalsza modernizacja polskiego rolnictwa oraz szybszy rozwój obszarów wiejskich. Program jest realizowany na terenie całego kraju. Nowy PROW określa zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania, tj. w latach 2007-2013. Finansowany jest zarówno ze środków unijnych, jak i z krajowego budżetu. Alokacja środków w ramach PROW 2007-2013 wynosi ponad 17,2 mld euro, z tego 13,2 mld euro pochodzi z budżetu Wspólnoty Europejskiej. Wkład polskich środków publicznych wynosi 4 mld euro.

Wszyscy użytkownicy programu Bitfarma mogą pobrać ze strony Agroportalu - w zakładce Pobierz (Programy) - aktualną wersje programu zwierającą nową wersję wniosku o płatności obszarowe, zgodną z obecnymi zasadami. Do programu dołączona jest również nowa wersja systemu pomocy, w której można znaleźć szczegółowy opis procedury przygotowania wniosku o płatności obszarowe w roku 2008. Wszystkich zainteresowanych informacją o programie zapraszamy również na stronę http://www.bitfarma.pl/

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 23 kwietnia 2008 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz. 1444, z późn. zm.).

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie została opracowana druga, ulepszona wersja  aplikacji do sporządzania Planu działalności rolnośrodowiskowej. Aplikacja powstała w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zawiera wszystkie wymagane elementy oraz dużo możliwości korzystania z gotowych zapisów i obliczeń. Dostępne są wersje sporządzone w programie dla pakietu office 97 do 2003 (starszego) oraz wersja dla pakietu office 2007 (najnowszego).

 XI Małopolska Giełda Agroturystyczna odbyła się w dniach 12 - 13 kwietnia 2008 roku w obiektach Akademii Rolniczej w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46. Organizatorami Giełdy byli:
- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Zakład Doradztwa Rolniczego,
- Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie zs. w Karniowicach,
- Stowarzyszenie Agroturystyczne "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" w Krakowie,
- Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie,
- Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.

MRiRW wydało komunikat w sprawie błędów popełnianych przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie w 2008 r.
W związku z licznie pojawiającymi się błędami we wnioskach o płatności bezpośrednie w 2008 r. wyjaśniono, że:

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Renty Strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od 30 czerwca 2008 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 z  poźn. zmianami).

 W dniu 14 marca 2008 r. w CDR w Brwinowie odbyło się VI. Ogólnopolskie Seminarium Metodyczno-Oświatowe „Doskonalenie jakości usług edukacyjnych” zorganizowane przez Dział Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką.
Uczestnikami seminarium byli kierownicy i pracownicy działów metodyki doradztwa, oświaty i szkoleń. Pani Barbara Odrobińska z Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW przedstawiła zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu doradztwa państwowego.

W dniach od 14 do 16 marca 2008 r. w Kielcach odbyły się XIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, jedna z największych w Polsce i w Europie wystawa sprzętu rolniczego i leśnego. Jak podają organizatorzy, w tym roku do Kielc przyjechało blisko 500 wystawców, producentów i specjalistów z tych właśnie branż. Stolicę województwa świętokrzyskiego odwiedzili także przedstawiciele firm z Czech, Francji, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Włoch, Chin oraz Litwy. Wszyscy oni zaprezentowali ponad 1500 maszyn i urządzeń, w tym chyba wszystkie marki ciągników dostępne na polskim rynku.

Globalne ocieplenie
Zmiany klimatyczne następowały zawsze, jednak w XX wieku ich tempo stało się szczególnie szybkie. Przykładem może być wzrost średnich temperatur na powierzchni Ziemi, notowany od roku 1861, kiedy to zaczęto prowadzić systematyczne obserwacje. Mimo, że globalna temperatura zwiększyła się od tego czasu o 0,6 stopnia C, aż połowa obserwowanego wzrostu przypada na ostatnie trzydziestolecie.

 W dniach 27-28 lutego 2008r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu miało miejsce spotkanie w ramach czwartej już edycji Dni Przedsiębiorcy Rolnego. Konferencję zorganizowały: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) przy współudziale Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
W imieniu organizatorów gości powitała i otworzyła konferencję Pani Hanna Fadecka-Galicz - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dnia 29 lutego 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 200).
Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 W dniach 21-24 lutego br. w Norymberdze odbyły się Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej BioFach 2008, imprezą towarzyszącą były Targi Kosmetyków i Tekstyliów Naturalnych "Vivaness" 2008. Targi BioFach są największą w Europie prezentacją produktów branży ekologicznej.

 W dniach 14-15.02.2008 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddziału w Radomiu  wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowano seminarium poświęcone  podsumowaniu zadań badawczych prowadzonych w 2007r. przez jednostki badawczo naukowe w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W dniach 7-9 lutego w Polsce gościła 40 osobowa grupa rolników z regionu Birże na Litwie. Grupie przewodniczyła burmistrz miasta Birże - stolicy regionu. Goście przyjechali do Polski aby zobaczyć jak funkcjonują gospodarstwa rolne oraz aby spotkać się z przedstawicielami banków wspierających rozwój rolnictwa. Pobyt grupy w Małopolsce w dniu 9 lutego 2008 organizował Krakowski Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego.  więcej...

W dniu 8 lutego 2008 r. w ARiMR w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne na temat płatności bezpośrednich w 2008 roku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, Krajowej Rady Izb Rolniczych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych będzie miał obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Rolnik, który nie spełni obowiązku będzie musiał wnieść opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.

W roku 2008 rusza szereg programów wspierających rozwój obszarów wiejskich. Podmioty działające na obszarach wiejskich będą mogły ubiegać się o  dotacje oraz preferencyjne kredyty i pożyczki z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych. Aby ułatwić potencjalnym beneficjentom wyszukanie właściwego źródła wsparcia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotowało specjalną prezentację internetową dotyczącą możliwości uzyskania dotacji  na rozwój obszarów wiejskich w podziale na pięć grup tematycznych:

Uprawnienia doradców rolnośrodowiskowych dotyczące programu wg zasad na lata 2004-2006 zachowują ważność do 31 grudnia 2012 roku.
21 grudnia 2007 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich oraz doradzania tym podmiotom. W załączeniu – treść rozporządzenia.

W dniu 21 listopada br. odbyła się w Skierniewicach ogólnopolska konferencja na temat odmian roślin sadowniczych przydatnych w warunkach produkcji ekologicznej, zorganizowana przez Instytut Sadownictwa wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Przedstawiono wyniki prac badawczych dotyczące jabłoni i grusz, wiśni, krzewów jagodowych, drzew pestkowych, podkładek. Kilkuletnie doświadczenia pozwalają typować odmiany charakteryzujące się odpornością, niezawodnością plonowania, a jednocześnie atrakcyjne z handlowego punktu widzenia.

 W dniu 7 grudnia 2007r. w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie odbyło się seminarium pn. "Innowacje w mechanizacji produkcji rolniczej". Seminarium adresowane było do nauczycieli mechanizacji rolnictwa.

W dniach 10-11 grudnia 2007r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbyła się konferencja "Ekoturystyka jako dodatkowe źródło dochodów w gospodarstwie ekologicznym". W konferencji wzięli udział doradcy z całej Polski zajmujący się zarówno ekologią jak i agroturystyką.
Pierwszy z wykładowców, Marek Krysztoforski z radomskiego oddziału CDR, omówił sytuację rolnictwa ekologicznego w Polsce, jego stan obecny oraz perspektywy rozwoju. Przedstawił też główne zadania CDR O/Radom i Ośrodków Doradztwa w zakresie wspierania i promowania ekologii w Polsce.

 W dniu 28 listopada br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się jednodniowe szkolenie pt.: Trening umiejętności doradczych - metodyka przygotowania prezentacji. Doradcy z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, oraz specjaliści przygotowujący i prowadzący szkolenia w 5 województwach południowo-wschodniej Polski doskonalili wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki przygotowywania prezentacji.

 W dniach 21-23.11.2007r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbył się pierwszy etap szkoleń w ramach Planu Działań dla Rolnictwa Ekologicznego i Żywności Ekologicznej. Uczestnikami byli doradcy z  wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia zakładania, funkcjonowania i możliwości dofinansowania grup producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem producentów produktu ekologicznego. Przedstawiono również obowiązujące prawodawstwo Unii Europejskiej i Polski w tym zakresie.

 W dniach 13-20 października br. we Włoszech odbyło się ogólnopolskie seminarium dla doradców zajmujących się promocją ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych pn: „Praktyczna realizacja rozporządzeń UE dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych na przykładzie Toskanii”.

MTP FARMA’2007 odbyły się w nowej formule, węższej tematycznie – związanej  przede wszystkim z zagadnieniami dotyczącymi hodowli  zwierząt, rolnictwem ekologicznym, rozwojem obszarów wiejskich. W czasie Targów odbyło się, jak zwykle wiele konferencji i seminariów dotyczących najbardziej aktualnych problemów i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa.

  Informujemy, że w dniach 18 - 20 września br. w Boszkowie, województwo wielkopolskie, odbyło się XII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. "Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary".
Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Gospodarki oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

18 października br. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przedstawicielom nagrodzonych redakcji czasopism i wydawnictw Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Konkursie “Najlepsze wydawnictwo ośrodków doradztwa rolniczego w 2006 roku”.
Informacje o wynikach Konkursu, którego organizatorem było Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu zamieszczone zostały wcześniej w Aktualnościach, ale z przyjemnością podajemy je ponownie.

 W okresie od 2 lipca do 29 sierpnia 2007 roku w ramach kampanii informacyjnej "Rolnictwo Ekologiczne", finansowanej ze środków Unii Europejskiej, przeprowadzono 15 dwudniowych szkoleń DLA DORADCÓW i LIDERÓW OPINII na temat rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 29 października - 7 grudnia 2007r. szkolenie internetowe dotyczące roli podejścia Leader w rozwoju wsi i rolnictwa oraz odpowiedzi UE na problemy globalizacji.

Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu Równać Szanse 2007
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowany przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

 W dniach 14-15 września 2007 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się Krajowe Forum Oświatowe „Pszczelin 1947-2007”, zorganizowane z okazji jubileuszu 60-lecia Ośrodka w Pszczelinie.

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 10-12 września 2007 r. odbyło się Pierwsze Doroczne Seminarium pod nazwą "Doradca rolny przygotowany do wsparcia Lokalnych Grup Działania". Seminarium było kolejnym w cyklu zaplanowanych przez nasz Oddział działań służących poszerzeniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich podejściem LEADER.

 W dniu 11 września 2007 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość finałowa VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało dziesięciu laureatów a dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie. Finaliści konkursu zostali uhonorowani dyplomami, albumami, pucharami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

 Jubileusz kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
Wydano 50. numer czasopisma „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”. Czasopismo powstało z inicjatywy Centrum Doradztwa  i Edukacji w Rolnictwie, wychodząc na przeciw potrzebom doradców pracujących w ośrodkach doradztwa rolniczego. Ukazuje się nieprzerwanie od 1994 roku.

 W dniach 17-18.07.07 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbyło się seminarium "Marketing produktów regionalnych i tradycyjnych".
Organizatorami seminarium było CDR/ Radom i Fundacja "Fundusz Współpracy" AGRO-SMAK 2 - Rozwój Rynku Produktów Regionalnych i Lokalnych. Uczestnikami byli doradcy z całej Polski.

W ramach programu Leonardo da Vinci, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ukazał się obszerny  podręcznik z elementami prawa pod tytułem "Przekształcanie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną". Wydawcą kompendium wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego jest  Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Natomiast koordynatorem projektu - Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy. Elektroniczną wersja podręcznika udostępniono na stronie internetowej  KPODR w Minikowie (źródło. PPR)

Realizacja Programu INTERREG IIIC eFarmer "Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich" została zakończona 30.06.2007. Wyniki realizacji podprojektów w których uczestniczyło Centrum Doradztwa Rolniczego:

Według rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. Urz. L. 160 z 26.06.1999) możliwość przyznania pomocy jest uzależniona od rzeczywistego (faktycznego) spełnienia warunków przewidzianych w tych przepisach.

W stosunku do łąk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt nie obowiązuje termin koszenia łąk (31 lipca) określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie 16 lipca 2007 r. przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Wnioski należy składać we właściwych Oddziałach Regionalnych ARiMR, ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych.


W dniach 27-29 czerwca 2007 r w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, odbyło się V Ogólnopolskie Seminarium Metodyczno-Oświatowe dla kierowników działów Metodyki Doradztwa Oświaty i Szkoleń jednostek doradztwa rolniczego w kraju pt.:

"Metodyka przygotowania i prowadzenia prezentacji"

14 marca 2007 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Rozporządzenie wprowadza istotne rozstrzygnięcia w kwestii warunków powiększania gospodarstwa przez beneficjantów programu rolnośrodowiskowego.

