Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii zapraszamy do udziału w XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.

Pod takim hasłem w ostatnim tygodniu lipca Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie przeprowadziło szkolenie dla Lokalnych Grup Działania. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele LGD z województw małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

II kwartał na krajowym rynku mleka przebiegł dość spokojnie. Mimo wystąpienia klęski powodzi produkcja mleka nie uległa spadkowi, który mógłby wpłynąć na rynek. Koniec II kwartału był też okresem wypłaty dla producentów mleka wparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Jego wielkość zależała od posiadanych kwoty mlecznej. Najwięksi producenci dostarczający 200000 litrów mlek mogli otrzymać 3000 zł, co było stosunkowo niewielka kwotą niemającą większego wpływu na sytuację gospodarstw i na rynek.  więcej...

...

Uprzejmie informujmy, że w trakcie obsługi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków składanych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" stwierdzono, że znaczna ilość wniosków o płatność jest składana przed terminem określonym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłatę pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 20 poz. 119 z późn. zm.) W przypadku złożenia wniosku o płatność przed terminem, ARiMR jest zmuszona odmawiać producentom przyznania płatności pomimo posiadania przez nich certyfikatów wystawionych przez upoważnione jednostki certyfikujące i poniesienia kosztów kontroli.

W dniach 18 – 24 lipca br przebywała na terenie Polski grupa biznesmenów z Kosowa. W Polsce zapoznawali się oni z różnymi aspektami produkcji malin i borówki wysokiej. Rośliny te nie są jeszcze uprawiane w Kosowie. Organizator seminarium, amerykańska fundacja Word Lerning/Forecast, wybrała Polskę jako kraj o bogatych doświadczeniach i wielkim potencjale produkcyjnym, a polski partner Word Lerning/Forecast - Fundacja Rynków Hurtowych z Bronisz, poprosiła o przygotowanie programu tego seminarium Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu.

CDR O/Kraków wznawia, w nieco nowym kształcie, publikowanie Newslettera, adresowanego do LGD i doradców, a także wszystkich zainteresowanych. Niniejsze wydanie zostało przygotowane w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. Autorzy liczą, że odbiorcy Newslettera włączą się do prac redakcyjnych, że skorzystają z możliwości informowania o swoich osiągnięciach czy też bolączkach, że włączą się za pośrednictwem tej publikacji w proces doskonalenia podejścia Leader w Polsce. zobacz pierwszy nr Newslettera

Drugi kwartał na rynku zbóż i rzepaku przebiegał w miarę spokojnie. Z ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce na rynku było zakończenie w raz z początkiem czerwca interwencyjnego skupu zbóż. Instrument ten zacznie ponowne funkcjonować jesienią, lecz ulegnie on pewnym modyfikacjom. więcej...

...

Wpisanie danych osobowych nie jest równoznaczne z przeniesieniem Państwa na listę doradców rolniczych. Rejestrując się w bazie  po raz pierwszy, po wpisaniu danych osobowych i kliknięciu Zapisz dane ukaże się formularz, na którym musicie Państwo zadeklarować swoje uprawnienia.

Centrum Doradztwa Rolniczego udostępnia z upoważnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienioną  "Metodykę do sporządzania dokumentacji przyrodniczej na 2010 rok" oraz formularze. Wprowadzona zmiana polegała na dodaniu szczegółowego opisu siedliska w formularzu siedliskowym oraz punktu dotyczącego cennych elementów przyrodniczych w obydwu formularzach: siedliskowym i ornitologicznym. Dodatkowo w metodyce uporządkowano opis dotyczący formularzy.

W dniu 19.07.2010r. odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego i Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja na temat zmian oraz uruchomienia nowych naborów w niektórych działaniach wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W działaniach tych wprowadzono szereg zmian mających ułatwić dostęp do środków finansowych. Ułatwienia te wprowadzono głównie na wniosek rolników. Minister poinformował także, o planowanych zmianach w zakresie wymaganych załączników. Zgodnie z założeniem, że część dokumentów urzędowych, tam, gdzie to możliwe, będzie mogła być zastąpiona oświadczeniami rolników.

Seminarium adresowane do doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, miało na celu zainteresowanie ich podstawowymi zagadnieniami z obszaru ekonomii społecznej oraz wywołanie dyskusji na temat możliwości uczestnictwa i roli doradców rolnych w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej na wsi oraz próbę określenia potrzeb edukacyjnych doradców w obszarze rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, było organizatorem wyjazdu studyjnego do Austrii i Włoch w dniach 27 czerwca – 3 lipca 2010r. Wyjazd został zorganizowany w związku z realizacją projektu szkoleniowego oraz tworzeniem w radomskim oddziale CDR Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Stonka ziemniaczana jest szkodnikiem inwazyjnym, który od czasu zadomowienia się w Polsce rokrocznie przekracza próg ekonomicznej szkodliwości i wymaga chemicznego zwalczania. Historia walki z tym szkodnikiem pełna jest „wzlotów i upadków” ochrony roślin, która na przestrzeni 60 lat sięgała do arsenału wszystkich możliwych metod by go zwalczyć. Stosowano i stosuje się chemiczne środki, których ewolucja zaczęła się od słynnego DDT i trwa po dzień dzisiejszy, jak również oparte na środkach bakteryjnych i hormonalnych metody biologiczne. Były też próby introdukcji wrogów naturalnych, a badania genetyczne zaowocowały hodowlą transgenicznych odmian ziemniaka.

W dniach 7 i 8 lipca br. w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez MRiRW oraz radomski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego, a zatytułowana „System doradztwa rolniczego na rzecz ochrony środowiska”. Obradowano w ramach czterech bloków tematycznych, z których pierwszy dotyczył systemów doradztwa rolniczego w wybranych państwach UE, w tym w Polsce, Bawarii, Estonii, Czechach i na Litwie.

Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 2007-2013.

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu ogłasza nabór otwarty na szkolenie pn. „Organizacja i świadczenie usług doradztwa leśnego posiadaczom lasów w ramach PROW 2007-2013”.  Szkolenie zaplanowane zostało na pierwszą połowę października 2010 r. Dokładna data szkolenia zostanie określona po zakończeniu naboru otwartego. Miejsce szkolenia będzie uzależnione od zainteresowania udziałem w szkoleniu większości osób z danego regionu Polski. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia strony www.bedon.lasy.gov.pl. Więcej informacji w zakładce Szkolenia/Szkolenia dla kandydatów na doradców leśnych/Oferta

Osoby do kontaktu ze strony ORWLP w Bedoniu:
- mgr Tomasz Biały, mgr Sebastian Baryła,
tel. (42) 677 25 30 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach w ramach wsparcia rolników, którzy ucierpieli w wyniku fali powodziowej przygotował dwie publikacje na temat przywracania dobrej kultury rolnej na gruntach uprawnych.

Organizatorem XVIII edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich  ośrodków doradztwa rolniczego” w 2010 roku jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Do tegorocznej edycji konkursu swoje uczestnictwo zgłosiło 15 redakcji, które, zgodnie z regulaminem, nadesłały po trzy egzemplarze czasopism, wszystkie wydane w roku 2009.

W dniu 17 czerwca 2010 roku odbyło się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu szkolenie dla doradców oraz producentów ryb słodkowodnych nt. zmian wynikających z nowelizacji przepisów dotyczących wsparcia finansowego w ramach środka 2.2. DZIAŁANIA WODNO-ŚRODOWISKOWE w ramach PO „RYBY 2007-2013”.

W dniach 25-28 maja z wizytą studyjną przebywała w Polsce 30-osobowa grupa przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Serbii, Instytutu Zastosowania Nauki w Rolnictwie, a także odpowiedników polskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego z Serbii. Program pobytu obejmował m.in. wykłady dotyczące polskich jednostek doradztwa rolniczego, spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także wizyty w gospodarstwach rolniczych o różnym profilu produkcji.

Polska jest obecnie szóstym co do wielkości producentem mleka w Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas takie potęgi jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, które posiadają dominującą pozycję wśród producentów. Niewiele więcej mleka wytwarza się we Włoszech i Holandia. W porównaniu z tymi krajami Polski potencjał produkcyjny jest o wiele większy i spokojnie pozwala na dorównanie im, jednak na chwilę obecną polskich hodowców ograniczają kwoty mleczne oraz z roku na rok malejące pogłowie krów, choć ich wydajność jest coraz większa. więcej...

...

W dniach 27 i 28 maja przebywała w Polsce 20-osobowa grupa przedstawicieli estońskiego ministerstwa rolnictwa i doradztwa rolniczego. Wizytę zorganizowano w ramach realizacji wspólnego programu "Baltic Agreement", którego celem jest rozwój rolno-środowiskowych usług doradczych w Regionie Morza Bałtyckiego w celu poprawy środowiska wodnego.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w czerwcu 2010r.! Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą albo rozwinąć przedsiębiorstwo, które już prowadzisz i utworzyć miejsca pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i przystąp do Programu!Nabór wniosków o przyznanie pomocy wkrótce przeprowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). więcej...

...
W dniu 24 maja br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało kolejny komunikat, zawierający szczegółowe rozwiązania  dla rolników dokonujących zmian deklaracji zawartych w złożonych wnioskach rolnośrodowiskowych. Komunikat zawiera wyjaśnienia  dotyczące zasad przejścia z Programu rolnośrodowiskowego 2004-2006 na Program rolnośrodowiskowy 2007-2013 oraz możliwości wycofania się rolnika z tak zadeklarowanej zmiany.

Na operacje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań inwestycyjnych oraz działań osi Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będzie można otrzymać z  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  zaliczkę. Te korzystne rozwiązania mają za zadanie ułatwić jak największej liczbie rolników, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów korzystanie z takiej pomocy.