 Zakończanie pilotażowej edycji kursu internetowego "Komputerowe wspomaganie zarządzania gospodarstwem rolnym" 21 maja - 10 czerwiec 2007 r.
W ramach subprojektu "Nowy model doradztwa poprzez e-learning" projektu eFarmer, "Pobudzenie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich", programu INTERREG IIIC, powstał nowy kurs e-learning dla doradców rolnych pt.: „Komputerowe wspomaganie zarządzania gospodarstwem rolnym”.

W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyło się w dniach 25-27.06.2007 roku szkolenie kończące cykl szkoleń realizowanych w ramach polsko-włoskiego projektu twiningowego Transition Facility pn. „Poprawa  funkcjonowania instytucji nadzorujących oraz certyfikujących w rolnictwie ekologicznym”.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przygotowało cykl szkoleń dla doradców i nauczycieli na temat zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance), w którym weźmie udział blisko dwa tysiące osób. Szkolenia realizowane przez CDR związane są z koniecznością wprowadzenia zasady wzajemnej zgodności od 1 stycznia 2009 roku, bowiem od tego dnia zacznie obowiązywać przyznawanie rolnikom płatności według nowych zasad. Ich uzyskanie związane będzie z obowiązkiem spełnienia przez gospodarstwa określonych przepisami wymogów. Nieprzestrzeganie minimalnych wymagań  będzie natomiast skutkowało sankcjami w postaci obniżenia kwot płatności, aż do całkowitego ich pozbawienia.

W projekcie rozporządzenia wdrażającego działanie „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” wprowadzono zapis o zmianie terminu składania wniosków o pomoc w 2007 roku. Wnioski planuje się przyjmować w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2007 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że kierownik biura powiatowego ARiMR, rozpatrujący wnioski, ma do 60 dni na dokonanie wszystkich niezbędnych czynności, należy założyć, że pierwszym terminem wykonywania zalesień będzie wiosna 2008 roku.

 Tegoroczne Dni z Rolnictwem Ekologicznym zorganizowano w radomskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w dniach 19 i 20 czerwca, a współorganizatorem, podobnie jak w roku ubiegłym, był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Główny cel imprezy to zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami rolnictwa ekologicznego i dlatego najważniejszymi punktami programu były szkolenia na ekologicznych polach doświadczalnych IUNG w Osinach i Grabowie oraz w ekologicznym gospodarstwie pokazowym CDR w Chwałowicach. W drugim dniu imprezy odbyła się ponadto konferencja "Rolnictwo ekologiczne w badaniach i praktyce".

 Ogólnopolskie Seminarium dla Kierowników działów Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki.
W dniach 18-20 czerwca 2007 r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizował Doroczne Ogólnopolskie Seminarium dla Kierowników Działów Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki pt."Bezpieczny dom, bezpieczna rodzina".

W dniu 21 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. "w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"


Dz. U. nr 109 poz. 750

 

W dniach 3-6 czerwca dwudziestoosobowa grupa polskich naukowców zajmujących się badaniami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego z instytutów i wyższych uczelni rolniczych, jak też doradcy z centrum doradztwa uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Niemiec. Organizatorem wyjazdu był radomski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego. Temat szkolenia: Zakres i wyniki prac badawczych dotyczących rolnictwa ekologicznego w instytutach niemieckich Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. w Müncheberg k. Berlina i Institut für ökologischen Landbau (FAL) w Trenthorst k. Lubeki.

Żywność ekologiczna: nowe rozporządzenie mające na celu promowanie dalszego rozwoju sektora żywności ekologicznej w Europie. Ministrowie rolnictwa UE osiągnęli dziś porozumienie polityczne w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego produkcji ekologicznej i etykietowania, które będzie uproszczone zarówno dla rolników jak i konsumentów. Nowe przepisy określają szereg celów, zasad i przepisów podstawowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz obejmują nowe stałe uzgodnienia dotyczące przywozu i spójniejszy system kontroli.

W dniach 18 maja 2007r i 1 czerwca 2007r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie dla pracowników Biura Obsługi Wniosków Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR z zakresu oceny ekonomiczno-technicznej gospodarstwa rolnego w aspekcie nowych funduszy strukturalnych. Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące analizy i oceny ekonomiczno-technicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zasady i warunki wyposażania gospodarstw rolnych w środki techniczne, budynki i budowle rolnicze.

Posiedzenie Zespołu Redakcyjnego 3 czerwca 2007 r.Dnia 1 czerwca br. odbyło się 50. posiedzenie Zespołu Redakcyjnego poświęcone przygotowaniu wydania 50. Jubileuszowego numeru kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolnicze”.
Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od  1994 r.  W okresie wydawania Kwartalnika zmieniały się aktualne treści kolejnych numerów i ich forma, co w dużym stopniu wynikało ze zmienności spraw rolnictwa i polskiej wsi. Zmienił się także skład Zespołu Redakcyjnego.

 W dniach 23 – 24 maja br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego działających przy CDR i Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego z przedstawicielami władz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewodów, dyrektorów WODR oraz  instytucji zajmujących się rozwojem polskiej wsi: Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG-PIB) w Puławach i Małopolskiej Agencji Doradczo Edukacyjnej. Przewodnim tematem wystąpień i dyskusji była „Rola doradztwa rolniczego w nowym okresie programowania 2007 – 2013”.

Chyba nieprzypadkowo I Krajowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2007 odbyły się w dniach 26 i 27 maja właśnie w Rzeszowie. Województwo podkarpackie to region czysty ekologicznie, który należy do czołówki krajowej pod względem ilości eko-gospodarstw i pod względem liczby przetwórni produkujących żywność ekologiczną. Według danych GIJHAR-S w roku 2006 było tych gospodarstw 1200, a przetwórni 11.  O tym, czy EKOGALA na stałe wpisze się w cykl imprez targowych organizowanych w kraju przekonamy się pewnie już za rok, na razie proponuję krótki fotoreportaż z tegorocznej imprezy.

 W dniach 28 – 29 maja br. odbyło się Seminarium „Kształcenie na odległość w rozwoju obszarów wiejskich” organizowane przez Dział Kształcenia na Odległość. Uczestnikami seminarium byli partnerzy Subprojektu „New model of Extention Service by eLearning”, projektu eFarmer, Interreg IIIC z Finlandii Pan Juha Pirkkamaa i Pan Erkki Jokela, z Republiki Czeskiej Panie Simona Kolkova, Jana Pribkova i Eva Cerna oraz przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 21–23 maja 2007r. przeprowadził kolejne warsztaty dla doradców Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat „Rozwój obszarów wiejskich podejściem Leader”. W warsztatach wzięło udział 35 doradców, którzy wcześniej  uczestniczyli w seminariach, organizowanych w poszczególnych województwach metodą tradycyjną bądź też w seminarium (po raz pierwszy przeprowadzonym w kwietniu br) przy wykorzystaniu internetu.

 W dniach 11-12 maja br. w Oddziale Radom odbyło się szkolenie w którym uczestniczyło 50 inspektorów z jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym.
W pierwszym dniu uczestnicy zapoznali się z procedurami i warunkami składania wniosków w ramach programów rolnośrodowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem pakietu rolnictwo ekologiczne oraz zasadami opracowania planów rolnośrodowiskowych.
Przedstawiony został również  Plan działań dla żywności ekologicznej i rolnictwa w Polsce oraz założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej a także PROW na lata 2007-2013.
W drugim dniu temat dotyczył zasad wzajemnej zgodności tzw.cross –compliance.

 W dniach 10-11 maja br przebywała w Warszawie na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych grupa ekonomistów z Holandii, skupionych wokół prestiżowej organizacji Krąg Amsterdamskich Ekonomistów. Celem wizyty była promocja wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

15 maja 2007 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się uroczystość podpisania porozumień z Samorządami Powiatowymi, na mocy których nastąpi przejęcie kolejnych 18 szkół rolniczych. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2008 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad przekazanymi szkołami rolniczymi.

Przedstawiciele hiszpańskiego Ministerstwa Rolnictwa przyjęli polską delegację w swojej siedzibie w MadrycieW listopadzie 2005 roku Krajowa Rada Spółdzielcza podjęła się realizacji projektu „Promocja Tworzenia Grup Producentów Rolnych”. Rozpoczął się właśnie ostatni etap tego przedsięwzięcia.
Krajowa Rada Spółdzielcza uznała, że dla osiągnięcia sukcesu w organizowaniu się w Polsce grup producentów rolnych, konieczne jest rzetelne opracowanie i skuteczne przeprowadzenie akcji promocyjnej. Projekt taki ruszył w listopadzie 2005 r., a zakończy się w czerwcu tego roku. KRS przejęła na siebie obsługę organizacyjną i finansową. Jej partnerami są związki rewizyjne kółek rolniczych, izby rolnicze, związki branżowe, doradztwo rolnicze, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych, samorządy różnych szczebli oraz inne organizacje działające w terenie.

Od początku 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń w rolnictwie z dopłatami z budżetu państwa do składek producentów rolnych, z tytułu zawarcia przez nich umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005r.). Ustawa rozszerza zakres ubezpieczeń, podwyższa poziom dopłaty do składki do 50% oraz wprowadza od 1 lipca 2008r. obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej. Obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych wynika z wymagań UE.

Kazachskie służby doradztwa rolniczego „Kazagromarketing” zapraszają zainteresowane osoby do udziału w Centralnym Azjatyckim Forum Owocowo-Warzywnym KAZAGROFOOD – 2007, które odbędzie się w miejscowości Shymkent w Kazachstanie w dniach 1-3 czerwca 2007r.

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Branżowe w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Żywności Ekologicznej – Organic Marketing Forum cieszy się z dużym zainteresowaniem. Jak podaje organizator - EkoConnect – Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Europy Środkowej i Wschodniej, w dniach 14-15 maja na konferencji w Warszawie spotka się około 200 przedsiębiorców i ekspertów z 15 krajów. „Tym samym będzie to o 30% więcej uczestników niż w roku ubiegłym i wciąż napływają nowe zgłoszenia” komentuje prezes EkoConnect Bernhard Jansen, na trzy dni przed spotkaniem w stolicy Polski.

mso_1m.jpgW dniach 24 - 25 kwietnia 2007 r. odbyło się IV Mazowieckie Seminarium Oświatowe dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych kształcących w szkołach sektora rolno-żywnościowego, zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało i przeprowadziło dziesięć trzydniowych seminariów szkoleniowych dotyczących zasad wzajemnej zgodności (tzw, cross-compliance) w Centrali w Brwinowie oraz w Oddziałach w Radomiu, Poznaniu i Krakowie. Uczestnikami seminariów byli doradcy rolnośrodowiskowi z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz z izb rolniczych z terenu całego kraju.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo" oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zapraszają mieszkańców oraz osoby działające na rzecz PTO na wydarzenie konferencyjno-artystyczne "Kreatywnie i innowacyjnie na rzecz Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów". Konferencja odbędzie się 14 maja 2016 roku w godz. 11:00-14:00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (Pałacyk Kasyno) w Podkowie Leśnej, natomiast w godz. 15:00-18:00 odbędą się bezpłatne warsztaty artystyczne w wybranych pracowniach obszaru PTO. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety zgłoszeniowej. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Programie, udziela ich także Karolina Likhtarovich, tel. 605 190 270. Serdecznie zapraszamy!

Trwają konsultacje publiczne projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Uwagi do ww. projektu można zgłaszać do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Projekt Rozporządzenia wraz z informacją o konsultacjach

W ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu, w dniach 18-19 kwietnia 2016 roku, organizuje konferencję pt. "Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej". Udział w konferencji jest bezpłatny (dydaktyka, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie), uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Beneficjenci PROW 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów, mają teraz niepowtarzalną szansę na szeroką promocję swoich inwestycji. Takie możliwości stwarza ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Realizowana ona będzie w dniach 12-15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce. Tegoroczna edycja akcji w sposób szczególny podkreśla rolę przedsiębiorczych postaw ludzi oraz innowacyjność nowych projektów, w sposób priorytetowy wspieranych przez Fundusze Europejskie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz prywatnych podmiotów doradczych na szkolenie nt. "Zmiany w działaniach: rolno-środowiskowo-klimatycznym i rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020 oraz w programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013". Szkolenia organizowane będą w centrali CDR w Brwinowie oraz w oddziałach w następujących terminach:

Termin szkolenia w CDR Brwinów i Kraków. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza doradców z WODR, Izb Rolniczych oraz prywatnych podmiotów doradczych na szkolenie z zakresu przygotowanie wniosku oraz biznesplanu dla działania „Premia dla młodych rolników” objętego PROW 2014-2020. Szkolenia organizowane będą w centrali CDR w Brwinowie oraz w oddziałach w następujących terminach:

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Edukacyjne gospodarstwa rolne - profil edukacja ekologiczna i konsumencka” w terminie od 18.04 - 13.05.2016 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Zapraszamy na seminarium "Stan zdrowotny bydła mlecznego w gospodarstwach ekologicznych w świetle najnowszych badań" w dniu 15 marca 2016r.CDR O/Radom ul. Chorzowska 16/18.