 Przedstawiamy przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  propozycję podziału roślin na grupy wraz z wchodzącymi w ich skład przykładowymi gatunkami roślin. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone ma na celu promocję systemu opartego na zmianowaniu, a więc przyjaznego środowisku systemu produkcji rolnej, ma on korzystnie wpływać na biologiczną aktywność gleby, zawartość substancji organicznej w glebie, strukturę i uwilgotnienie gleby jak również ograniczenie zachwaszczenia i zdrowotność łanu oraz w miarę zamknięty obieg składników pokarmowych. Oznacza to, że prawidłowy dobór i następstwo roślin powinno uwzględniać dostosowanie do różnorodnych warunków glebowych, wymagania przedplonowe oraz agrotechnikę. W związku z powyższym lista pełni rolę informacyjną, a w przypadku wątpliwości odnośnie prawidłowości zastosowanego zmianowania należy każdy taki przypadek rozpatrywać w sposób indywidualny.

Produkcja rzepaku w ostatnich latach zaczęła nabierać coraz większego znaczenia. W raz z rozwojem sektora bio paliw rzepak staje się roślina, która coraz częściej jest wybierana przez rolników do upraw. Nawet w tych rejonach, w których wcześniej nie występował. Rosnące zainteresowanie uprawami rzepaku wiąże się także z korzystnymi cenami jakie od kilku lat występują na rynku. więcej...

...

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizacje projekt "Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu" współfinansowanego ze środków NFOŚiGW. Jednym z głównych działań przedsięwzięcia jest szkolenie doradców rolnych z zakresu OZE, a jego drugi etap odbył się w dniach 12-16 kwietnia 2010 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dnia 7 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniach 24 i 25 kwietnia 2010 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. 29-go Listopada miała miejsce XIII Ogólnopolska Giełda Agroturystyczna organizowana wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków, Stowarzyszenie Agroturystyczne "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Małopolskiego, a wsparcia organizacyjnego udzielił Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego.

W dniach 14-16.04.2010 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało szkolenie pn. "Budowa sieciowych produktów turystyki wiejskiej wraz z aspektami prawnymi działalności gospodarczej". Szkolenie przeznaczone było dla nauczycieli szkół rolniczych podlegających MRiRW. W szkoleniu warsztatowym udział wzięło 21 osób.

Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz racjonalne ich wykorzystanie są fundamentalnymi wyznacznikami odpowiedzialnej polityki na rzecz przyszłości. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru promieniowania słonecznego, geotermalnej lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów

Przyjęte w Polsce cele rozwoju odnawialnych źródeł energii są zgodne z zaleceniami UE, które zobowiązują kraje członkowskie do zwiększania udziału energii uzyskiwanej z biomasy z około 5 % obecnie do 8 % w 2010 r. Polska w UE jest postrzegana jako kraj  dużych potencjalnych możliwościach produkcji biomasy, gdyż pod ten kierunek produkcji może być przeznaczone do 1,6 mln ha użytków rolnych.

Jednym z ważnych elementów skuteczności zabiegów jest sprawny technicznie opryskiwacz. Jednocześnie poprawia się bezpieczeństwo wykonującego zabieg, zmniejsza się zagrożenie dla środowiska ze strony stosowanych środków ochrony roślin, jak, co jest ważne dla rolnika, obniża się koszty ochrony roślin.

Zboża stanowią od lat podstawową grupę roślin uprawianych na gruntach ornych. Ich udział w strukturze zasiewów wynosi obecnie około 78% i od kilku lat utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Jedynie w roku 2008 można było zaobserwować wzrost powierzchni upraw o 247 tys. ha do poziomu 8597 tys. ha.

Komisja Europejska nie przyjęła wniosku polskiego rządu o przedłużenie stosowania klatek tradycyjnych dla niosek. W związku z tym producenci jaj mają czas na ich wymianę na klatki nowego typu tzw. „wzbogacone” do końca grudnia 2011r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłaszają nabór uczestników III edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w roku 2010.

Zboża stanowią w krajowej produkcji rolniczej strategiczną pozycję. W strukturze upraw zajmują przeszło 70%. Średnia globalna produkcja zbóż w naszym kraju wynosi 26-28 mln ton, z czego  na pasze przeznacza się ok. 17 mln, a na konsumpcję 7-8 mln ton. Prowadzenie opłacalnej produkcji zbóż wymaga stosowania coraz bardziej wydajnych i efektywnych technologii uprawy, gwarantujących wysokie plony ziarna o doskonałych parametrach jakościowych. więcej...

...

Już po raz szósty odbyła się w Poznaniu, w dniach 10-11 lutego br. konferencja Dni Przedsiębiorcy Rolnego. Jest to cykliczna impreza będąca forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami z Polski i Niemiec. Tym razem tematem przewodnim spotkania było pytanie „Jak przetrwać kryzys?”.

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. przygotowując Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były zobowiązane do utworzenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 roku Krajowych  Sieć Obszarów Wiejskich. Celem działania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich jest  „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”.

Tegoroczne Targi możemy uznać za udane. Pomimo kryzysu uczestniczyło w nich 43 500 osób i było to niewiele mniej niż w roku ubiegłym (46 711). Od 17 do 20 lutego na BioFachu wystawiały się firmy ze 121 państw, odbyło się 180 seminariów dla 8 000 uczestników. Państwa i duże regiony zorganizowały stoiska narodowe i regionalne. Tak wystawiały się m.in. landy niemieckie, prowincje francuskie czy hiszpańskie. W podsumowaniu imprezy organizatorzy wymienili najaktywniejszych uczestników targów, którymi kazali się Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Austria i… Polska, z czego jesteśmy dumni. Okazało się bowiem, że przodowaliśmy wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Potwierdzono udział ponad 1000 zwiedzających targi Polaków. Zarówno indywidualnie jak i w zorganizowanych grupach nasi rodacy byli widoczni.

Obecnie przed polską elektroenergetyką stoi szereg bardzo trudnych zadań. Sprostanie im będzie olbrzymim wyzwaniem nie tylko dla sektora, ale dla całego społeczeństwa. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć spełnienie wymogów zawartych w tzw. Pakiecie Klimatycznym. Przewiduje on ograniczenie do 2020 redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 20% oraz podniesienie o 20% efektywności energetycznej.

Wśród wielu przyczyn niskiego plonowania truskawek w naszym kraju jak niewłaściwy wybór stanowisk, rozliczne błędy agrotechniczne, ważne miejsce zajmuje niska jakość materiału nasadzeniowego. Sadzonki pobierane z plantacji owocujących, od startu porażone są przez różne choroby.  Rośliny zawirusowane, zaatakowane  przez szkodniki,  uprawiane w niekorzystnych warunkach nie mogą dawać wysokich, opłacalnych plonów.

Ostatnia zima przeczy ociepleniu klimatu i wywołała ostry spór pomiędzy zwolennikami tej teorii i zagorzałymi przeciwnikami. To dobrze, że poglądy ścierają się coraz ostrzej, bo to mobilizuje do rzetelnych badań  i prezentowania rzeczowych argumentów przez obie strony. Jedynie słuszne poglądy już mieliśmy u nas i jak to się skończyło wiemy wszyscy. Obserwując zmiany pogodowe w ostatnich latach gołym okiem można stwierdzić, że klimat na naszej planecie ociepla się, a tempo tych zmian jest niespotykane w historii.

Centrum Doradztwa rolniczego przekazuje informację uzyskaną z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą  dokumentacji przyrodniczych sporządzanych w ramach Programu rolnośrodowiskowego. Zmienione zostały terminy dotyczące opiniowania tych dokumentacji.

Już po raz piąty spotkali się w CDR w Radomiu przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, jednostek badawczo-naukowych, uczelni rolniczych, jednostek certyfikujących, przetwórcy oraz doradcy rolniczy aby rozmawiać na temat zadań badawczych z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w roku 2009. W trzydniowej konferencji, która odbyła się w dniach 27-29 stycznia br. uczestniczyli także przedstawiciele ministerstwa rolnictwa i jednostek badawczych z Litwy, Czech oraz Węgier. Stronę polską reprezentował m.in. minister Artur Ławniczak.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przekazuje informację uzyskaną z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą systemu dotowanych z budżetu państwa ubezpieczeń w rolnictwie oraz obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, na które producenci rolni otrzymują dopłaty bezpośrednie.

Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór pozwala w określonych warunkach na poprawienie efektywności produkcji ziemniaka. Parametrami sprzyjających są: warunki przyrodnicze zapewniające wczesny i szybki przyrost plonu i możliwość zaopatrzenia się w dobrej jakości i odpowiedniej odmiany sadzeniaki.

Od 15 stycznia br. producenci rolni mogą ubiegać się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, który został zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r.

13 stycznia 2010 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej   (Dz. U. Nr 3 poz. 17). 

W sezonie 2008/2009 w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przeprowadzono doświadczenia plonowania zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi. więcej...

...

Wśród roślin uprawnych na świecie ziemniak po ryżu, pszenicy i kukurydzy stanowi podstawę wyżywienia ludności. Polska należy do czołówki krajów, które powszechnie uprawiają ziemniaki. Pomimo, iż powierzchnia uprawy ziemniaka w Polsce z roku na rok maleje, to zainteresowanie tą rośliną okopową jest duże. Główną przyczyną spadku produkcji u nas jest rezygnacja z ziemniaka w żywieniu zwierząt. Nadal jednak 60% gospodarstw w Polsce uprawia tą roślinę ponieważ tradycyjnie stanowi ona podstawę naszej diety. W ostatnich latach rośnie również zapotrzebowanie na ziemniaki do przetwórstwa spożywczego (frytki, chipsy). Polska z produkcją na poziomie 0,57 mln ha należy do krajów o największej powierzchni uprawy ziemniaka, jednocześnie ze średnią plonu 170 dt/ha znajduje się na jednym z dalszych miejsc na świecie.