Seminarium rozpocznie się o godz. 11.00, a zakończy o godz. 16.00. Spotkanie przeznaczone jest dla doradców rolniczych zajmujących się tematyką bydła mlecznego, weterynarzy, przedstawicieli instytutów badawczych.

Seminarium będzie szansą na omówienie wyzwań i przeszkód dla ekologicznego chowu bydła mlecznego w Polsce oraz okazją do zaprezentowania istotnych wyników projektu badawczego IMPRO finansowanego przez Unię Europejską.

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UWAGA! Zmiana programu konferencji!

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 08-09.03.2016 roku organizuje konferencję nt. „Wyniki badań naukowych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie ekologicznym”.

Podczas konferencji prezentowane będą wyniki zadań badawczych zrealizowane przez jednostki naukowe w 2015 roku w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz przetwórstwa surowców ekologicznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, jednostek doradztwa rolniczego, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa zainteresowanych tematem konferencji oraz członków stowarzyszeń rolników produkujących metodami ekologicznymi.

Nowe terminy szkoleń w CDR O/Kraków. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza doradców z WODR, Izb Rolniczych oraz prywatnych podmiotów doradczych na szkolenie z zakresu przygotowanie wniosku oraz biznesplanu dla operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” (wszystkie obszary), w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020. Szkolenia organizowane będą w centrali CDR w Brwinowie oraz w oddziałach w następujących terminach:

 

Komisja Europejska przygotowała kwestionariusz dotyczący doświadczeń po roku od wprowadzenia zazieleniania (dywersyfikacji upraw, utrzymania trwałych użytków zielonych i obszarów proekologicznych) w zreformowanej WPR – jest on już dostępny we wszystkich językach urzędowych UE na stronie Komisji. W konsultacjach społecznych można jedynie wziąć udział na platformie internetowej. Kwestionariusz ten można wypełniać do dnia 8 marca.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłasza nabór na szkolenia w zakresie przetwórstwa mięsnego – „Rozbiór i przetwórstwo półtusz wieprzowych”. W ramach trzydniowego szkolenia, proponujemy 16 godzin zajęć warsztatowych i 10 godzin zajęć teoretycznych. Proponowana tematyka obejmuje:
- Rozbiór półtusz
- Przydatność przetwórcza poszczególnych wyrębów
- Peklowanie mięsa
- Produkcja kiełbas
- Wędzenie a jakość kiełbas oraz procesy wędzenia tradycyjnego
- Produkcja wędzonek

Planujemy liczebność grup po 20 osób. Proponujemy dni szkoleniowe piątek – niedziela, lub według zapotrzebowania uczestników.

Polscy i europejscy rolnicy odgrywają strategiczną rolę jaką jest zaopatrzenie 500 milionów unijnych konsumentów w żywność oraz zabezpieczenie i stabilizacja światowych dostaw żywności. Przychodzi im się zmierzyć z takimi wyzwaniami jak zmiany klimatu, kurczące się zasoby naturalne, konieczność utrzymania zróżnicowanych i atrakcyjnych obszarów wiejskich oraz ochrona środowiska. Przeciwstawić tym wymaganiom mogą się innowacje w gospodarstwie oraz w całym łańcuchu żywnościowym, bez względu na to czy dotyczą one nowej technologii, praktyk, usług, produktów lub procedur czy też zakresu ich stosowania.
Jedynie silny, przyciągający innowacje i inwestycje sektor rolny UE będzie w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom, spełnić oczekiwania społeczeństwa i przyczynić się do uzyskania satysfakcjonujących wyników ekonomicznych.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SZKOLENIA!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu informuje, że szkolenie z "Zasad naliczania sankcji i zwrotu płatności w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i działaniu rolnictwo ekologiczne oraz w programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013, sankcje z tytułu nieprzestrzegania rozp. 834/2007", zaplanowane w dniu 02 lutego 2016 r. odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 roku.

Za zmianę serdecznie przepraszamy.
  

Przypominamy o obowiązku zawierania umów ubezpieczeniowych przez rolników z zakresu:

 1. Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego
 2. Ubezpieczenie OC rolnika
 3. Ubezpieczenie OC pojazdu
 4. Ubezpieczeniu przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich w 2016 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w okresie 1-29 luty 2016 r. szkolenie internetowe pt. „ABC przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: zakładanie działalności gospodarczej i tworzenie biznesplanu”.

cdrkursy logoW terminie 25.01 - 05.02.2016 r. odbędzie się kolejna edycja szkolenia internetowego pn. „Zarządzanie budżetem domowym wiejskiego gospodarstwa domowego” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 10 lutego do 10 marca 2016 r. prowadzi nabór wniosków dla gospodarstw położonych na obszarach OSN. Rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.
Rozpoczęcie naboru - 10 lutego 2016 r.
Zakończenie naboru - 10 marca 2016 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie pt. "Formy opodatkowania gospodarstw rolnych. Podatek VAT w działalności rolniczej i gospodarczej." Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 lutego 2016 r.
Główne tematy szkolenia to:

- Podatek dochodowy w działalności gospodarczej
- Podatek VAT
- Prowadzenie książki przychodów i rozchodów w ramach działań PROW 2014-2020.

W dniach 10-12 lutego 2016 r. w Olsztynie odbędzie się spotkanie konsorcjum i interesariuszy projektu PROTEIN2FOOD finansowanego z budżetu Horyzontu 2020. W wydarzeniu tym mogą wziąć udział firmy zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem innowacyjnych i efektywnych ekonomicznie białek roślinnych. Priorytetem projektu PROTEIN2FOOD jest powstanie innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie, produkowanych lokalnie białek roślinnych w celu podtrzymania: zdrowia ludzi, środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej.

Od 10 do 14 grudnia 2015 r. producenci trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji oraz hodowcy ryb słodkowodnych, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, mogą składać wnioski o pomoc w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dniach 27 i 28 listopada 2015 roku specjaliści radomskiego oddziału CDR uczestniczyli w Targach HORT-TECHNIKA w Kielcach. Naszym zdaniem te targi to ciekawe przedsięwzięcie mogące zainteresować wielu producentów owoców i warzyw. Swoje stoiska zorganizowało w Kielcach wielu producentów maszyn i urządzeń, środków do produkcji ogrodniczej oraz instytucji działających w otoczeniu rolnictwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje wyjazd szkoleniowy na Targi ekologiczne Biofach 2016  do Norymbergii, które odbywają się w dniach 10-13.02.2016. Wyjazd planowany jest w terminie od 8 do 12  lutego 2016 r.

Miesiąc listopad stał się już tradycyjnym miesiącem cyklicznych spotkań dotyczących prezentacji efektów wdrażania prac naukowych do praktyki. W dniach 24-25.11.2015r. nasze Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu gościło doradców z całej Polski zainteresowanych aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi z zakresu rolnictwa przez szkoły wyższe i instytuty naukowe.

Po sukcesie Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH, odbywających się od 21 lat, Targi Kielce zdecydowały o organizacji wydarzeń, które stanowić będą uzupełnienie oferty skierowanej do środowiska producentów owoców i warzyw oraz hodowców ryb śródlądowych. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa HORT-TECHNIKA oraz Targi Rybactwa Śródlądowego, odbędą się od 27 do 28 listopada 2015 r., a ekspozycji sprzętu, wyposażenia, oferty usług i szkoleń, towarzyszyć będą pokazy i warsztaty z zakresu przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające jako: przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – będą mogli składać wnioski na dofinasowanie planowanych do realizacji operacji dotyczących rozwoju prowadzonych przez nich  „przetwórni”.

W dniach 3-4 listopada br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało konferencję dla zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele: instytutów, jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, branżowych organizacji rolników, samorządu rolniczego, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz podmiotów podejmujących tematykę innowacji w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 23 listopada - 4 grudnia 2015 r. szkolenie internetowe pt. „Problematyka społeczna i ekonomiczna obszarów Europy o rozdrobnionej strukturze agrarnej – podsumowanie pięciu międzynarodowych konferencji”. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców rolnych zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczością oraz Wspólną Polityką Rolną 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w oparciu o platformę internetową CDR w terminie od 16 do 27 listopada 2015 roku seminarium internetowe pod nazwą: „Rola i znaczenie innowacji w polityce rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających innowacje ramach PROW 2014-2020" dla doradców zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie jest bezpłatne.

W dniach 2-4 października 2015 roku dobyły się w Łodzi VIII Międzynarodowe Targi Żywności ekologicznej i tradycyjnej NATURA FOOD. Podczas pierwszego dnia targów odbyła się ceremonia wręczenia statuetek i dyplomów wszystkim uczestnikom zgłoszonych do konkursu krajowego oraz pucharów i nagród laureatom konkursu krajowego na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2015 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jest państwową osobą prawną powołaną na mocy Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 2507). Rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 2005 r. w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

ARiMR ogłasza termin naborów wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 października do 17 listopada 2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uprzejmie informuje, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął rekrutację na studia podyplomowe pod nazwą "Europejskie i polskie prawo rolne oraz system ochrony bezpieczeństwa żywności", które rozpoczynają się w semestrze zimowym 2015/2016. Zdaniem Ministerstwa zdobyte umiejętności i kompetencje podczas studiów mogą być przydatne dla osób pracujących w jednostkach organizacyjnych resortu rolnictwa. więcej...

Od 11 września do 30 września 2015 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie wsparcia dla rolników, których uprawy ucierpiały w wyniku suszy. Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Maksymalna wysokość pomocy jaką można uzyskać wynosi 15000 euro.  

Do końca września rolnicy będą mogli składać wnioski, a 10 października ruszy wypłata pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister rolnictwa Marek Sawicki. Łączna suma przyznaj dzisiaj rolnikom pomocy to ok. 488 milionów złotych. Do końca tygodnia rząd w trybie obiegowym przyjmie projekt uchwały w sprawie pomocy dla rolników i przeznaczy na ten cel 488 mln zł.

Do 16 września, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano, będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z PROW na lata 2014-2020. Jednocześnie przypominamy, iż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2014 - 2015 realizowane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020:

 1. Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich – możliwość zgłoszenia mają tylko partnerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.
  Budżet działania 50 000 EURO.
 2. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą - możliwość zgłoszenia mają partnerzy KSOW, jednostka centralna, Instytucja Zarządzająca, jednostki regionalne.
  Budżet działania 300 000 EURO.
 3. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - możliwość zgłoszenia mają partnerzy KSOW, jednostka centralna, Instytucja Zarządzająca, jednostki regionalne.
  Budżet działania 250 000 EURO.

W lipcu tego roku radomski oddział CDR odwiedzili przedstawiciele nauki litewskiej, reprezentujący różne dziedziny nauk ekonomicznych w rolnictwie. Goście byli zainteresowani organizacją doradztwa w Polsce, a szczególnie małym przetwórstwem rolnym i możliwością promocji organizacji grupowego przetwórstwa i produkcji rolnej. Zwiedzili nasze Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa oraz gospodarstwo pokazowe w Chwałowicach.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza doradców z WODR, Izb Rolniczych oraz prywatnych podmiotów doradczych na szkolenie z zakresu Przygotowanie wniosku oraz biznes planu dla działania "Premia dla młodych rolników" objętego PROW 2014-2020. Szkolenia organizowane będą w centrali CDR w Brwinowie oraz oddziałach w następujących terminach:

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisala umowy o udzielaniu rolnikom preferencyjnych kredytów. Oznacza to, że osoby, planujące finansowanie inwestycji w swoich gospodarstwach z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych, mogą już składać wnioski o takie kredyty w tych 7 bankach. Zaletą takich kredytów jest to, że ARiMR pomaga rolnikom w ich spłacaniu. Jednym z rodzajów tych kredytów dostępnych w bankach współpracujących z Agencją, są kredyty, w których ARiMR spłaca za rolników część należnego bankowi oprocentowania. Na takie wsparcie Agencja zarezerwowała 17,43 mln zł, co oznacza, że współpracujące z nią banki mogą udzielić rolnikom w 2015 r. preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na kwotę 1,47 mld zł.

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ogłasza nabór na studia podyplomowe: „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie”. Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych.

  
  

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o: więcej...