W dniach 2-3.12.2009r. oraz 9-10.12.2009r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego i urzędów marszałkowskich z przedstawicielami Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dniach 14-15.12.2009r. w Zegrzu k.Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami jednostek certyfikujących, stowarzyszeń i z producentami działającymi w obszarze rolnictwa ekologicznego oraz w wspólnotowym systemie ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych  oraz środków spożywczych. W trakcie konferencji pn. ”Żywność wysokiej jakości” perspektywy rozwoju systemów jakości żywności omówił Pan Dariusz Goszczyński, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację projektu finansowanego ze środków pochodzących z Działania 8 PROW „Pomoc Techniczna”  na lata 2004-2006: „Promocja działania PROW 2007-2013 - Płatności rolnośrodowiskowe poprzez utworzenie "Krajowej Bazy Dydaktyczno-Szkoleniowo-Pokazowej Rolnictwa Ekologicznego" przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, gospodarstwo w Chwałowicach i sieci gospodarstw demonstracyjnych na terenie kraju”.

dla producentów żywności za najlepszy produkt roku. Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje III edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku.

Od 2010 roku rolników ubiegających się o płatności w ramach następujących programów pomocowych:

 • płatności bezpośrednich;
 • dopłat wspierających gospodarowanie na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
 • programu rolnośrodowiskowego;
 • zalesiania gruntów ornych;

obowiązują dodatkowe normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w zakresie:

W ostatnim okresie przebywała w naszym województwie grupa szkółkarzy z Kosowa w dawnej Jugosławii. Celem ich pobytu było poznanie polskich doświadczeń w zakresie produkcji szkółkarskiej i towarowej dotyczącej owoców miękkich (krzewy jagodowe, truskawki, wiśnie, czereśnie).

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rusza drugi w 2009 roku nabór wniosków w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”:

 • od 17 listopada 2009 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy przez grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy i uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez te podmioty spółki osobowe, spółki kapitałowe i spółdzielnie,
 • od 15 grudnia 2009 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy przez pozostałe podmioty.

W dniach 23-25 października w Łodzi odbyły się II Dni Naturalnej Żywności NATURA FOOD 2009. Ideą targów była popularyzacja wśród przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej, a także wśród konsumentów dziedzictwa kulinarnego polskich regionów, ich różnorodności i niepowtarzalności oraz popularyzacja filozofii zdrowego odżywiania.

W związku z coraz większym zainteresowaniem rolników programami komputerowymi ewidencjującymi zdarzenia gospodarcze oraz wspomagającymi proces planowania i podejmowania decyzji w zakresie produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, proponujemy zapoznanie się z programem komputerowym Bitfarma.

5 października br. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na działanie „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” finansowanej z PROW 2007-2013. Wnioski można składać w siedzibie Fundacji do 13 listopada 2009r., a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako akredytowana agencja płatnicza dla  PROW 2007-2013 będzie odpowiedzialna za finansową realizację tego działania.

Tradycyjnie w pierwszą sobotę i niedzielę września w Częstochowie odbyło się święto rolników oraz osób i instytucji związanych z rolnictwem i polską wsią, połączone z Wystawą Rolniczą. Wśród licznych instytucji wspomagających wieś i rolnictwo zaprezentowało swoją działalność także Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Organizatorem XVII edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich  ośrodków doradztwa rolniczego” w 2009 roku jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

W ubiegłym tygodniu w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie dotyczące uprawy i możliwości wykorzystania winorośli na terenie województwa mazowieckiego.

W miesiącu wrześniu ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury zawartą w programie operacyjnym "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013" (Dz. U. NR 147, poz. 1193 z 2009 r.).

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” proponuje preferencyjną linię kredytową ze środków Fundacji, skierowaną do osób świadczących lub chcących świadczyć usługi turystyczne na wsi i w małych miastach.
Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, obejmujących zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów:
- bazy noclegowej,
- bazy gastronomicznej,
- bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej.

W dniach 21-23 września 2009 r. w Gdańsku-Jelitkowie, województwo pomorskie, odbyło się XIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. "Marka wiejskiego produktu turystycznego".

Tradycyjnie w pierwszą sobotę i niedzielę września w Częstochowie odbyło się święto rolników oraz osób i instytucji związanych z rolnictwem i polską wsią, połączone z Wystawą Rolniczą. Wśród licznych instytucji wspomagających wieś i rolnictwo zaprezentowało swoją działalność także Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego przedstawia poniżej informacje dotyczące niektórych wymogów w ramach pakietów przyrodniczych Programu rolnośrodowiskowego. W informacji zawarto treść odpowiedzi na pytania skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sorgo jest jedną z najdawniej uprawianych roślin. Naturalnie występuje w pasie obejmującym Afrykę równikową, środkową Amerykę, Indie oraz płd–wsch Azję. Jest jedną z najdawniej uprawianych roślin na terenach suchych nie nadających się do uprawy innych roślin. W Afryce i Azji uprawia się je na ziarno i stanowi ono jedno z najważniejszych zbóż zajmując 5 miejsce w uprawie po pszenicy, ryżu, kukurydzy i jęczmieniu. Należy do rodziny traw zbożowych i liczy około 30 gatunków. W świecie uprawiane jest na ziarno do celów  spożywczych i przemysłowych, do produkcji mąki, kaszy, krochmalu i spirytusu. Z sorga cukrowego otrzymuje się syrop z którego produkuje się cukier, a w Chinach sorgo rzemieślnicze używa się do wyrobu przedmiotów użytkowych. W warunkach europejskich sorgo nie wykształca nasion i uprawiane jest jako paszowe na kiszonkę.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez rolników to możliwość pozyskania dodatkowych dochodów, w których mogą wykorzystać posiadane zaplecza techniczne jak budynki, maszyny, urządzenia oraz wolne moce przerobowe. Jest to popularna i rozpowszechniona w całej europie metoda pozyskania dodatkowych środków finansowych umożliwiających inwestowanie w gospodarstwie jak również dofinansowania budżetów domowych.

Od 1 lipca 2009 roku obowiązują nowe unijne wymagania jakościowe dla owoców i warzyw. Normy te zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 roku (załącznik A i B).

Z dotychczas przeprowadzonych przez ARiMR kontroli wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance), wynika, że polscy rolnicy dobrze wypełniają unijne normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej. Na około tysiąc kontroli jedynie w kilku przypadkach okazało się, że wymogi dotyczące ochrony środowiska nie są przestrzegane, a nieprawidłowości dotyczą ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Jeżeli chodzi natomiast o utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej, to jedynie w około 3% skontrolowanych gospodarstw nie są one przestrzegane.

Ponad 30 osobowa grupa przedstawicieli instytutów i wyższych uczelni zajmujących się badaniami w różnych dziedzinach ekologicznej produkcji rolnej uczestniczyła w dniach 4-10 lipca br. w zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu szkoleniu wyjazdowym. Celem wyjazdu było zapoznanie się z badaniami prowadzonymi nad rolnictwem ekologicznym w Niemczech i Szwajcarii.

Wyniki badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego przy SGH dotyczące koniunktury w rolnictwie wskazują, że rolnictwo znajduje się w fazie dekoniunktury.
Kredyty na likwidację szkód spowodowanych ulewami i powodziami
W gminach i wsiach, w których ostatnie powodzie i ulewy wyrządziły szkody komisje powołane przez wojewodów przystąpiły do szacowania strat. Na podstawie opinii tych komisji wojewodowie będą występować do Ministra Rolnictwa o uruchomienie kredytów klęskowych. Rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły straty spowodowane przez powódź, gradobicie, ulewy bądź inne klęski żywiołowe, mogą występować do banków o kredyt klęskowy. Do wniosku o przyznanie takiego kredytu będą musieli dołączyć opinię komisji, która oszacowała straty spowodowane klęską żywiołową w ich gospodarstwie.

Od 10 lipca 2009 roku obowiązują nowe uregulowania wynikające z podpisania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 czerwca 2009 roku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 98, poz. 822).

Potrzeba skoncentrowania rozdrobnionej produkcji ogrodniczej oraz dostosowania jej do obowiązujących standardów rynkowych (pod względem ilości i jakości) to obecnie najważniejsze wyzwanie dla naszych ogrodników i sadowników. Sprostanie tym wymaganiom to potrzeba dzisiejszego globalnego rynku, dorównanie konkurencji europejskiej i światowej oraz możliwość zapewnienia dalszego rozwoju krajowej produkcji ogrodniczej.

O tym jak skutecznie łączyć teorię z praktyką mieli okazję przekonać się uczestnicy tegorocznych Dni z Rolnictwem Ekologicznym, które odbyły się w CDR Radom, w dniach 17 i 18 czerwca br. Najważniejszymi punktami programu imprezy, zorganizowanej we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, były warsztaty i pokazy przeprowadzone w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym CDR w Chwałowicach oraz na polach doświadczalnych IUNG w Osinach.

Zainteresowanych wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych zapraszamy na Targi AgroEkoTurystyczne organizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniach 20-21 czerwca br.. Targi odbędą się na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie w sobotę w godzinach od 14.00 do 19.00, w niedzielę od 9.00 do 16.00

Wnioski od rolników, którzy po raz pierwszy chcą uzyskać pomoc na zalesianie gruntów będą przyjmowane w tym roku od 1 czerwca do 31 lipca. Rolnicy, którzy po raz pierwszy chcą ubiegać się o wsparcie finansowe na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, mogą składać wnioski o przyznanie takiej pomocy w biurach powiatowych ARiMR od 1 czerwca do 31 lipca br. Wniosek można złożyć osobiście bądź wysłać pocztą do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.
Będzie to już trzeci nabór wniosków na to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Sprzedaż produktów żywnościowych wymaga znajomości wielu warunków wpływających na zachowania nabywców związanych z wyborem produktów i ich zakupem. Na większość z tych warunków prowadzący gospodarstwa rolne i wprowadzający do obrotu produkty z własnego gospodarstwa nie mają wpływu, natomiast na niektóre mogą oddziaływać. Jedną z form oddziaływania rynkowego, wpływającą na poziom sprzedaży i wyniki ekonomiczne gospodarstwa rolnego prowadzącego sprzedaż swoich produktów, jest marketing.