W dniach 08-12.06.2015 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu po raz trzeci gościło przedstawicieli ministerstwa rolnictwa z Turcji. Głównym celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z systemem doradztwa rolniczego w naszym kraju oraz specyfiką polskiego rolnictwa. Turcy mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami pracy doradców oraz zasadami współpracy pomiędzy polskim rolnikiem, a doradcą.

Wymiana wiedzy na temat zaawansowanego zarządzania składnikami odżywczymi, zastosowanie rolnictwa precyzyjnego to temat konferencji zorganizowanej w dniach 09-10.06.2015 w Szymbarku przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach realizacji projektu Baltic Deal Bridge.

W dniach 27 i 28 maja 2015 w radomskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie nt. "Prezentacja wyników badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce" dla doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa zajmujących się produkcją zwierzęcą.

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach zostaną opublikowane na stronie www.oferty.praca.gov.pl w terminie do 01.06.2015 r. Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie będzie zawierać dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie będzie można uzyskać uzyskać pod numerem telefonu 22 729 66 34 wew. 128 oraz adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od 01.06.2015 r.
Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Fundacja Transfer Innowacji w konsorcjum z Fundacją na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz CDR O/Radom zaprasza do udziału w seminariach informacyjno–szkoleniowych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach  2014-2020 w działaniu „Współpraca”:

W dniach 27-28 kwietnia oraz 29-30 kwietnia 2015 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zorganizowało 2 wyjazdy studyjne do gospodarstw na terenie województwa wielkopolskiego w ramach realizacji projektu pn.: „Kreatywna wieś – przykłady przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”
 P4270046Mobile   DSC 3179Mobile    DSC 3186Mobile   DSC 3228Mobile
Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu było promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez zorganizowanie wizyt studyjnych do gospodarstw podejmujących różne formy działalności zarówno rolniczej jak i pozarolniczej w oparciu o wykorzystanie własnego potencjału, zasobów lokalnych i walorów przyrodniczych. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom zapraszają wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2015r. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „ekologia - środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Komunikat w sprawie zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych w 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 i kontynuowanych od roku 2015 jako zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązania ekologiczne w ramach PROW 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w Spotkaniach informacyjno–szkoleniowych dotyczących możliwości korzystania oraz zasad wdrażania działania "Współpraca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

To była już XXI edycja tej jednej z największych i najważniejszych imprez targowych w Polsce. Tegoroczny AGROTECH był, zdaniem organizatorów, rekordowy. Na ponad 60 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni, swoją najnowszą ofertę maszyn i urządzeń oraz innych środków do produkcji rolniczej zaprezentowało blisko 700 wystawców z kilkunastu europejskich krajów. Dodajmy do tego tysiące osób, które odwiedziły targi w dniach 27-29 marca, a będziemy mogli przyznać organizatorom rację.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) przewidziano wsparcie dla młodych rolników (Premie dla młodych rolników), które ma na celu ułatwienie młodym osobom samodzielne prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Pomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach (I rata stanowi 80% kwoty pomocy, II rata stanowi 20% kwoty pomocy). Pierwsza rata wypłacana będzie beneficjentowi, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia mu decyzji o przyznaniu pomocy, jeżeli wypełni zobowiązania, z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Drugą ratę beneficjent otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu. więcej na stronie MRiRW

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415), zamieszczamy następujące dokumenty, mające zastosowanie w roku 2015 do Pakietów 4. i 5. ww działania tj.:

Uprzejmie informujemy, że Fundacja WWF Polska organizuje kolejną edycję konkursu Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rolników "przyjaznych Morzu Bałtyckiemu” oraz najlepszych praktyk rolniczych stosowanych w ich gospodarstwach, które przyczyniają się do zmniejszenia odpływu azotanów i fosforanów z gospodarstw do wód. Praktyki takie zmniejszają zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego pochodzenia rolniczego i ograniczają zjawisko zakwitów glonów (tzw. zjawisko eutrofizacji).

15 marca 2015 r. weszły w życie ustawy:
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308)
oraz
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349).

Pod takim tytułem, w dniach 25-26 lutego 2015 roku, w Oddziale Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku odbyła się konferencja XI Dni Przedsiębiorcy Rolnego. Organizatorzy konferencji: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprosili rolników, przedstawicieli doradztwa, nauki i przedsiębiorców do dyskusji w jaki sposób gospodarstwo może stać się konkurencyjne, poprawiać bądź zwiększać konkurencyjność prowadzonej działalności.

W dniach 17-18 lutego odbyło się w CDR O/Radom szkolenie na temat zagadnień technologicznych dotyczących owoców miękkich. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem doradców, uczestniczyło w nim blisko 50 osób.

Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu rozwój wsi był bezpośrednio związany z rozwojem rolnictwa. Prowadzenie działalności rolniczej zapewniało zatrudnienie i utrzymanie większości rodzin rolników. Spadek dochodowości gospodarstw rolnych zmusił ich właścicieli do poszukiwania nowych, alternatywnych źródeł dochodów.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w konsorcjum z Krajową Radą Izb Rolniczych realizuje od 11 września 2014 roku projekt „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboże, owoce, mięso, mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

W piątek 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Polska znalazła się w gronie 3 państw które zakończyły proces negocjacji. W związku z zatwierdzenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszamy do zapoznania się z wersją ostateczną dokumentu, która jest dostępny na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 2 grudnia 2014 roku w Warszawie, odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej do spraw systemu wspomagania decyzji w Integrowanej Ochrony Roślin zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego. Podczas obrad poruszane były kwestie związane z wdrażaniem zasad integrowanej ochrony roślin, stanem przygotowania instytucji odpowiedzialnych oraz możliwości wsparcia finansowego działań na rzecz IOR.

W dniach 05-06 listopada2014r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu gościło doradców z całej Polski zainteresowanych aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi z zakresu rolnictwa przez szkoły wyższe i instytuty naukowe.

Ekologiczna uprawa warzyw pod osłonami, takimi jak folie, tunele foliowe i szklarnie, pozwala przyspieszać termin zbiorów, a także uzyskiwać obfitszy i lepszy jakościowo plon. Warzywa pod osłonami są chronione przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, przez co stają się bardziej niezawodne w uprawie.

Od 14 listopada do 19 grudnia 2014r. można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Bardzo duże znaczenie dla sukcesu w gospodarowaniu ekologicznym ma poznanie zasobności gleby. Błędem jest stwierdzenie, że przecież w gospodarstwie ekologicznym plony są niższe i roślina sobie „sama poradzi”. Gospodarowanie składnikami mineralnymi w rolnictwie ekologicznym różni się radykalnie od nawożenia w rolnictwie konwencjonalnym.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XXII konkursu pn.: Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za 2013 r., promującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz seminarium pn:. „Nowoczesny warsztat dziennikarza” odbyło się 4-5 listopada 2014 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do oglądania cyklu filmów pt.: „Innowacje w rolnictwie”, które promują przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Cykl filmów został zrealizowany na podstawie projektu opracowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.

Informujemy, że CDR w Brwinowie rozpoczęło publikowanie artykułów dotyczących prawa rolnego. Będą one publikowane cyklicznie i dostępne poprzez wybranie zakładki Prawo rolne z menu głównego.

W Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu doświadczenia odmianowe zbóż są prowadzone od 2007r. Początkowo były prowadzone doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla województwa mazowieckiego dla odmian pszenżyta ozimego, żyta ozimego, owsa i jęczmienia jarego.

Przedstawiciele organizacji przedsiębiorców z Republiki Białoruś odwiedzili Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa CDR w Radomiu oraz nasze Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach. Goście byli zainteresowani  małym przetwórstwem rolnym i możliwością promocji produktu regionalnego.

W dniu 11 września w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, rozpoczęto realizację projektu szkoleniowego „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboże, owoce, mięsko, mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej”. Projekt ten realizowany jest w konsorcjum z Krajową Radą Izb Rolniczych i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

IMG 9077Po raz pierwszy w Polsce w dn. 23-24 września odbyła się w Warszawie konferencja „Greener Agriculture for Bluer Baltic Sea”.  Była to już szósta edycja tej konferencji.  W wydarzeniu tym wzięło udział 200 osób z dziewięciu krajów Regionu Morza Bałtyckiego tj.  Szwecji, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Niemiec , Rosji i Polski.

Konferencja była objęta honorowym patronatem Pana Marka Sawickiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Macieja. H. Grabowskiego - Ministra Środowiska.

Rozwój obszarów wiejskich to w dużej mierze transfer wiedzy i informacji. Szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne to podstawa komunikacji i wymiany dobrych praktyk. W dzisiejszych czasach ważnym nośnikiem przekazu informacji jest także wszechobecny i już dobrze dostępny Internet. Ośrodki doradztwa rolniczego i ich działalność w wymierny sposób również wpływają na zmiany, jakie zachodzą na polskiej wsi.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczony został komunikat dotyczący zasad kontynuacji w 2015r. zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych w roku 2011 i kolejnych latach, w zakresie pakietu 8. oraz pakietu 9. Programu rolnośrodowiskowego. Zachęcamy doradców rolnośrodowiskowych oraz rolników realizujących te pakiety do zapoznania się z nowymi informacjami.

foto aija krodere

Łotewskie małżeństwo, Juris Cīrulis i Vija Cīrule, zostali Rolnikami Roku 2014 Regionu Morza Bałtyckiego. Ogłoszenie wyników miało miejsce po raz pierwszy w Polsce. Nagrodzona para została wyróżniona za prowadzenie działalności rolniczej w sposób przyjazny dla Bałtyku. Trzy lata temu zwycięzcą konkursu był Polak, Marian Rak.

 

EMBARGOUWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

(Aktualizacja: 02-12-2014)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawia przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników w nowym okresie programowania 2014-2020.

Zgodnie z nowymi przepisami od dnia 1 stycznia 2015 r. płatności bezpośrednie będą składały się z kilku komponentów. Jednym z nich jest nowy komponent systemu płatności bezpośrednich - zazielenienie (greening), który w płatności na hektar odpowiadał będzie kwocie około 74 euro.

Komisja Konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za 2013 rok. Do udziału w konkursie wydawnictwa zgłosiło 15 ośrodków.

Od 5 września do 3 listopada 2014 roku można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach  regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji  Modernizacji Rolnictwa wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Takie wnioski aktualizacyjne mogą składać osoby, które spełniają następujące dwa warunki.

Komisja Europejska zaakceptowała przesunięcie środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w celu zwiększenia budżetu działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" o 200 mln euro. Zmiana ta umożliwi przyznanie pomocy dodatkowo kilku tysiącom wnioskodawców spośród tych, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborach przeprowadzonych w latach 2011-2013. W przypadku braku zgody KE na zwiększenie budżetu działania, nie można byłoby tym wnioskodawcom przyznać pomocy z powodu wyczerpania wojewódzkich limitów środków.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w konsorcjum z Krajową Radą Izb Rolniczych realizuje od 11 września 2014 roku projekt „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboże, owoce, mięso, mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

W poniedziałek 18 sierpnia w radomskim oddziale CDR gościł minister Marek Sawicki. Szef resortu zapoznał się z działalnością Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, a następnie spotkał się z dziennikarzami na zorganizowanej w CDR konferencji prasowej.

wynikiAutor: Praca zbiorowa

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

IMG 5203Walizka i kosz…
Przez trzy dni przedstawiciele Lokalnych Grup Działania zmagali się z problemami dotyczącymi komunikacji społecznej. Podczas pierwszego warsztatu tworzyli plan komunikacji. Problem, który był rozwiązywany: to jak najskuteczniej docierać do mieszkańców obszaru na którym będzie wdrażana nowa lokalna strategia rozwoju, jakich używać narzędzi by wiedza o lokalnej grupie działania, o LSR, o funduszach europejskich, które ją finansują, była znana.

Aktualny stan doradztwa na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin w perspektywie realizacji Krajowego Planu Działania na lata 2013-2017 był głównym tematem konferencji zorganizowanej przez radomski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

DYREKCJA GENERALNA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DS. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI wydała krótkie i kolorowe animacje "WPR - produkcja żywności", podkreślajace zasadniczą rolę rolników w zapewnieniu dostaw zdrowej, bezpiecznej i taniej żywności. Klip jest BEZPŁATNY (pozbawiony prawa autorskiego) i dostępny w 23 językach UE.

CAM01298W ramach współpracy międzynarodowej między ośrodkami doradztwa rolniczego, w dniu 2 lipca 2014 r. w Demonstracyjnym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach gościła grupa z Norwegii.  
Norwescy rolnicy i doradcy z regionu Solør-Odal zapoznali się z działalnością Centrum Doradztwa Rolniczego, strukturą systemu doradztwa w Polsce oraz z zakresem prac prowadzonych w gospodarstwie w Chwałowicach.

Wokół nas ciągle jeszcze znajduje się  wiele wyrobów zawierających rakotwórczy azbest,  który   posiadając  unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad i innych chemikaliów, ogniotrwałość,  a także ze względu na trwałość szacowaną na 30 do 60 lat znalazł w XX wieku szerokie zastosowanie w budownictwie. Wyroby z azbestu stosowano powszechnie gdyż miały dużo zalet – były tanie, trwałe, odporne na ogień i korozję.

Podczas uroczystego spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w X Konkursie na najlepszą pracę badawczą. Spośród 20 prac biorących udział w konkursie publikacja Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie pt. "Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" otrzymała pierwszą nagrodę.

Za nami kolejne Dni z Rolnictwem Ekologicznym. Imprezę tradycyjnie rozpoczęła konferencja, podczas której omawiane były aspekty przyszłości sektora rolnictwa ekologicznego i działań środowiskowych w kontekście PROW 2014-2020. Po zakończeniu konferencji uczestnicy zapoznali się z pracami badawczymi realizowanymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach.

k tymorek wwf mr gryn in the canola field2Znamy już polskiego laureata krajowego etapu tegorocznego konkursu WWF „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. Najlepszym rolnikiem w Polsce został Wiesław Gryn z Lubelszczyzny. Wybór był bardzo trudny. Do konkursu zgłosiło się wielu rolników, którzy również zasługują na wyróżnienie. Zdobywca pierwszego miejsca znajdzie się w gronie najlepszych rolników ze wszystkich krajów nadbałtyckich i ma szansę na tytuł Rolnika Roku całego regionu - informuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF, organizator konkursu.

28 maja 2014r. w Warszawie odbyła się konferencja na temat eksportu jabłek z Polski. Ta inicjatywa wynikła z obecnych trudności, jakie dotknęły polskie sadownictwo w związku z sytuacją na Ukrainie i ograniczeniami w handlu z Rosją.

Relacja filmowa z uroczystościW dniach 13-14 maja 2014 roku odbyły się uroczyste obchody czterdziestolecia działalności Centrum Doradztwa Rolniczego. Przez 40 lat instytucja była kilkakrotnie przekształcana, zmieniając swój status, zakres zadań oraz nazwę, ale główny cel działalności pozostał – ustawiczne doskonalenie zawodowe pracowników służb rolnych oraz współpraca z nauką i oświatą rolniczą.
  

W dniu 8 maja 2014 roku w Warszawie, odbyło się spotkanie na temat Integrowanej Ochrony Roślin zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego dla koordynatorów wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu rozpoczyna, na zlecenie MRiRW, realizację projektu „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”. Głównym celem szkoleń jest przekazanie informacji dotyczącej problemu nieprzekraczania przyszłych limitów zawartości benzo(a)pirenu i sumy czterech WWA (benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluroantenu i chryzenu) w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych.

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian wprowadzonych do programu rolnośrodowiskowego w 2014r. dotyczących obowiązku produkcji i sprzedaży w Pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne (treść komunikatu)

W ostatnią niedzielę kwietnia br. w Racławicach odbyły się - już po raz dwudziesty - Wybory Chłopa Roku. Jednym ze strategicznych organizatorów było Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. W szranki rywalizacji o zaszczytne trofeum stanęło trzynastu kandydatów z kilku krajów. Konkurenci rywalizowali m. in. na scenie prezentując swój region oraz strój i kulturę lokalną. Inne konkurencje podczas których wykazywali się kandydaci na Chłopa Roku to: precyzyjne cięcie piłą drewna na czas, sztafeta połączona z przenoszeniem słomianych bali oraz dojenie sztucznej krowy.

W tym roku odbywa się ostatni nabór nowych wniosków z programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013. Rolnicy którzy chcą przystąpić do programu rolnośrodowiskowego mogą to zrobić na zmienionych zasadach naboru wniosków.

W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział  w Radomiu  w dniach 23 i 24 kwietnia b.r  odbyło się szkolenie „Praktyczne wykorzystanie i wdrażanie wyników badań naukowych do zastosowania w produkcji zwierzęcej” , w którym uczestniczyli  doradcy  z całej Polski zajmujący się  tematyką chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

BALTIC DEAL BRIDGE LOGOProjekt „Baltic Deal Bridge”, finansowany przez Instytut Szwedzki, jest kontynuacją tego co zostało osiągnięte w ramach projektu „Baltic Deal”.

Celem projektu jest utrzymanie i wzmocnienie platformy wymiany wiedzy oraz sieci gospodarstw demonstracyjnych, w celu zmniejszenia strat składników nawozowych w zrównoważony sposób .

W związku z planowanym naborem wniosków (od 15 maja 2014) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, iż dobiega końca proces legislacyjny projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolniciwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest umożliwienie przeprowadzenia w roku 2014 naboru wniosków w ramach przedmiotowego działania w takim terminie, by bez ryzyka dla budżetu krajowego, możliwe było rozlicznie wydatków działania w okresie kwalifikowałności Programu, tj. do końca 2015 r. Zmieniane rozporządzenie wprowadza nowy termin przeprowadzenia naboru.

Cele dotyczące innowacji zostały jasno określone w strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 i zostały wzmocnione w 2010 r. we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). Tendencja do zwiększenia wsparcia dla innowacji nadal ma istotne miejsce w ramach WPR na lata 2014-2020. Nowa regulacja rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW (nr 1305/2013) głęboko osadza innowację po 2013 roku.

  

Agencja Rynku Rolnego informuje, że do 30 maja 2014 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny. Wnioski należy składać, po dostawie świń do rzeźni, do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie, dostarczone do uboju, będące przedmiotem wniosku.

W dniach 10-11 kwietnia br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie gościł nauczycieli szkół rolniczych, którzy uczestniczyli w warsztatach pt.:„Myślenie projektowe zgodne z zasadami nowej perspektywy finansowej”.

  

W dniach 8-9.04.2014r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie pn.”Zarządzanie stadem bydła mlecznego”. W ramach szkolenia dr Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przedstawił najważniejsze zagadnienia składające się na zarzadzanie stadem bydła mlecznego. 

  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotował i zrealizował projekt zatytułowany "Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"

Na zakończenie projektu zostało zorganizowane seminarium podsumowujące badania. Wyniki badań, opracowania tematów przedstawionych w trakcie seminarium, a także artykuły taoretyczne stanowią treść publikacji. Na jej końcu zostało umieszczone sprawozdanie z przebiegu seminarium.

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, 2013 rok,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków, tel. 12 424 05 00, fax 12 424 05 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

leader newsletter1Zapraszamy do zapoznania się z treścią pierwszego w 2014 roku numeru kwartalnika Leader Newsletter skierowanego do Doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania. W numerze między innymi o ogólnodostępnej siłowni, TVP promującej LGD, edukacja na Szlaku Śliwkowym, wsparciu dla LGD i wiele innych ciekawych informacji - zobacz Leader Newsletter

By sprostać wymogom nowej perspektywy finansowej, Lokalne Grupy Działania, w najbliższych miesiącach przystąpią do opracowywania Lokalnych Strategii Rozwoju dla obszarów na których działają. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w celu merytorycznego wsparcia organizatorów tego procesu zrealizowało w dniach 26-28 marca 2014 roku szkolenie na temat: „Podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia badań na obszarze, opracowania i wykorzystania wyników, do podnoszenia jakości zarządzania strategicznego rozwojem obszaru”. Zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże, uczestniczyli w nim przedstawiciele LGD i LGR z terenu całej Polski. 

W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2014r nasze Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu gościło doradców z całej Polski zainteresowanych aspektami produkcji ziemniaka ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania integrowanej ochrony roślin.

W dniu 21 marca 2014 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przeprowadzono szkolenie nt. „Organizacja i funkcjonowanie grup wstępnie uznanych na rynku owoców i warzyw”.

obraz kampaniaW ramach działań prośrodowiskowych i promowanej koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa 20 marca 2014 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste otwarcie kampanii edukacyjno-informacyjnej nt. „Racjonalnej gospodarki nawozami”, której wielokierunkowe działania przewidziane są do realizacji w 2014 roku. Spotkaniu przewodniczyła podsekretarz stanu Krystyna Gurbiel.

W dniach 18-19 marca 2014 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu odbyło się szkolenie pt.: „Technologia Uprawy Wybranych Gatunków Warzyw”. Szkolenie zorganizowano dla doradców rolnych z Ośrodków Doradztwa Rolnego z całego kraju.

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej MRiRW i ARiMR zostały umieszczone zaktualizowane wersje wytycznych dla ekspertów botaników i ornitologów oraz odpowiadające im formularze dokumentacji przyrodniczych na rok 2014. Zmiany w wytycznych zostały oznaczone czerwonym kolorem.

Zgodnie z ustaleniami zamieszczamy prezentację „Najważniejsze zmiany przepisów rozporządzenia rolnośrodowiskowego oraz zasady przyznawania płatności w 2014 roku” dla uczestników szkoleń z zakresu „Zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2014 oraz zasady wypełniania wniosków o ich przyznanie”, które odbyły się w dniach z 10 i 11.03.2014 r. w CDR w Brwinowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informuje, iż Fundacja WWF Polska organizuje kolejną edycję konkursu „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. Celem corocznego konkursu jest wyróżnienie najlepszych praktyk rolniczych i rolników „przyjaznych Morzu Bałtyckiemu” czyli takich, którzy stosują w swojej działalności metody mające na celu zmniejszenie odpływu azotanów i fosforanów z ich gospodarstw do wód, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego i ograniczenia dalszych zakwitów glonów (tzw. zjawisko eutrofizacji). Konkurs obejmuje rolników z całego obszaru Polski oraz ośmiu pozostałych krajów leżących nad Bałtykiem.

W dniu 4 marca 2014r na prośbę Polskiej Akademii Nauk Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu zorganizowało wyjazd studyjny przedstawiający niektóre działy rolnictwa regionu. Uczestnikami szkolenia  byli pracownicy naukowi z instytucji badawczych z Chin, Korei, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Słowacji i Węgier.

W dniach 24 i 25 lutego w CDR O/Radom odbyło się szkolenie dla doradców z całego kraju na temat wyników badan naukowych możliwych do wykorzystania w produkcji owoców miękkich.

Okl Darek prakt wyk przw ostat 013 miniatAutor:  Praca zbiorowa

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

Motto: ”Kto powątpiewa w sens i opłacalność produkcji ekologicznej powinien  odwiedzić  Biofach  w Norymberdze”.

Konwencjonalny przedsiębiorca rolny

Czy szkolenie z myślenia projektowego po 10 latach korzystania przez Polskę z funduszy europejskich jest jeszcze konieczne? Okazuje się, że tak. A nawet więcej, jest nadal aktualne. W kontekście zapisów Strategii Europa 2020 i wyzwań, jakie stawia Unia Europejska przed każdym państwem członkowskim, zasady myślenia projektowego i logika interwencji, są podstawą tworzenia każdego programu, każdej operacji.

W związku zagrożeniem jakie stwarza wirus Afrykańskiego pomoru świń (ASF), Główny Lekarz Weterynarii udostępnia materiały informacyjne w celu rozpowszechnienia informacji wśród hodowców i producentów trzody chlewnej.

W dniach 10-11 luty 2014 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, odbyło się szkolenie pt. „Wymogi dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych”. W szkoleniu wzięli udział doradcy rolniczy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski.

Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa - Polagra Premiery, które trwały od 30 stycznia do 2 lutego 2014r. zainaugurowały tegoroczny sezon branży rolniczej. Wystawie targowej patronowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agencja Rynku Rolnego od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. przyjmuje wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni, którzy zakupili i zużyli do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. materiał siewny zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka.

Przypominamy o obowiązku ubezpieczenia przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich w 2014 roku.

Projekt FARMLAND - "Farm Activities for Rural Model Learning And Nature Didactics" jest wdrażany w ramach Programu UE  "Uczenie się przez całe życie" Program Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji.  Projekt  trwa  24 miesiące, od listopada 2013r. do października 2015r. i jest prowadzony przez konsorcjum 6 partnerów z 5 krajów UE.

Definicje „dobrej praktyki” przyjęte w różnych krajach są różne w zależności od obowiązującego prawa, odmiennej sytuacji ekonomicznej i politycznej, różnic w kulturze i doświadczeniach. Na ogół mianem dobrych praktyk określamy projekty innowacyjne, które zostały z powodzeniem zrealizowane, stanowią praktyczne rozwiązanie konkretnych problemów i przynoszą określone, pozytywne rezultaty. Są możliwe do zastosowania przez inne podmioty.
  