Organic Marketing Forum - Międzynarodowe Spotkanie Branżowe w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Produktów Ekologicznych i Surowców Naturalnych dla przetwórców i handlowców w Europie Środkowej i Wschodniej odbyło się po raz czwarty w Warszawie. W tym roku około 450 osób z 30 krajów przybyło na spotkanie w dniach 25 i 26 maja.

Na tegoroczne spotkanie z rolnictwem ekologicznym Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zaprasza w dniach 17 i 18 czerwca.

W dniach 22-24 maja 2009r. w Rzeszowie, odbyły się Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2009. Ta zorganizowana już po raz trzeci impreza to największe spośród odbywających się w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targów żywności ekologicznej, podczas których swoje najlepsze produkty ekologiczne promowało ponad 100 wystawców z Polski i zagranicy.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 19 czerwca 2009r. seminarium internetowe nt. „Wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współpracy jednostek doradztwa rolniczego z LGD”.

W dniach 28-29 kwietnia odbyła się międzynarodowa konferencja „Rolnictwo i obszary wiejskie - 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej”, która została zorganizowana przez resort rolnictwa we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, tj. Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach oraz Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

W dniach 17-19 kwietnia 2009 r. w Kielcach odbyły się I Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Wszystkie województwa zorganizowały stoiska promocyjne, w które   zaangażowane zostały najbardziej aktywne Lokalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Grupy Działania i Stowarzyszenia Agroturystyczne.

XII Małopolska Giełda Agroturystyczna odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2009r. w obiektach Akademii Rolniczej w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46. Organizatorami Giełdy byli: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie zs. w Karniowicach, Stowarzyszenie Agroturystyczne "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. w AR w Krakowie, Małopolska Izba Rolnicza, Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

Rolnik składający wniosek o przyznanie po raz pierwszy płatności rolnośrodowiskowej w ramach pakietu 3 lub 4 lub 5, lub powiększający powierzchnię realizacji któregoś z wymienionych pakietów, obowiązany jest do wniosku dołączyć zaświadczenie o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planami ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, jak również z planami zadań ochronnych lub planami ochrony dla obszarów sieci Natura 2000,   jeżeli pakiet jest realizowany na tych obszarach chronionych.

Dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące rejestracji grup producentów rolnych. Zawarte są w nim krok po kroku konieczne działania, miejsca, terminy i dokumenty potrzebne do założenia i rejestracji grupy producentów rolnych oraz otrzymania dofinansowania działalności grupy.

MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie, Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego serdecznie zapraszają do udziału w największych w Europie Środkowo-Wschodniej Targach Żywności Ekologicznej EKOGALA 2009, które odbędą się w dniach 22-24 maja 2009r. w Hali PODPROMIE w Rzeszowie.

W dniu 31 marca 2009 r. mają być ogłoszone m.in. terminy naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach czterech działań inwestycyjnych PROW 2007-2013:

 • 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” (II nabór)
 • 123 „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” (II nabór)
 • 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (II nabór)
 • 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” (I nabór)

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie informuje, że szkolenia dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych zaplanowane na dni 30-31 marca br. odbędą się w późniejszym terminie.

Od 25 marca br. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013. O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia i po raz pierwszy rozpoczynają samodzielnie prowadzenie gospodarstwa.

W dniach 9-12 marca 2009r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował warsztaty szkoleniowe pt. "Doradca rolny ekspertem wspierającym beneficjentów osi 4 PROW 2007-2013 w zakresie działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty".
Warsztaty szkoleniowe skierowane były do doradców rolnych zaangażowanych we wdrażanie programu Leader na obszarach wiejskich.

Najbliższe, XIII Sympozjum Agroturystyczne odbędzie się dniach 21-23 września 2009r. w Gdańsku - Jelitkowie. Temat przewodni konferencji brzmi: "Marka wiejskiego produktu turystycznego". Więcej informacji na http://www.agroturystyka.edu.pl/

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przekazuję interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie uprawnień ekspertów przyrodniczych.

Rolnicy w Polsce już piąty rok są częścią wspólnego rynku Unii Europejskiej. W coraz większym zakresie wpływ na sytuację ekonomiczną polskich rolników ma sytuacja w rolnictwie Unii Europejskiej i globalne zjawiska w rolnictwie i gospodarce żywnościowej na świecie. Światowe rynki produktów żywnoś¬ciowych oddziałują na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym także na rynki w Polsce. Skrajne wahania cen produktów rolnych i środków produkcji stosowanych w rolnictwie zmuszają nieustannie do poszukiwania sposobów obniżenia kosztów produkcji.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego przygotował poradnik pod nazwą "Leader - poradnik dla doradców". Celem poradnika jest przekazanie, doradcom, szczególnie Koleżankom i Kolegom o krótkim stażu pracy, bądź nowozatrudnionym, najważniejszych informacji o metodzie Leader i wdrażaniu osi 4 Leader PROW 2007-2013.
  

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego br. opublikowane zostały rozporządzenia dotyczące Programu rolnośrodowiskowego:

 • programu wg zasad na lata 2004-2006 - DZ. U. Nr 33, poz. 255
 • programu wg zasad na lata 2007-2013 - DZ. U. Nr 33, poz. 262

pobierz

W dniu 26 lutego 2009r., w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Wspólna Konferencja Naukowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Rozwój obszarów wiejskich - wizerunek medialny.
Konferencję otworzyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Marek Sawicki i Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Alojzy Szymański.

W dniach 19-22 lutego 2009r. w Norymberdze odbyły się XX Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej BioFach 2009, połączone są z targami kosmetyków naturalnych Vivaness. W ceremonii otwarcia targów wzięła udział m.in. Federalna Minister Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Ilse Aigner, Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel oraz Minister Wyżywienia, Rolnictwa i Rybołówstwa Danii Eva Kijer Hansen. Ze strony polskiej w otwarciu targów uczestniczył podsekretarz stanu Artur Ławniczak.

W związku z licznymi zapytaniami doradców rolnośrodowiskowych oraz rolników odnośnie klasyfikacji kukurydzy do odpowiedniej grupy roślin w ramach pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w programie rolnośrodowiskowym, objętym PROW 2007-2013, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich po przeprowadzeniu konsultacji z Departamentem merytorycznym przekazuje następujące stanowisko.

Przyspieszenie absorpcji środków Unii Europejskiej, wsparcie eksportu rolno-spożywczego i pełniejsze korzystanie z innych unijnych instrumentów pomocowych, poszerzenie zakresu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie rolników, grup producentów i spółdzielni rolników - to niektóre z działań zaprezentowanych w opracowywanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokumencie "Działania na rzecz stabilności i rozwoju". Zostały w nim także omówione przejawy spowolnienia gospodarczego i jego oznaki w gospodarce żywnościowej i na wsi, stan głównych rynków rolnych, a także kształtowanie się popytu na żywność. Dokument ma charakter roboczy, otwarty do szerokich konsultacji. Zostanie przekazany do uzgodnień społecznych. MRiRW prosi także wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag do tego dokumentu.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przygotowuje zmiany aktualizujące i usprawniające aplikację do sporządzania planów działalności rolnośrodowiskowej.
W związku z trwającymi pracami nad zmianą rozporządzenia  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy”, aplikacja w nowej wersji będzie udostępniona w terminie późniejszym.

W związku z planowanymi zmianami w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007-2013, mającymi przełożenie na zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, końcowy termin sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej zostanie przedłużony do 15 maja 2009r. Planowany termin wejścia w życie zmienionego rozporządzenia rolnośrodowiskowego to luty/marzec 2009r.
Źródło: MRiRW

Rola i funkcja małych gospodarstw rolnych w krajobrazie społeczno-gospodarczym kraju i Wspólnoty Europejskiej oraz pożądane kierunki zmian w instrumentach polityki rolnej to główny temat seminarium, które odbyło się 14 stycznia w resorcie rolnictwa. Poza przedstawicielami ministerstwa w spotkaniu wzięli udział eksperci i naukowcy z instytutów i wyższych uczelni rolniczych. Dyskusja była także elementem przygotowań do wspólnotowej debaty nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Niektórzy beneficjenci, którzy w latach 2004-2006 otrzymali 50 tys. zł z programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom", a nie wywiązali się z podjętego zobowiązania, że w ciągu pięciu lat uzupełnią wykształcenie rolnicze, nie będą musieli zwracać otrzymanej premii wraz z odsetkami. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki w piśmie do Prezesa ARiMR Dariusza Wojtasika, przedstawił warunki, które pozwalają wydłużyć termin na zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projektowane zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmują m. in:

W dniu 6 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1368).

Z dniem 1 stycznia 2009 r., zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), wszedł w życie artykuł 25 ust. 2 ww. ustawy, który zobowiązuje podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, do przechowywania nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica na specjalnie zabezpieczonych, nieprzepuszczalnych płytach tzw. płytach obornikowych.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dr Dariusz Wojtasik przesłał Marszałkom Województw formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi” z prośbą o opublikowanie na stronach internetowych samorządów województw. Oznacza to, że już niebawem samorządy wojewódzkie będą mogły rozpocząć nabór wniosków. O przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania mogą ubiegać się osoby prawne takie jak: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego.

Trwa nabór do projektu - Promocja zawodowa dziewcząt, realizowanego przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych. Celem projektu realizowanego w Bursie Promocji Zawodowej "Przystań na Skarpie", przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie, jest pomoc kobietom pochodzącym ze środowisk popegeerowskich, wiążącym swoje szanse życiowe i zawodowe z zatrudnieniem i zamieszkaniem w Warszawie. Projekt, poprzez swoje założenia i warunki - daje możliwość "wyrównywania szans" w dostępie do zatrudnienia i zamieszkania w Warszawie dla osób z całego kraju.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wydruk i dostarczenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych do placówek operatora pocztowego, ARiMR zawarła umowę z firmą ITELLA INFORMATION Sp. z o.o. Podpisana umowa dotyczy wydrukowania takich wniosków na trzy kolejne kampanie przyznawania płatności obszarowych tj. w latach 2009, 2010 i 2011.

Informacja o przebiegu realizacji zadania zleconego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego przeprowadzenia szkoleń informacyjnych nt.: „Cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz osi 4. Leader”
W ramach konsorcjum w składzie: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w Warszawie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zostały przygotowane i przeprowadzone szkolenia informacyjne przez CDR O/Kraków w następujących województwach:

Prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, możliwe jest między innymi w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL). Zasady takiej działalności określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2007 r.)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie niebawem wysyłanie do wszystkich rolników broszury informacyjnej w której opisane są tzw. „Wymogi wzajemnej zgodności” jakich trzeba przestrzegać w gospodarstwie. Ten, przygotowany wspólnie przez Agencję i Ministerstwo Rolnictwa, informator dotyczy rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie, ONW, płatności w ramach programów rolnośrodowiskowych oraz wsparcie w ramach zalesiania gruntów rolnych w 2008 roku.

W dniach 19-20 listopada 2008r. odbyło się V Mazowieckie Seminarium Oświatowe pt. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. Organizatorami seminarium byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie i Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu zs. w Iłży. W seminarium uczestniczyli dyrektorzy oraz nauczyciele szkół kształcących w zawodach sektora rolno-żywnościowego.

Wrzesień i październik to kolejne, szczególnie intensywne miesiące realizacji projektu finansowanego ze środków programu współpracy rozwojowej MSZ. Celem projektu było wsparcie rozwoju obszarów wiejskich zachodniej Ukrainy poprzez promowanie działalności agroturystycznej i produkcji ekologicznej wśród rolników i mieszkańców wsi.

Agencja Rynku Rolnego od I kwartału 2009 roku będzie przyjmowała wnioski o pomoc finansową dla plantatorów buraków cukrowych, którzy chcą przestawić się na inną produkcję. Poinformowała o tym PAP wicedyrektor Biura Cukru i Biopaliw ARR Marzena Skąpska. Pomoc będzie realizowana w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji (KPR). Komisja Europejska przyznała Polsce 34,4 mln euro (113,5 mln zł) na rok gospodarczy 2008-2009. Z tego 10,3 mln euro to środki dla rolników. O resztę mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionach objętych restrukturyzacją sektora cukrowniczego.

W dniach 29.09-1.10.2008r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się II Doroczne Seminarium pn. "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich - doświadczenia z wdrażania Pilotażowego Programu Leader+. Wkład doradców rolnych w badania naukowe”.
Tegoroczne seminarium poświęcone było wstępnym wynikom badań na temat zaangażowania jednostek doradztwa rolniczego w zastosowanie podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich oraz roli doradców rolnych w tym zakresie.

W dniu 3 października, podczas Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich „FARMA” w Poznaniu, wręczono nagrody w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2008 roku.
Konkurs, zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu, przy współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, przebiegał w dwóch etapach, wojewódzkim i krajowym, a gospodarstwa były oceniane w kategorii „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Program komputerowy BITFARMA zdobył złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich na odbywających się w Poznaniu Międzynarodowych Targach Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008. Program komputerowy  BITFARMA opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu i  firmę Bitcomp Polska wspomaga zarządzanie produkcją roślinną w gospodarstwie.

W dniach od 20 do 26 września 2008 r. grupa specjalistów z CDR, ODR, Izb Rolniczych, MRiRW oraz ARiMR uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do Czech i Niemiec. Szkolenie to zostało zorganizowane przez CDR Oddział w Radomiu w ramach umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z przygotowaniem w Polsce wdrażania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz Systemu Doradztwa Rolniczego.

Organizatorem XVI edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich  ośrodków doradztwa rolniczego” w 2008 roku jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Do tegorocznej edycji konkursu swoje uczestnictwo zgłosiło 15 redakcji, które zgodnie z regulaminem nadesłały po trzy egzemplarze czasopism, wszystkie wydane w roku 2007.

 W dniach 22-24 września 2008 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się VII Ogólnopolskie Seminarium Metodyczno-Oświatowe „Standardy jakości usług edukacyjnych”.

Od dnia 1 października br. w związku z modernizacją ul. Winogrady wystąpiły utrudnienia w dojeździe do siedziby CDR O/Poznań. W związku z powyższym przekazujemy zainteresowanym informacje o możliwych trasach dojazdu do Oddziału w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.
Propozycja dojazdu komunikacją publiczna z Dworca PKP do siedziby CDR Oddział Poznań

Komitet Monitorujący PROW 2007-2013, na posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r., przyjął dwie Uchwały:

 1. Uchwała Nr 13/2008 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 2. Uchwała Nr 14/2008 Komitetu Monitorującego PROW na lata 2007-2013 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia priorytetów dla pomocy technicznej na lata 2007-2013. Kluczowym elementem posiedzenia było zaopiniowanie przez Komitet Monitorujący zmian do PROW 2007-2013.

 Agroturystyka wzbudza zainteresowanie coraz to nowych regionów na świecie. W dniach 7-14 września 2008r. 35 osobowa grupa przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z  rozwojem obszarów na Ukrainie poszukiwała w Polsce wiedzy i inspiracji dla turystycznego rozwoju ukraińskiej wsi.

 W czwartek, 18 września br. w Poznaniu zakończyły się 29 Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Polagra FOOD. Ta największa i najważniejsza dla producentów żywności impreza targowa w Polsce i jedna z ważniejszych w Europie, trwała cztery dni i zgromadziła ponad 1400 wystawców z 37 krajów świata.

W dniach 6-7 września 2008r. Częstochowa przeżywała święto polskiej wsi. W jego ramach - oprócz niedzielnych, religijnych uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze odbyła się XVII Krajowa Wystawa Rolnicza oraz IX Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Współorganizatorami uroczystości był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Rolnicy z całej Polski, po raz 26 przybyli do Częstochowy, aby podziękować za zbiory i prosić o błogosławieństwo na kolejne żniwa. Przynieśli własnoręcznie wykonane wieńce ze zbóż, kwiatów i owoców. Przewodnie hasło dożynek brzmiało: "Do Matki Dobrego Pasterza". W tegorocznych uroczystościach dożynkowych wzięło udział około 50 tys. osób.

 W dniach 27-28.08.2008 r. w Oddziale w Radomiu odbyła się narada dyrektorów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W naradzie uczestniczył Podsekretarz Stanu Artur Ławniczak, który przedstawił perspektywy rozwoju szkół kształcących w zawodach rolniczych. Podkreślił znaczenie współpracy nauczycieli szkół rolniczych z jednostkami doradztwa rolniczego i nauka rolniczą.

Wartość bardzo słabych gleb, na których prowadzenie produkcji rolniczej nie zapewnia rolnikom dobrych wyników ekonomicznych można podwyższyć przez zalesienie. Pomoc na zalesianie gruntów rolnik może uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne biura powiatowe ARiMR przyjmują w tym roku od 1 sierpnia do 30 września.

Sieć informacyjna Europe Direct będzie działać dalej po 2008 roku – zdecydowała właśnie Komisja Europejska - obok już istniejących ośrodków będą mogły powstać nowe. Dotacje na prowadzenie punktów, w których każdy może zasięgnąć informacji lub porady na temat UE, będą przyznawać Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w krajach członkowskich. Wnioski można składać do 29 września 2008 roku.

W dniu 27 czerwca br. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu gościli naukowcy z University of Plymouth z Wielkiej Brytanii. Panowie Mick Fuller oraz Martyn Warren byli szczególnie zainteresowani naszym Ekologicznym Gospodarstwem Pokazowym w Chwałowicach.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informuje, że zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008r w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545) Centrum prowadzi listę doradców rolniczych uprawnionych do doradzania w zakresie oceny gospodarstwa rolnego pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) w gospodarstwie rolnym oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tym gospodarstwie lub opracowania planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tym gospodarstwie - w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" w zakresie dotyczącym usług doradczych świadczonych rolnikom.

W dniach 16-18  czerwca 2008r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się Doroczne Ogólnopolskie Seminarium dla Kierowników Działów Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki wszystkich ośrodków i oddziałów jednostek doradztwa rolniczego w kraju.
Seminarium odbywało się pod hasłem: Nowoczesne technologie komunikacyjne (ICT) - możliwości i wyzwania dla gospodarstw wiejskich.

Z dniem 24 czerwca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 108, poz. 693). Celem wprowadzenia tej nowelizacji jest doprecyzowanie i uzupełnienie obowiązujących warunków, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o rentę strukturalną i osoby przejmujące od nich gospodarstwa rolne.

 W dniach 17-18.06.2008r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się seminarium dla doradców ds. technologii produkcji rolniczej pn. „Nowe technologie w produkcji ziemniaka”. Pierwszego dnia zajęcia obyły się w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Oddziale Jadwisin.

 Rolnictwo ekologiczne w praktyce – pod takim hasłem obchodzono „Dni z rolnictwem ekologicznym” zorganizowane przez radomski oddział CDR w dniach 17-19 czerwca 2008 r. Współorganizatorzy imprezy to w roku bieżącym Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.
Podobnie jak w latach poprzednich, także w tym roku organizatorom zależało przede wszystkim na zaprezentowaniu uczestnikom „Dni” praktycznych aspektów rolnictwa ekologicznego. Podczas trzydniowej imprezy najważniejsze były więc warsztaty na polach doświadczalnych IUNG w Osinach i Grabowie oraz w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym CDR w Chwałowicach, a także pokazy pracy maszyn do upraw ekologicznych.