  

Stosowanie integrowanej ochrona roślin polega na nowym podejściu do ochrony roślin przed agrofagami. Celem jest tu nie tyle bezwzględne zwalczanie chorób i szkodników, co zdrowie roślin, wysoka jakość i bezpieczeństwo plonów, a także środowiska i rolników. Realizację tych założeń powinno się osiągać nie przez intensyfikację nawożenia i ochrony a poprzez kompleksowe podejście do uprawy.

7Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował I edycję szkolenia pt.: „Internet w kreowaniu marki, czyli e-marketing w praktyce”.

Szkolenie odbyło się metodą blended learning. Program obejmował zajęcia on-line oraz część warsztatową, która miała miejsce w Krakowie w dniach 17-18.12.2013 r.
  

W 2013 r., podobnie jak w latach ubiegłych, w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie prowadzone były listy doradców i ekspertów przyrodniczych uprawnionych do doradzania rolnikom korzystającym z płatności w ramach PROW na lata 2007-2013. W 2013 r. na liście doradców rolniczych znalazło się 146 nowych osób, plany działalności rolnośrodowiskowej mogło sporządzać po raz pierwszy 43 nowych doradców rolnośrodowiskowych, dokumentacje przyrodnicze botaniczne nowych 36 ekspertów, a dokumentacje ornitologiczne - 52 nowych ekspertów. Zasilili oni dotychczas pracujące grupy osób posiadających te uprawnienia. więcej...

RELACJA FILMOWAW dniach 25-26 i 27-28 listopada 2013 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz 5-6 grudnia 2013 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbył się cykl szkoleń w ramach projektu „Małe inicjatywy Duże sukcesy”. Projekt ten został opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Relacja filmowa ze szkolenia

IMG 8765Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie podejmując inicjatywę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby, w sprawie rozwoju spółdzielczości na wsi przyjęło zlecenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w imieniu której działa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, na realizację badania pod nazwą „Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

W dniach od 10 do 16 listopada 2013 na terenie wystawowym w Hanowerze odbywa się kolejna edycja targów AGRITECHNICA organizowanych przez DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) – z którym Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje od wielu lat między innymi przy okazji organizacji Dni Przedsiębiorcy Rolnego. AGRITECHNICA jest największą międzynarodową wystawą techniki i sprzętu rolniczego, na której swoje produkty i usługi dla profesjonalnej produkcji roślinnej prezentują wystawcy z całego świata.

szantalerAutor: Jan Schönthaler
Radom 2013, str. 35

Podstawą integrowanej ochrony roślin jest zasada, że chemiczne środki ochrony roślin stosuje się w ostateczności, a ich stosowanie ogranicza się do niezbędnego minimum w celu niedopuszczenia do strat ekonomicznych. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, od 1 stycznia 2014 r. państwa członkowskie mają obowiązek wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin, jako obowiązkowego systemu produkcji rolnej. Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

W dniu 7 listopada 2013 r. grupa młodzieży i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie oraz  francuskiej szkoły rolniczej - Lycèe Agricole Bougainville z Brie-Comte-Robert k/ Paryża zwiedziła linie technologiczne do przetwórstwa surowców na poziomie gospodarstwa w Oddziale w Radomiu.

W dniach 25-28 października w Iasi (Rumunia) odbyło się pierwsze z sześciu spotkań partnerów w ramach międzynarodowego projektu INOVES - Innovative methods and strategies for efficient utilization of resources - Innowacyjne metody i strategie dla efektywnego wykorzystania zasobów.

 
 

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XXI konkursu  pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich  ośrodków doradztwa rolniczego” za 2012 r., promującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz seminarium pt. „Nowoczesny warsztat dziennikarza” odbyło się 22-23 października 2013 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W dniach 21-22 października 2013 br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  Oddział w Radomiu odbyło się szkolenie „Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa w ramach MLO, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość”.

fotoW sezonie 2012/2013 w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przeprowadzono doświadczenia plonowania zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi. W doświadczeniu wykorzystano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego, tj. 8 odmian owsa; 23 jęczmienia jarego, 12 żyta ozimego i 21 pszenżyta ozimego.

Grupa z Małopolski, w skład której wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa  Małopolskiego i jednostek doradztwa rolniczego, w dniach 18 i 19 września 2013 r. uczestniczyła w targach Tech&Bio w Valence we Francji.
  
  

W dniach 07-10 października 2013 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XXV ekspozycja Targów Ochrony Środowiska POLEKO, której patronował Minister Ochrony Środowiska. W ramach POLEKO podobnie, jak w ubiegłych latach, funkcjonowały salony tematyczne: Forum Czystej Energii, Glob Pełen Energii, Forum Recyklingu. Targi obfitowały w wiele wydarzeń: seminaria, konferencje poświęcone zagadnieniom: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czystej energii, odnawialnym źródłom energii, innowacjom w bioenergetyce, projektom innowacyjnym na rzecz ochrony środowiska itp. Oto krótka relacja z tych wydarzeń.

Trwają prace nad nowym okresem programowania. Z prezentowanych dokumentów wynika, że Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie będą miały obowiązek opracować nowe lokalne strategie rozwoju, które w drodze konkursu zostaną wybrane do realizacji na lata 2014-2020. By ułatwić LGD i LGR dobre przygotowanie się do procesu tworzenia LSR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przeprowadził w dniach 2–4 października 2013 roku szkolenie dla Lokalne Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania na temat: "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy".

W dniach 30.09-01.10.2013r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się dwudniowe szkolenie na temat: "Partnerstwo – współpraca międzysektorowa a rozwój przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich". Szkolenie było kontynuacją wcześniejszych spotkań z zakresu ekonomii społecznej.
 

frontW Krakowie dyskutowano o przekazie wiarygodnej informacji na stronach internetowych.
"W dniach 24-25 września w CDR odbyły się warsztaty na temat przedstawienia w ciekawy sposób działalności Ośrodków Doradztwa Rolniczego na ich stronach internetowych. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski, którzy na co dzień zajmują się redagowaniem stron internetowych.
 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Oddziałem w Poznaniu, w drugiej połowie września, zorganizowało cykl trzydniowych szkoleń z zakresu „Nowoczesnych technologii w chowie bydła mlecznego”. Szkolenia odbyły się w ramach projektu opracowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 03-04 października 2013r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu przeprowadzono szkolenie dla doradców oraz przedstawicieli organizacji producentów funkcjonujących na rynku owoców i warzyw nt. „Zasady przygotowania i opracowania oraz obsługa Programów Operacyjnych realizowanych zgodnie z projektem „Strategii Krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2016”.

Organizatorem XXI edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” w 2013 roku jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: „Najlepsze czasopismo periodyczne” i „Najlepsze wydawnictwo tematyczne”. Do tegorocznej edycji konkursu swoje uczestnictwo zgłosiło 15 redakcji, które, zgodnie z regulaminem, nadesłały po trzy egzemplarze czasopism, wszystkie wydane w roku 2012.

W dniu 27 września br. podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w uroczystym otwarciu małej przetwórni mleka działającej w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, które powstało w radomskim oddziale CDR w Brwinowie.

DSC 49809miniaturaW dniu 25 września br., z udziałem Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w Muzeum Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Szreniawie, odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Mariana Jerzaka. Profesor. Marian Jerzak, był cenionym naukowcem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, założycielem i redaktorem naczelnym czasopism „Agronom” i „Służba Rolna”, założycielem i pierwszym dyrektorem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr i Upowszechniania Postępu w Rolnictwie – obecnie Centrum Doradztwa Rolniczego, wieloletnim przewodniczącym Rady Muzeum Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Szreniawie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu w ramach umowy nr  BDGzp-2120/A-30/13 z 28 czerwca 2013 r. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach od 07 do 13 września 2013 r. zorganizowało wyjazd studyjny do prowincji Włoch, Emilia Romagna nt. „Integrowana ochrona roślin ”.

image010Czy wierzyć czarnym scenariuszom serwowanym opinii publicznej przez prasę w związku z „katastrofalnie” niskim przyrostem naturalnym w Polsce? Na ile polityka prorodzinna – w tym wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki i edukacji dla najmłodszych – pomoże zahamować niepokojące tendencje? Czy prowadzenie działalności pozarolniczej polegającej na prowadzeniu punktu opieki dla dzieci do lat 3 lub edukacji przedszkolnej wpisuje się w ideę wielofunkcyjnego rozwoju wsi?
 

W dniu 15 września br. odbyły się Dożynki Prezydenckie w Spale. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Kaplicy Polowej Armii Krajowej z udziałem Pary Prezydenckiej. We Mszy uczestniczył również minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba. Centrum Doradztwa Rolniczego prezentowało w ramach stoiska Ministerstwa Rolnictwa Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych.
 
 

W dniach 4 i 5 września w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca trzy lata realizacji projektu Baltic Deal. Był to flagowy projekt strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, a jego celem było wsparcie rolniczych służb doradczych w działaniach na rzecz  redukcji strat składników nawozowych w gospodarstwach, bez szkody dla produkcji i konkurencyjności tych gospodarstw, podniesienie poziomu wiedzy rolników odnośnie działań na rzecz środowiska naturalnego, propagowanie dobrych praktyk rolniczych. W konferencji uczestniczyli rolnicy, przedstawiciele MRiRW oraz Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele doradztwa rolniczego, instytuty naukowe, samorządowcy.

sympozjum agro logoXV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne odbyło się w dniach 9-11 września 2013 r. w miejscowości Krzyczki Szumne koło Nasielska na Mazowszu. Organizatorem Sympozjum było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie w partnerstwie z: Katedrą Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Lokalną Grupą działania „Zielone Mosty Narwi” oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.
 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu partnerskiego pt.: „Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko- Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 22 sierpnia br. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, na seminarium inauguracyjnym, spotkali się wszyscy partnerzy oraz zaproszeni goście.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program Rolnośrodowiskowy” objętego PROW na lata 2007-2013 zmieniły się zasady przyznawania płatności w ramach pakietu 8 "Ochrona gleb i wód".

Decyzją z dnia 23 lipca 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. do działania w rolnictwie ekologicznym.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do udziału w VI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE 2013.

5 lipca 2013 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja pt.: „Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie”. Konferencja zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Temat konferencji wskazywał więc na dwa nurty problemowe tj. szeroko rozumiane problemy ekonomiczne i społeczne gospodarstw, rodzin rolniczych i ludności wiejskiej.

Dnia 18 lipca 2013 r. w Skierniewicach odbył się Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych. Celem spotkania była prezentacja najważniejszych kierunków badań prowadzonych w zakładach naukowych Instytutu Ogrodnictwa oraz popularyzacja i wdrażanie nowoczesnych technologii w rolnictwie.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło realizację szkoleń z integrowanej ochrony roślin dla doradców z ODR i Izb Rolniczych.

W dniach od 17 do 19 czerwca w mieście Osiach w Austrii odbyła się Konferencja "AgriFuture Days", będąca częścią światowego kongresu "Days of the Future congress". Spotkanie zorganizowane było przez firmę PROGIS Software GmbH i poświęcone tematyce przyszłości sektora rolnego, nowoczesnych technologii w rolnictwie oraz ochrony środowiska naturalnego. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele państw członkowskich UE, organizacji doradczych, uczelni i firm handlowych z całego świata. Celem spotkania była wymiana wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk związanych z przyjęciem ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) na obszarach wiejskich.

W dniu 21 czerwca w radomskim oddziale CDR przebywała dwudziestoosobowa grupa przedstawicieli Komitetu Monitorującego PROW wraz z towarzyszącymi im przedstawicielami Komisji Europejskiej. Goście spotkali się z dyrektorem Henrykiem Skórnickim z którym rozmawiano na temat działalności Centrum na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych, systemów produkcji rolniczej, minimalnych wymogów wzajemnej zgodności czy dostosowania gospodarstw rolnych do standardów jakościowych.

Termin wiosennego redyku, czyli tradycyjnego wypędu owiec na hale, wyznacza umownie dzień św. Wojciecha, ale w rzeczywistości uzależniony jest on od pogody. W Korbielowie, w województwie śląskim, odbył się on w maju. Całość rozpoczęła się polową mszą świętą. Potem odbyły się tradycyjne obrzędy. Owce mieszał Stanisław Majewski, baca z kilkudziesięcioletnim stażem, który wypasa owce w rejonie Pilska. Zwierzęta poszczególnych gospodarzy łączy on w jedno stado, które w ciągu dnia wypasane jest na halach, a w nocy zamykane we wspólnym koszarze. Relacja filmowa…

Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego przez organizację ekologiczną WWF. W tym roku wygrała Pani Anna Stępień z województwa kujawsko-pomorskiego. Laureatka krajowego etapu konkursu prowadzi swoje gospodarstwo rolne wraz z rodzicami, we wsi Kiełpin, w okolicach Tucholi.

W dniu 17 czerwca 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego PROW 2007-2013 - Dz. U. z 2013 r., poz. 689. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2013 r. Tekst rozporządzenia

Rolnicy mają 10 dni roboczych na zgłoszenie kierownikowi biura powiatowego ARiMR, że w gospodarstwie wystąpiły szkody spowodowane siłą wyższą, które uniemożliwiają mu wywiązanie się z zobowiązań wobec Agencji dotyczących dopłat bezpośrednich, a także wsparcia obszarowego wypłacanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 czyli programu rolnośrodowiskowego oraz zalesiania gruntów rolnych i innych niż rolne, jak również wsparcia ONW. Działanie siły wyższej obejmuje m.in. szkody w uprawach spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Wobec często zadawanych pytań dotyczących rejestracji planów działalności rolnośrodowiskowej dla rolników, którzy zakończyli pierwsze zobowiązanie z PROW-u 2007-2013, Centrum Doradztwa Rolniczego informuje, że wszystkie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym plany sporządzone w 2008 r. zostały zarchiwizowane i można bez przeszkód rejestrować nowe plany dla tych rolników.

W dniach 19-24 maja 2013 roku w Oddziale w Radomiu CDR przebywała 22-osobowa delegacja z Turcji. Wśród uczestników wizyty studyjnej byli przedstawiciele instytucji rolniczych oraz ministerstwa rolnictwa uczestniczący w tureckim projekcie GAP-TEYAP Południowo - Wschodniej Anatolii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów chcących prowadzić produkcję żywności w małych zakładach  złagodzono wymagania jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym prowadzone będzie przetwórstwo surowców pochodzenia zwierzęcego.

6 kwietnia w Skierniewicach odbyły się warsztaty nt: "Bezpieczna neutralizacja pozostałości". Chodzi oczywiście o pozostałości pestycydów, a konkretne zagrożenie stanowią resztki cieczy roboczej pozostałej po zabiegu w zbiorniku opryskiwacza oraz  moment mycia opryskiwacza z zewnątrz i wewnątrz po oprysku.

23 kwietnia 2013r. przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu uczestniczyli w konferencji „Małe gospodarstwa rolne szansą rozwoju rynku lokalnego” zorganizowanej przez Senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnikami konferencji byli parlamentarzyści, eksperci, producenci rolni, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, jednostek certyfikujących oraz instytucji wspierających działalność rolniczą.

Szanowni Państwo. Jeśli znajdziecie chwilę czasu bardzo prosimy o wypełnienie ankiet dotyczących potencjalnych rozwiązań w przyszłym odpowiedniku Programu Rolnośrodowiskowego. Ponieważ Rolnictwo Ekologiczne będzie oddzielnym działaniem, opracowana jest dla niego oddzielna ankieta. Część pytań dotyczy charakterystyki rolniczej państwa terenu i innych uwarunkowań istotnych dla prowadzenia produkcji tak, by była możliwość „dopasowania” Programu do potrzeb danego regionu.

W dniach 13-14 kwietnia br. na obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się XVI Małopolska Giełda Agroturystyczna połączona z II Targami Ogrodniczymi. Giełda jest jedną z największych imprez promujących agroturystykę na terenie południowej Polski i cieszy się dużą popularnością mieszkańców Krakowa, którzy również w tym roku licznie odwiedzili stoiska przygotowane przez stowarzyszenia agroturystyczne, lokalne grupy działania i samorządy lokalne z terenu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W dniach 18-20 marca 2013 roku w Krakowie odbyła się krajowa konferencja naukowa na temat „Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi” z udziałem Podsekretarza Stanu w MRiRW Tadeusza Nalewajka, rektora UR w Krakowie prof. Włodzimierza Sadego oraz władz wojewódzkich.

W dniu 21 marca br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu gościło 40 doradców z całej Polski zainteresowanych aspektami ekonomicznymi i organizacyjnymi oraz technologią uprawy roślin strączkowych. Poszczególne tematy zostały w sposób bardzo interesujący przedstawione dzięki znakomitym wykładowcom z IUNG – PIB Puławy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała terminy naboru wniosków na trzy działania w ramach PROW 2007-2013.

W dniu 12 marca 2013 roku oficjalnie rozpoczęła się trzyletnia kampania informacyjna pod nazwą. „QMP - wołowina zawsze dobra”, promująca system certyfikacji wołowiny QMP stworzony przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Celem jest odbudowa rodzimego rynku wołowiny w Polsce. Kampania jest finansowana ze środków Unii Europejskiej, budżetu krajowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Aby poszerzyć wiedzę Polaków o tym czym jest system QMP i jak smakuje dobra, certyfikowana wołowina, przygotowano wiele działań, skierowanych do przedstawicieli handlu, restauratorów, hotelarzy; a także konsumentów - miłośników dobrego jedzenia. W planie są między innymi pokazy i warsztaty kulinarne, konferencje i spotkania branżowe, wizyty we wzorcowych gospodarstwach rolnych. W wybranych miastach Polski będą także organizowane „Dni Wołowiny QMP”.

Informujemy, iż 5 marca 2012r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał nowelizacje rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ”Modernizacja Gospodarstw Rolnych”.  Zmiana rozporządzenia wynikają m.in. z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz nowelizacji innych przepisów prawnych.

5Pod takim tytułem w dniach 6-7 marca 2013 roku odbyła się – zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i DLG e.V (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze z siedzibą we Frankfurcie) konferencja z cyklu "Dni Przedsiębiorcy Rolnego". Miejscem konferencji był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Poświetnem.

W związku z wejściem w życie w dniu 28 stycznia br. dwóch rozporządzeń Rady Ministrów zakazujących stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w okresie najbliższych dwóch miesięcy przeprowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną. Celem kampanii jest dotarcie do rolników, producentów rolnych, organizacji społecznych i ekologicznych, oraz szeroko rozumianego środowiska rolniczego z informacją o wprowadzonych w Polsce zakazach. więcej...

W dniach 22-24 lutego 2013r. w łódzkiej Atlas Arenie odbyły się XIII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XVI Targi Ferma Świń i Drobiu. W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad 220 wystawców z Polski i zagranicy. Były to przede wszystkim firmy mające w swojej ofercie artykuły zootechniczne, pasze i dodatki paszowe, materiał hodowlany, preparaty weterynaryjne, wozy paszowe i asenizacyjne, roboty udojowe, materiał siewny i wiele innych produktów wyposażenia budynków inwentarskich. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, których w tym roku przybyło do Łodzi około 28 tysięcy.
Relacja filmowa z wystawy poniżej.

W dniach 22-23 lutego 2013 r. grupa laureatów konkursu Sposób na Sukces oraz doradców współpracujących przy organizacji konkursu gościła w Gospodarstwie Agroturystycznym Ziołowy Zakątek w Korycinach w województwie podlaskim. Podczas szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: dobre praktyki i kreatywność w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; wsparcie finansowe dla agroturystyki i turystyki wiejskiej w praktyce; miejsce na inwestycje przedsiębiorców w Małych projektach w ramach programu Leader; questing jako forma aktywizacji społeczności lokalnych, metoda edukacji regionalnej i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego; co, kiedy i jak ubezpieczyć w gospodarstwie i w firmie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informuje, iż Fundacja WWF Polska organizuje kolejną edycję konkursu „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. Celem corocznego konkursu jest wyróżnienie najlepszych praktyk rolniczych i rolników „przyjaznych Morzu Bałtyckiemu” czyli takich, którzy stosują w swojej działalności metody mające na celu zmniejszenie odpływu azotanów i fosforanów z ich gospodarstw do wód, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego i ograniczenia dalszych zakwitów glonów (tzw. zjawisko eutrofizacji). Konkurs obejmuje rolników z całego obszaru Polski oraz ośmiu pozostałych krajów leżących nad Bałtykiem.

Jury Konkursu Sposób na Sukces wybrało przedsięwzięcia, które będą poddane dalszej ocenie podczas wizytacji na miejscu i tym samym zakończyło pierwszy etap oceny zgłoszeń do XIII edycji konkursu. Poziom zgłoszonych przedsięwzięć był w tym roku bardzo wyrównany dlatego spośród 56 zgłoszeń do drugiego etapu wybrano aż 28 nominatów:

My rolnicy, członkowie Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, obradującego w dniu 19 grudnia 2012 roku, z niepokojem przyjmujemy informacje medialne o planach wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników od 2014 roku, którego założeń nikt z nami nie konsultuje.

Przed kolejnym, chyba już ostatnim naborem wniosków w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” (PROW 2007-2013), ukazał się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt zmian do rozporządzenia określającego zasady i tryb przyznawania pomocy w tym działaniu.

Tematem przewodnim 53 Sesji Naukowej IOR-PIB w Poznaniu, która odbyła się w dniach 7-8 lutego br. była integrowana ochrona roślin. Integrowana ochrona roślin, to nowe podejście do ograniczania występowania agrofagów w uprawach rolniczych. Będzie obowiązywała w krajach Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014r. Zasada ta, w pierwszej kolejności kładzie nacisk na wykorzystywanie metod niechemicznych w ograniczaniu występowania chorób, szkodników i chwastów, a dopiero później stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Zostanie ona wprowadzona w życie nową ustawą o środkach ochrony roślin, której celem będzie racjonalne stosowanie środków ochrony roślin oraz zminimalizowanie skutków ich nieprawidłowego zastosowania.

W związku z zapowiadanymi naborami wniosków na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Legislacja znajdują się projekty rozporządzeń wnoszące bardzo istotne zmiany w niektórych Działaniach PROW 2007-2013.

Przypominamy o obowiązku ubezpieczenia przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich w 2013 roku.

W 2012r., podobnie jak w latach ubiegłych, w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie prowadzone były listy doradców i ekspertów przyrodniczych uprawnionych do doradzania rolnikom korzystającym z płatności w ramach PROW na lata 2007-2013. W 2012r. na liście  doradców rolniczych znalazło się ponad 400 nowych osób, plany działalności rolnośrodowiskowej mogło sporządzać po raz pierwszy blisko 180 nowych doradców rolnośrodowiskowych, dokumentacje przyrodnicze botaniczne nowych 28 ekspertów, a dokumentacje ornitologiczne 44 nowych ekspertów.

W dniu 11 grudnia 2012 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyła się konferencja pt. „Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej”. Konferencja została skierowana do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz przedstawicieli rolniczych organizacji związkowych i samorządu rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, oraz przedstawiciele doradztwa rolniczego, a także przedstawiciele mediów.

Zakończono realizację I etapu projektu „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa rolnego” realizowanego w ramach Umowy z FAPA. Zorganizowano i przeprowadzono 19 szkoleń, w których uczestniczyło 536 doradców, rolników, nauczycieli i uczniów szkół sektora rolno-spożywczego oraz przedstawiciele instytucji okołorolniczych.

Jakość życia na obszarach wiejskich może rosnąć w miarę jak rosnąć będzie jakość zarządzania procesem wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania. Skomplikowane procedury i trudno dostępna pomoc dla środowisk o niższych kompetencjach społeczno-gospodarczych powoduje, że wiele ciekawych i cennych inicjatyw nie uzyskuje wsparcia, a podejście LEADER nie spełnia oczekiwanych nadziei. Lokalne grupy działania doskonalą swoje umiejętności, wzrasta ich potencjał organizacyjny, nie mniej w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym zachodzi konieczność systemowego wsparcia dla LGD we wdrażaniu LSR. Rozproszenie jednostek organizacyjnych i podmiotów prywatnych, które angażują się w działania eksperckie i doradcze powoduje znaczne obniżenie skuteczności wsparcia doradczego dla LGD.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało w dniach 19-21 oraz 26-28 listopada 2012 r. seminarium internetowe pt. "Europa 2020 - strategia wzrostu gospodarczego w nadchodzącym dziesięcioleciu". W obu edycjach wzięło udział 104 doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego z całej Polski.

W dniu 27 listopada 2012 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, odbyło się szkolenie nt. "GMO w rolnictwie szansa czy zagrożenie". W szkoleniu uczestniczyło 20 osób z terenu całej Polski - doradcy rolni i osoby zawodowo związane z rolnictwem. Celem szkolenia było przedstawienie - możliwie najbardziej obiektywnie - wiedzy na temat GMO. Szkolenie było prowadzone w formie wykładów, którym towarzyszyła burzliwa dyskusja.

W dniach 26-28 listopada 2012r. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyło się trzydniowe szkolenie pt. „Hodowla owiec z uwzględnieniem ras rodzimych i przetwórstwa mleka”. Było to drugie szkolenie zrealizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Relacja filmowa poniżej...