W dniu 17 czerwca 2008 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się seminarium „Badania naukowe: wyniki i upowszechnianie” zorganizowane przez Dział Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni rolniczych. W spotkaniu wziął udział Pan Włodzimierz Kowalski - naczelnik Wydziału Badań, Polityki Naukowej i Przekształceń w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW.

W związku z nieprawidłowymi informacjami, jakie pojawiły się w mediach, MRiRW informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), od 1 lipca 2008r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej będzie miał obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

 W dniach 9-11 czerwca 2008r. w Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie odbyły się I Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki Doradztwa  pt. „Jak zaplanować i zarządzać rozwojem zawodowym pracowników”.  Warsztaty adresowane były do kierowników działów realizujących zadania z zakresu metodyki doradztwa w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. W spotkaniu uczestniczyło w sumie 29 osób, reprezentujących 15 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz centralę i oddziały Centrum Doradztwa Rolniczego.

Od 1 lipca br. wejdą w życie nowe regulacje w działaniu PROW „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Tylko do końca czerwca br. wnioski o pomoc w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” mogą składać rolnicy, którzy posiadają już gospodarstwo rolne i rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, jednakże nie wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 15 czerwca br. kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:

 • zbóż ozimych (wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2007r.),
 • zbóż jarych,
 • roślin strączkowych,
 • ziemniaka.

W dniach 26 i 27 maja 2008r. w Centrum Targowym Expo XXI w Warszawie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Branżowe w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Żywności Ekologicznej - Organic Marketing Forum. Tegoroczna edycja była już trzecią z kolei, a jej organizatorzy to Ekoconnect (Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy), Ekoland Polska, Organic Retailers Association (ORA) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. W imprezie, która jest jednym z ważniejszych spotkań branży żywności ekologicznej w Europie, uczestniczyło w tym roku blisko 350 osób, z prawie 30 krajów.

 W dniach od 6 do 8 czerwca 2008 r. w Lublinie odbyły się Targi Rolnicze AGRO-PARK 2008. Patronem imprezy było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Przedsięwzięcie skierowane było do rolników, producentów i specjalistów zajmujących się obsługą rolnictwa oraz odbiorców produktów rolnych. Targi rolnicze odbywały się po raz pierwszy.

Potraw z daniela, zupy na serwatce, proziaków, produktów z mąki orkiszowej, nalewek owocowych i korzennych oraz wiele, wiele innych smakołyków można było spróbować podczas Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej EKOGALA, które odbyły się w dniach 16-18 maja w Rzeszowie.

Od dnia 5.06.2008 r. podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą składać wnioski w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Pomoc skierowana jest do rolników, domowników oraz małżonków rolników.

Od 1 sierpnia do 30 września br. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały w tym roku wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne.  Zostało to uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 maja 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008r. Nr93, poz.596). ARiMR ma pełną akredytację do obsługi tego działania.

Centrum Doradztwa Rolniczego zamieszcza na liście ekspertów przyrodniczych osoby, które uzyskały zaświadczenie Wojewody o spełnianiu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (§11 ust.2.).

Wiele się słyszy ostatnio o zmianach klimatu. „Efekt cieplarniany”, „globalne ocieplenie” to pojęcia, które raz za razem pojawiają się w mediach. Jakie są jednak przyczyny wyżej wymienionych zmian? Dlaczego właśnie teraz następuje ich eskalacja? Czy w przyszłości klimat nadal będzie się zmieniał, a jeśli tak, to co konkretnie się wydarzy? więcej...

...

Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermii lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. więcej...

...

Agencja Rynku Rolnego informuje, że został uruchomiony nowy mechanizm "Pomoc do plantacji trwałych". Mechanizm ma na celu udzielenie pomocy stanowiącej zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych przez Rolnika z tytułu założenia plantacji wieloletnich roślin energetycznych.

W związku z koniecznością realizacji rekomendacji Komisji Europejskiej w sprawie doprecyzowania wymogów dla beneficjentów programu rolnośrodowiskowego wdrażanego w ramach PROW 2004-2006, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywane jest rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004  r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz.1809 z późn. zm.).

Program został przyjęty przez Komisję Europejską na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 24 i 25 lipca 2007 r. Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest dalsza modernizacja polskiego rolnictwa oraz szybszy rozwój obszarów wiejskich. Program jest realizowany na terenie całego kraju. Nowy PROW określa zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania, tj. w latach 2007-2013. Finansowany jest zarówno ze środków unijnych, jak i z krajowego budżetu. Alokacja środków w ramach PROW 2007-2013 wynosi ponad 17,2 mld euro, z tego 13,2 mld euro pochodzi z budżetu Wspólnoty Europejskiej. Wkład polskich środków publicznych wynosi 4 mld euro.

Wszyscy użytkownicy programu Bitfarma mogą pobrać ze strony Agroportalu - w zakładce Pobierz (Programy) - aktualną wersje programu zwierającą nową wersję wniosku o płatności obszarowe, zgodną z obecnymi zasadami. Do programu dołączona jest również nowa wersja systemu pomocy, w której można znaleźć szczegółowy opis procedury przygotowania wniosku o płatności obszarowe w roku 2008. Wszystkich zainteresowanych informacją o programie zapraszamy również na stronę http://www.bitfarma.pl/

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 23 kwietnia 2008 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz. 1444, z późn. zm.).

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie została opracowana druga, ulepszona wersja  aplikacji do sporządzania Planu działalności rolnośrodowiskowej. Aplikacja powstała w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zawiera wszystkie wymagane elementy oraz dużo możliwości korzystania z gotowych zapisów i obliczeń. Dostępne są wersje sporządzone w programie dla pakietu office 97 do 2003 (starszego) oraz wersja dla pakietu office 2007 (najnowszego).

 XI Małopolska Giełda Agroturystyczna odbyła się w dniach 12 - 13 kwietnia 2008 roku w obiektach Akademii Rolniczej w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46. Organizatorami Giełdy byli:
- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Zakład Doradztwa Rolniczego,
- Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie zs. w Karniowicach,
- Stowarzyszenie Agroturystyczne "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" w Krakowie,
- Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie,
- Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.

MRiRW wydało komunikat w sprawie błędów popełnianych przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie w 2008 r.
W związku z licznie pojawiającymi się błędami we wnioskach o płatności bezpośrednie w 2008 r. wyjaśniono, że:

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Renty Strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od 30 czerwca 2008 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 z  poźn. zmianami).

 W dniu 14 marca 2008 r. w CDR w Brwinowie odbyło się VI. Ogólnopolskie Seminarium Metodyczno-Oświatowe „Doskonalenie jakości usług edukacyjnych” zorganizowane przez Dział Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką.
Uczestnikami seminarium byli kierownicy i pracownicy działów metodyki doradztwa, oświaty i szkoleń. Pani Barbara Odrobińska z Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW przedstawiła zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu doradztwa państwowego.

W dniach od 14 do 16 marca 2008 r. w Kielcach odbyły się XIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, jedna z największych w Polsce i w Europie wystawa sprzętu rolniczego i leśnego. Jak podają organizatorzy, w tym roku do Kielc przyjechało blisko 500 wystawców, producentów i specjalistów z tych właśnie branż. Stolicę województwa świętokrzyskiego odwiedzili także przedstawiciele firm z Czech, Francji, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Włoch, Chin oraz Litwy. Wszyscy oni zaprezentowali ponad 1500 maszyn i urządzeń, w tym chyba wszystkie marki ciągników dostępne na polskim rynku.

Globalne ocieplenie
Zmiany klimatyczne następowały zawsze, jednak w XX wieku ich tempo stało się szczególnie szybkie. Przykładem może być wzrost średnich temperatur na powierzchni Ziemi, notowany od roku 1861, kiedy to zaczęto prowadzić systematyczne obserwacje. Mimo, że globalna temperatura zwiększyła się od tego czasu o 0,6 stopnia C, aż połowa obserwowanego wzrostu przypada na ostatnie trzydziestolecie.

 W dniach 27-28 lutego 2008r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu miało miejsce spotkanie w ramach czwartej już edycji Dni Przedsiębiorcy Rolnego. Konferencję zorganizowały: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) przy współudziale Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
W imieniu organizatorów gości powitała i otworzyła konferencję Pani Hanna Fadecka-Galicz - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dnia 29 lutego 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 200).
Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 W dniach 21-24 lutego br. w Norymberdze odbyły się Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej BioFach 2008, imprezą towarzyszącą były Targi Kosmetyków i Tekstyliów Naturalnych "Vivaness" 2008. Targi BioFach są największą w Europie prezentacją produktów branży ekologicznej.

 W dniach 14-15.02.2008 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddziału w Radomiu  wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowano seminarium poświęcone  podsumowaniu zadań badawczych prowadzonych w 2007r. przez jednostki badawczo naukowe w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W dniach 7-9 lutego w Polsce gościła 40 osobowa grupa rolników z regionu Birże na Litwie. Grupie przewodniczyła burmistrz miasta Birże - stolicy regionu. Goście przyjechali do Polski aby zobaczyć jak funkcjonują gospodarstwa rolne oraz aby spotkać się z przedstawicielami banków wspierających rozwój rolnictwa. Pobyt grupy w Małopolsce w dniu 9 lutego 2008 organizował Krakowski Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego.  więcej...

...

W dniu 8 lutego 2008 r. w ARiMR w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne na temat płatności bezpośrednich w 2008 roku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, Krajowej Rady Izb Rolniczych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych będzie miał obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Rolnik, który nie spełni obowiązku będzie musiał wnieść opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.