W dniach 20-23 listopada 2012r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XXIV ekspozycja Targów Ochrony Środowiska POLEKO, której patronował Minister Ochrony Środowiska. Wystawie POLEKO towarzyszyła również wystawa techniki komunalnej KOMTECHNIKA oraz GMINA z Salonem Investfield.

W dniach 14-16 listopada 2012r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się trzydniowe szkolenie pt. „Hodowla owiec z uwzględnieniem ras rodzimych i przetwórstwa mleka”. Projekt opracowany został przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

W dniach 11-15 listopada br. w Krakowie przebywała delegacja przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii oraz wybranych instytutów branżowych. Wizyta gości z Mołdawii była jednym z elementów realizowanej przez tę Republikę polityki dążenia do zawarcia umowy stowarzyszeniowej między UE a Mołdawią oraz integracji w ramach Partnerstwa Wschodniego. Kluczowym tematem było przygotowanie dokumentacji do wdrożenia działań w ramach projektu pt. "Polska pomoc rozwojowa 2013" ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Kontynuując współpracę ze słowackimi lokalnymi grupami działania (MAS), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie gościł w dniach 24-28 września br. 17 osobową grupę przedstawicieli MAS Horný Liptov obejmującej piękny geograficznie obszar po stronie Słowackiej pomiędzy Wysokimi i Niskimi Tatrami.

W dniu 11 października br. gościliśmy w radomskim oddziale CDR gości z Węgier i z Litwy. Byli to przedstawiciele nauki, jednostek doradztwa rolniczego, ministerstwa oraz rolnicy zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego w Polsce. Pobyt obu grup zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 12-14 października br. w Łodzi odbyły się V Targi Naturalnej Żywności NATURA FOOD, połączone po raz pierwszy z Targami Ekologicznego Stylu Życia beECO. Celem tej dorocznej imprezy jest promocja żywności ekologicznej i naturalnej, popularyzacja produktów regionalnych przygotowywanych według tradycyjnych przepisów, popularyzacja naturalnych kosmetyków, eko środków czystości, ubrań a nawet zabawek.

 W dniu 2 października br. w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Prof. Odona Bujwida w Krakowie odbył się finał I edycji Ogólnopolskiego konkursu dla średnich szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) organizowanego przez  Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po raz kolejny przedstawiciele firm i instytucji związanych z branżą spożywczą mieli okazję do zaprezentowania swoich wyrobów i zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami branżowymi na Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych Polagra Food, które odbyły się w dniach 8-11 października 2012 roku w Poznaniu.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XX edycji konkursu  pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich  ośrodków doradztwa rolniczego” w 2011 r., połączone z seminarium pt. „Nowoczesny warsztat dziennikarza” odbyło się 2-3 października 2012 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Morze Bałtyckie to położone wewnątrz kontynentu europejskiego stosunkowo niewielkie morze, którego powierzchnia sięga ponad 400 tys. km². Największym zagrożeniem dla Morza Bałtyckiego jest nadmierna eutrofizacja czyli proces wzbogacania wód bałtyckich w substancje pokarmowe głównie w związki azotu i fosforu. Należy pamiętać, że aż 99,7% obszaru Polski znajduje się w zlewni Bałtyku.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego  Oddział w Radomiu  serdecznie zaprasza  uczniów szkół sektora rolno-spożywczego w tym  nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do  udziału w Konkursie Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 07 września 2012r. zatwierdziło znowelizowaną ”Metodykę doradzania dla doradców rolniczych wykonujących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

W dniach 27 i 28 września br. w radomskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego odbyła się konferencja nt. Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, urzędów marszałkowskich, szkół i organizacji rolniczych.

Jury konkursu „Miejsce z Klimatem” uznało Dworek Łukowiska z miejscowości Bubel-Łukowiska za najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, które wykorzystuje niskoemisyjne źródła energii. Kolejne miejsca zajęły gospodarstwo EKO Piotr Hillar z miejscowości Tuczki oraz Agroturystyka „Cztery Kąty” z Kątów Bystrzyckich. Konkurs zorganizowało Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE).

W dniach 21-24 września br. w Bednarach k/Pobiedzisk pod hasłem: „Nowoczesne rolnictwo – bezpieczna przyszłość” odbyła się XIV Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2012 zorganizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W tym największym krajowym wydarzeniu w branży rolniczej uczestniczyło ponad 700 wystawców z 20 krajów.

 Znamy już laureatów I edycji Ogólnopolskiego konkursu dla średnich szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS), którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

24 sierpnia br odbyło się w Grójcu spotkanie gromadzące głównie doradców z całego kraju, a także praktyków sadowników, zorganizowane przez firmę Syngenta dotyczące niektórych zagadnień integrowanej ochrony sadów. Chodziło mianowicie o choroby przechowalniane i zwalczanie zwójek. Są to w ostatnich latach problemy, które często decydują o powodzeniu uprawy w wielu sadach.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od 15 października do 26 listopada 2012 r. wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na działania informacyjne odnoszące się do Wspólnej Polityki Rolnej. Wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Termin mija 31 października 2012 r. Dotacje ze środków UE mogą uzyskać osoby prawne (organizacje rolnicze, media, ośrodki naukowe, szkoły, organy władz publicznych) podejmujące działania informacyjne, które będą podkreślać rolę i przydatność WPR jako polityki wspólnotowej UE i zostaną zrealizowane w terminie 01.03.2013r. - 28.02.2014r.

W dniu 30-31 sierpnia 2012 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu przeprowadzono dla przedstawicieli organizacji producentów funkcjonujących na rynku owoców i warzyw szkolenie nt. „Zasady zatwierdzania, wprowadzania zmian oraz warunki płatności dla programów operacyjnych realizowanych zgodnie ze Strategią Krajową dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2013”.

W dniach 29-30 sierpnia bieżącego roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym  Mazowiecki Ośrodku Badawczym w Kłudzienku odbyło się szkolenie i pokaz pracy maszyn z zakresu nowoczesnych upraw pożniwnych gleby oraz pierwszy  powiatowy konkurs orki. Było to już trzecie szkolenie zorganizowane wspólnie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz  Instytut Technologiczno Przyrodniczy, Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku.

Ukazało się Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dotyczące zmiany wykazu wymogów dla rolników, których gospodarstwa położone są na obszarach Natura 2000. pobierz...

W związku z trwającymi pracami nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w lata 2014-2020. Agencja Rynku Rolnego zaprasza uczestników rynku rolno-spożywczego do udziału w procesie eliminacji nadmiernych obciążeń administracyjnych w mechanizmach administrowanych przez ARR. Szczegółowe informacje na temat działania można znaleźć na stronie www.arr.gov.pl w zakładce "WPR po 2013".
Zapraszamy do udziału.

Znamy już 100 agroturystycznych "Miejsc z Klimatem". Są to obiekty z całej Polski wykorzystujące nowoczesne źródła energii. Zwycięzców konkursu poznamy w połowie września, wybiorą ich Internauci oraz Jury. Konkurs organizuje Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE).

W dniach 5 i 6 lipca 2012r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rewitalizacja systemu glebowego w aspekcie ochrony środowiska”. Konferencję zorganizowano w ramach projektu BIOREWIT „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego”. Współorganizatorem było z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

W radomskim oddziale CDR przebywała delegacja z Królestwa Jordanii. Pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Narodowego Centrum Badawczo-Doradczego NCARE zwiedzali nasze Centrum, Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach i grupę producentów RAJPOL. Wizyta była efektem programu współpracy zagranicznej Unii Europejskiej, w którym wiodącą rolę mają eksperci polscy i włoscy.

Na prośbę  Łotewskiego Centrum Doradztwa i Kształcenia dla Obszarów Wiejskich w Rydze CDR oddział w Radomiu zorganizowało wizytę studyjną dla rolników, sadowników z Łotwy w terminie 1 do 5 lipca b.r. Pokonując ponad 900 kilometrową trasę 29 osobowa grupa przybyła autokarem do Radomia w niedzielę 1-go lipca późnym wieczorem.

ARiMR przypomina rolnikom, że mają 10 dni roboczych na zgłoszenie kierownikowi biura powiatowego ARiMR, wystąpienia szkód, które uniemożliwiają mu wywiązanie się z zobowiązań wobec Agencji dotyczących dopłat bezpośrednich, Programu rolno środowiskowego, zalesiania gruntów rolnych i innych niż rolne, jak również wsparcia ONW, czy spełnienia niektórych Wymogów Wzajemnej Zgodności. Szczegółowe informacji na stronie ARiMR

Podstawowym źródłem informacji dla nabywcy o produkcie powinna być dołączona do niego etykieta. Etykiety, reklamy i inne informacje o produkcie opracowane są jednak przez producenta który, przede wszystkim chciałby przekonać konsumenta, że jego produkt ma wyłącznie pozytywne cechy i jest lepszy niż inne, konkurencyjne.

W dniach 25-26 czerwca 2012r nasze Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu gościło doradców z całej Polski zainteresowanych integrowaną ochroną roślin (IOR).

Szkolenie na temat   nowoczesnych technologii w produkcji drobiarskiej odbyło się w dniach 18,19 czerwca  w Oddziale CDR w Radomiu. Dzięki bardzo interesującym wykładom wysokiej rangi specjalistów z tej branży  miedzy innymi Pana Profesora Stanisława Wężyka  z Instytutu Zootechniki w Balicach a jednocześnie Prezesa Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu doradcy mieli możliwość poznania wielu aktualnych zagadnień, w tym miedzy innymi:

Odbywające się w dniach  19-21 czerwca Dni Pola DLG w Bernburg-Strenzfeld (Niemcy) stanowiły doskonałą okazję do poznania nowoczesnych technologii uprawy roślin.

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, organizuje XX-tą  już edycję Konkursu, pn. "Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”.

Odpowiedź na to pytanie uzyskali doradcy zaangażowani w projekt "Baltic Deal" na warsztatach „Najlepsze praktyki rolnicze ograniczające skażenie wód biogenami”. Warsztaty odbyły się w dniach 12-13.06.2012r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, podczas organizowanych corocznie Dni z Rolnictwem Ekologicznym. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. Stefana Pietrzaka z Instytutu Technologiczno Przyrodniczego w Falentach pt. „Bilans składników pokarmowych w gospodarstwach rolnych na przykładzie gospodarstw demonstracyjnych” oraz prezentacja Wiesława Gryna na temat uproszczonej uprawy.

W dniu 19 czerwca 2012 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu spotkali się przedstawiciele grup producentów funkcjonujących na rynku owoców i warzyw oraz służby doradczej ośrodków doradztwa rolniczego, dla których zorganizowano szkolenie nt. „Organizacja i funkcjonowanie grup producentów na rynku owoców i warzyw”. Uczesytniczyło w nim 108 osób.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 18 czerwca 2012r. rozpoczął się nabór wniosków do III edycji konkursu na rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, świadczonych przez instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wraz z partnerami. więcej...

W ciągu ostatnich kilkunastu lat na polskiej wsi zaszły głębokie zmiany. Widoczny jest przede wszystkim spadek znaczenia rolnictwa jako źródła utrzymania. Mieszkańcy terenów wiejskich nie tylko podejmują pracę poza nim, ale również sami zakładają działalność gospodarczą.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zapraszają rolników prowadzących gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego do udziału w V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE 2012. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: "ekologia - środowisko" i "ekologiczne gospodarstwo towarowe"

Konferencja naukowa oraz praktyczne warsztaty na polach CDR Radom i Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach złożyły się na program tegorocznych Dni z Rolnictwem Ekologicznym. Impreza odbyła się w dniach 12 i 13 czerwca br. Poczas konferencji, na temat szkodliwości głównych agrofagów w uprawach rolniczych mówił dr hab. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Następnie uczestnicy imprezy odwiedzili nasze Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach gdzie zapoznali się z realizowanymi tu pracami badawczymi, uczestniczyli w warsztatach na polach doświadczalnych oraz w pokazach maszyn i urządzeń rolniczych.

W dniach 31 maja – 01 czerwca 2012r. Instytut Technologiczno Przyrodniczy Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowały kolejne szkolenie dla doradców rolniczych i rolników z zakresu nowoczesnego gospodarowania. Tym razem tematem szkolenia było „Nawożenie dolistne roślin”.

W dniach 23-25 maja br. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie pn. „Możliwości sprzedaży przez rolników produktów lokalnych w kontekście znaczenia regionalnej i tradycyjnej żywności wysokiej jakości”. W szkoleniu wzięli udział doradcy rolni zatrudnieni w ośrodkach doradztwa rolniczego z całej Polski. czytaj całość...