W roku 2008 rusza szereg programów wspierających rozwój obszarów wiejskich. Podmioty działające na obszarach wiejskich będą mogły ubiegać się o  dotacje oraz preferencyjne kredyty i pożyczki z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych. Aby ułatwić potencjalnym beneficjentom wyszukanie właściwego źródła wsparcia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przygotowało specjalną prezentację internetową dotyczącą możliwości uzyskania dotacji  na rozwój obszarów wiejskich w podziale na pięć grup tematycznych:

Uprawnienia doradców rolnośrodowiskowych dotyczące programu wg zasad na lata 2004-2006 zachowują ważność do 31 grudnia 2012 roku.
21 grudnia 2007 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich oraz doradzania tym podmiotom. W załączeniu – treść rozporządzenia.

W dniu 21 listopada br. odbyła się w Skierniewicach ogólnopolska konferencja na temat odmian roślin sadowniczych przydatnych w warunkach produkcji ekologicznej, zorganizowana przez Instytut Sadownictwa wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Przedstawiono wyniki prac badawczych dotyczące jabłoni i grusz, wiśni, krzewów jagodowych, drzew pestkowych, podkładek. Kilkuletnie doświadczenia pozwalają typować odmiany charakteryzujące się odpornością, niezawodnością plonowania, a jednocześnie atrakcyjne z handlowego punktu widzenia.

 W dniu 7 grudnia 2007r. w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie odbyło się seminarium pn. "Innowacje w mechanizacji produkcji rolniczej". Seminarium adresowane było do nauczycieli mechanizacji rolnictwa.

W dniach 10-11 grudnia 2007r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbyła się konferencja "Ekoturystyka jako dodatkowe źródło dochodów w gospodarstwie ekologicznym". W konferencji wzięli udział doradcy z całej Polski zajmujący się zarówno ekologią jak i agroturystyką.
Pierwszy z wykładowców, Marek Krysztoforski z radomskiego oddziału CDR, omówił sytuację rolnictwa ekologicznego w Polsce, jego stan obecny oraz perspektywy rozwoju. Przedstawił też główne zadania CDR O/Radom i Ośrodków Doradztwa w zakresie wspierania i promowania ekologii w Polsce.

 W dniu 28 listopada br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się jednodniowe szkolenie pt.: Trening umiejętności doradczych - metodyka przygotowania prezentacji. Doradcy z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, oraz specjaliści przygotowujący i prowadzący szkolenia w 5 województwach południowo-wschodniej Polski doskonalili wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki przygotowywania prezentacji.

 W dniach 21-23.11.2007r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbył się pierwszy etap szkoleń w ramach Planu Działań dla Rolnictwa Ekologicznego i Żywności Ekologicznej. Uczestnikami byli doradcy z  wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia zakładania, funkcjonowania i możliwości dofinansowania grup producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem producentów produktu ekologicznego. Przedstawiono również obowiązujące prawodawstwo Unii Europejskiej i Polski w tym zakresie.

 W dniach 13-20 października br. we Włoszech odbyło się ogólnopolskie seminarium dla doradców zajmujących się promocją ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych pn: „Praktyczna realizacja rozporządzeń UE dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych na przykładzie Toskanii”.

MTP FARMA’2007 odbyły się w nowej formule, węższej tematycznie – związanej  przede wszystkim z zagadnieniami dotyczącymi hodowli  zwierząt, rolnictwem ekologicznym, rozwojem obszarów wiejskich. W czasie Targów odbyło się, jak zwykle wiele konferencji i seminariów dotyczących najbardziej aktualnych problemów i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa.

  Informujemy, że w dniach 18 - 20 września br. w Boszkowie, województwo wielkopolskie, odbyło się XII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. "Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary".
Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Gospodarki oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

18 października br. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przedstawicielom nagrodzonych redakcji czasopism i wydawnictw Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Konkursie “Najlepsze wydawnictwo ośrodków doradztwa rolniczego w 2006 roku”.
Informacje o wynikach Konkursu, którego organizatorem było Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu zamieszczone zostały wcześniej w Aktualnościach, ale z przyjemnością podajemy je ponownie.

 W okresie od 2 lipca do 29 sierpnia 2007 roku w ramach kampanii informacyjnej "Rolnictwo Ekologiczne", finansowanej ze środków Unii Europejskiej, przeprowadzono 15 dwudniowych szkoleń DLA DORADCÓW i LIDERÓW OPINII na temat rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 29 października - 7 grudnia 2007r. szkolenie internetowe dotyczące roli podejścia Leader w rozwoju wsi i rolnictwa oraz odpowiedzi UE na problemy globalizacji.

Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu Równać Szanse 2007
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowany przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

 W dniach 14-15 września 2007 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się Krajowe Forum Oświatowe „Pszczelin 1947-2007”, zorganizowane z okazji jubileuszu 60-lecia Ośrodka w Pszczelinie.

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 10-12 września 2007 r. odbyło się Pierwsze Doroczne Seminarium pod nazwą "Doradca rolny przygotowany do wsparcia Lokalnych Grup Działania". Seminarium było kolejnym w cyklu zaplanowanych przez nasz Oddział działań służących poszerzeniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich podejściem LEADER.

 W dniu 11 września 2007 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość finałowa VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało dziesięciu laureatów a dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie. Finaliści konkursu zostali uhonorowani dyplomami, albumami, pucharami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

 Jubileusz kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
Wydano 50. numer czasopisma „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”. Czasopismo powstało z inicjatywy Centrum Doradztwa  i Edukacji w Rolnictwie, wychodząc na przeciw potrzebom doradców pracujących w ośrodkach doradztwa rolniczego. Ukazuje się nieprzerwanie od 1994 roku.

 W dniach 17-18.07.07 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbyło się seminarium "Marketing produktów regionalnych i tradycyjnych".
Organizatorami seminarium było CDR/ Radom i Fundacja "Fundusz Współpracy" AGRO-SMAK 2 - Rozwój Rynku Produktów Regionalnych i Lokalnych. Uczestnikami byli doradcy z całej Polski.

W ramach programu Leonardo da Vinci, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ukazał się obszerny  podręcznik z elementami prawa pod tytułem "Przekształcanie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną". Wydawcą kompendium wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego jest  Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Natomiast koordynatorem projektu - Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy. Elektroniczną wersja podręcznika udostępniono na stronie internetowej  KPODR w Minikowie (źródło. PPR)

Realizacja Programu INTERREG IIIC eFarmer "Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich" została zakończona 30.06.2007. Wyniki realizacji podprojektów w których uczestniczyło Centrum Doradztwa Rolniczego:

Według rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. Urz. L. 160 z 26.06.1999) możliwość przyznania pomocy jest uzależniona od rzeczywistego (faktycznego) spełnienia warunków przewidzianych w tych przepisach.

W stosunku do łąk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt nie obowiązuje termin koszenia łąk (31 lipca) określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie 16 lipca 2007 r. przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Wnioski należy składać we właściwych Oddziałach Regionalnych ARiMR, ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych.


W dniach 27-29 czerwca 2007 r w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, odbyło się V Ogólnopolskie Seminarium Metodyczno-Oświatowe dla kierowników działów Metodyki Doradztwa Oświaty i Szkoleń jednostek doradztwa rolniczego w kraju pt.:

"Metodyka przygotowania i prowadzenia prezentacji"

14 marca 2007 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Rozporządzenie wprowadza istotne rozstrzygnięcia w kwestii warunków powiększania gospodarstwa przez beneficjantów programu rolnośrodowiskowego.

 Zakończanie pilotażowej edycji kursu internetowego "Komputerowe wspomaganie zarządzania gospodarstwem rolnym" 21 maja - 10 czerwiec 2007 r.
W ramach subprojektu "Nowy model doradztwa poprzez e-learning" projektu eFarmer, "Pobudzenie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich", programu INTERREG IIIC, powstał nowy kurs e-learning dla doradców rolnych pt.: „Komputerowe wspomaganie zarządzania gospodarstwem rolnym”.

W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyło się w dniach 25-27.06.2007 roku szkolenie kończące cykl szkoleń realizowanych w ramach polsko-włoskiego projektu twiningowego Transition Facility pn. „Poprawa  funkcjonowania instytucji nadzorujących oraz certyfikujących w rolnictwie ekologicznym”.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przygotowało cykl szkoleń dla doradców i nauczycieli na temat zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance), w którym weźmie udział blisko dwa tysiące osób. Szkolenia realizowane przez CDR związane są z koniecznością wprowadzenia zasady wzajemnej zgodności od 1 stycznia 2009 roku, bowiem od tego dnia zacznie obowiązywać przyznawanie rolnikom płatności według nowych zasad. Ich uzyskanie związane będzie z obowiązkiem spełnienia przez gospodarstwa określonych przepisami wymogów. Nieprzestrzeganie minimalnych wymagań  będzie natomiast skutkowało sankcjami w postaci obniżenia kwot płatności, aż do całkowitego ich pozbawienia.

W projekcie rozporządzenia wdrażającego działanie „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” wprowadzono zapis o zmianie terminu składania wniosków o pomoc w 2007 roku. Wnioski planuje się przyjmować w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2007 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że kierownik biura powiatowego ARiMR, rozpatrujący wnioski, ma do 60 dni na dokonanie wszystkich niezbędnych czynności, należy założyć, że pierwszym terminem wykonywania zalesień będzie wiosna 2008 roku.

 Tegoroczne Dni z Rolnictwem Ekologicznym zorganizowano w radomskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w dniach 19 i 20 czerwca, a współorganizatorem, podobnie jak w roku ubiegłym, był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Główny cel imprezy to zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami rolnictwa ekologicznego i dlatego najważniejszymi punktami programu były szkolenia na ekologicznych polach doświadczalnych IUNG w Osinach i Grabowie oraz w ekologicznym gospodarstwie pokazowym CDR w Chwałowicach. W drugim dniu imprezy odbyła się ponadto konferencja "Rolnictwo ekologiczne w badaniach i praktyce".

 Ogólnopolskie Seminarium dla Kierowników działów Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki.
W dniach 18-20 czerwca 2007 r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizował Doroczne Ogólnopolskie Seminarium dla Kierowników Działów Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki pt."Bezpieczny dom, bezpieczna rodzina".

W dniu 21 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. "w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"


Dz. U. nr 109 poz. 750

 

W dniach 3-6 czerwca dwudziestoosobowa grupa polskich naukowców zajmujących się badaniami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego z instytutów i wyższych uczelni rolniczych, jak też doradcy z centrum doradztwa uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Niemiec. Organizatorem wyjazdu był radomski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego. Temat szkolenia: Zakres i wyniki prac badawczych dotyczących rolnictwa ekologicznego w instytutach niemieckich Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. w Müncheberg k. Berlina i Institut für ökologischen Landbau (FAL) w Trenthorst k. Lubeki.

Żywność ekologiczna: nowe rozporządzenie mające na celu promowanie dalszego rozwoju sektora żywności ekologicznej w Europie. Ministrowie rolnictwa UE osiągnęli dziś porozumienie polityczne w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego produkcji ekologicznej i etykietowania, które będzie uproszczone zarówno dla rolników jak i konsumentów. Nowe przepisy określają szereg celów, zasad i przepisów podstawowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz obejmują nowe stałe uzgodnienia dotyczące przywozu i spójniejszy system kontroli.

W dniach 18 maja 2007r i 1 czerwca 2007r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie dla pracowników Biura Obsługi Wniosków Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR z zakresu oceny ekonomiczno-technicznej gospodarstwa rolnego w aspekcie nowych funduszy strukturalnych. Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące analizy i oceny ekonomiczno-technicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zasady i warunki wyposażania gospodarstw rolnych w środki techniczne, budynki i budowle rolnicze.

Posiedzenie Zespołu Redakcyjnego 3 czerwca 2007 r.Dnia 1 czerwca br. odbyło się 50. posiedzenie Zespołu Redakcyjnego poświęcone przygotowaniu wydania 50. Jubileuszowego numeru kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolnicze”.
Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od  1994 r.  W okresie wydawania Kwartalnika zmieniały się aktualne treści kolejnych numerów i ich forma, co w dużym stopniu wynikało ze zmienności spraw rolnictwa i polskiej wsi. Zmienił się także skład Zespołu Redakcyjnego.

 W dniach 23 – 24 maja br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego działających przy CDR i Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego z przedstawicielami władz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewodów, dyrektorów WODR oraz  instytucji zajmujących się rozwojem polskiej wsi: Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG-PIB) w Puławach i Małopolskiej Agencji Doradczo Edukacyjnej. Przewodnim tematem wystąpień i dyskusji była „Rola doradztwa rolniczego w nowym okresie programowania 2007 – 2013”.

Chyba nieprzypadkowo I Krajowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2007 odbyły się w dniach 26 i 27 maja właśnie w Rzeszowie. Województwo podkarpackie to region czysty ekologicznie, który należy do czołówki krajowej pod względem ilości eko-gospodarstw i pod względem liczby przetwórni produkujących żywność ekologiczną. Według danych GIJHAR-S w roku 2006 było tych gospodarstw 1200, a przetwórni 11.  O tym, czy EKOGALA na stałe wpisze się w cykl imprez targowych organizowanych w kraju przekonamy się pewnie już za rok, na razie proponuję krótki fotoreportaż z tegorocznej imprezy.

 W dniach 28 – 29 maja br. odbyło się Seminarium „Kształcenie na odległość w rozwoju obszarów wiejskich” organizowane przez Dział Kształcenia na Odległość. Uczestnikami seminarium byli partnerzy Subprojektu „New model of Extention Service by eLearning”, projektu eFarmer, Interreg IIIC z Finlandii Pan Juha Pirkkamaa i Pan Erkki Jokela, z Republiki Czeskiej Panie Simona Kolkova, Jana Pribkova i Eva Cerna oraz przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 21–23 maja 2007r. przeprowadził kolejne warsztaty dla doradców Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat „Rozwój obszarów wiejskich podejściem Leader”. W warsztatach wzięło udział 35 doradców, którzy wcześniej  uczestniczyli w seminariach, organizowanych w poszczególnych województwach metodą tradycyjną bądź też w seminarium (po raz pierwszy przeprowadzonym w kwietniu br) przy wykorzystaniu internetu.

 W dniach 11-12 maja br. w Oddziale Radom odbyło się szkolenie w którym uczestniczyło 50 inspektorów z jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym.
W pierwszym dniu uczestnicy zapoznali się z procedurami i warunkami składania wniosków w ramach programów rolnośrodowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem pakietu rolnictwo ekologiczne oraz zasadami opracowania planów rolnośrodowiskowych.
Przedstawiony został również  Plan działań dla żywności ekologicznej i rolnictwa w Polsce oraz założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej a także PROW na lata 2007-2013.
W drugim dniu temat dotyczył zasad wzajemnej zgodności tzw.cross –compliance.

 W dniach 10-11 maja br przebywała w Warszawie na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych grupa ekonomistów z Holandii, skupionych wokół prestiżowej organizacji Krąg Amsterdamskich Ekonomistów. Celem wizyty była promocja wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

15 maja 2007 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się uroczystość podpisania porozumień z Samorządami Powiatowymi, na mocy których nastąpi przejęcie kolejnych 18 szkół rolniczych. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2008 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad przekazanymi szkołami rolniczymi.

Przedstawiciele hiszpańskiego Ministerstwa Rolnictwa przyjęli polską delegację w swojej siedzibie w MadrycieW listopadzie 2005 roku Krajowa Rada Spółdzielcza podjęła się realizacji projektu „Promocja Tworzenia Grup Producentów Rolnych”. Rozpoczął się właśnie ostatni etap tego przedsięwzięcia.
Krajowa Rada Spółdzielcza uznała, że dla osiągnięcia sukcesu w organizowaniu się w Polsce grup producentów rolnych, konieczne jest rzetelne opracowanie i skuteczne przeprowadzenie akcji promocyjnej. Projekt taki ruszył w listopadzie 2005 r., a zakończy się w czerwcu tego roku. KRS przejęła na siebie obsługę organizacyjną i finansową. Jej partnerami są związki rewizyjne kółek rolniczych, izby rolnicze, związki branżowe, doradztwo rolnicze, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych, samorządy różnych szczebli oraz inne organizacje działające w terenie.

Od początku 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń w rolnictwie z dopłatami z budżetu państwa do składek producentów rolnych, z tytułu zawarcia przez nich umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005r.). Ustawa rozszerza zakres ubezpieczeń, podwyższa poziom dopłaty do składki do 50% oraz wprowadza od 1 lipca 2008r. obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej. Obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych wynika z wymagań UE.

Kazachskie służby doradztwa rolniczego „Kazagromarketing” zapraszają zainteresowane osoby do udziału w Centralnym Azjatyckim Forum Owocowo-Warzywnym KAZAGROFOOD – 2007, które odbędzie się w miejscowości Shymkent w Kazachstanie w dniach 1-3 czerwca 2007r.

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Branżowe w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Żywności Ekologicznej – Organic Marketing Forum cieszy się z dużym zainteresowaniem. Jak podaje organizator - EkoConnect – Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Europy Środkowej i Wschodniej, w dniach 14-15 maja na konferencji w Warszawie spotka się około 200 przedsiębiorców i ekspertów z 15 krajów. „Tym samym będzie to o 30% więcej uczestników niż w roku ubiegłym i wciąż napływają nowe zgłoszenia” komentuje prezes EkoConnect Bernhard Jansen, na trzy dni przed spotkaniem w stolicy Polski.

mso_1m.jpgW dniach 24 - 25 kwietnia 2007 r. odbyło się IV Mazowieckie Seminarium Oświatowe dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych kształcących w szkołach sektora rolno-żywnościowego, zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało i przeprowadziło dziesięć trzydniowych seminariów szkoleniowych dotyczących zasad wzajemnej zgodności (tzw, cross-compliance) w Centrali w Brwinowie oraz w Oddziałach w Radomiu, Poznaniu i Krakowie. Uczestnikami seminariów byli doradcy rolnośrodowiskowi z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz z izb rolniczych z terenu całego kraju.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na IV Kiermasz Świąteczny pod hasłem „Polska Smakuje”, który odbędzie się w dniach 26-28.03.br., w godzinach od 1000 do 1800 w Warszawie, ul. Wspólna 30 (przed wejściem do MRiRW). Organizatorem przedsięwzięcia jest CDR Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na drugi przetarg w trybie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2017r.), samochodów osobowych marki Opel Vectra i Skoda Octavia II Combi, który odbędzie się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99, w sali C w dniu 12.03.2018r. o godz. 10.30.

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017". Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Konferencja na temat skutecznego i naturalnego rozwiązywania problemów​ z zakwaszeniem gleb w Polsce odbędzie się w dniu 7.03.2018r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego Krakowie. Konferencja ma charakter edukacyjny i skierowana jest przede wszystkim do środowiska rolniczego Małopolski i Śląska (doradcy rolniczy, rolnicy, studenci uczelni rolniczych). Wśród prelegentów planowani są zarówno wykładowcy rolniczych uczelni wyższych, przedstawiciele instytucji branżowych, jak i przedsię​biorcy rolni. Uczestnicy zwiedzą również Muzeum Gleb w ramach Centrum Edukacji Gleboznawczej. Udział w konferencji jest bezpłatny! Rejestracja on-line trwa do dnia 28.02.2018r. na stronie Kopalni Wapienia Czatkowice

Od 19 stycznia do 2 lutego 2018 r. można składać wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej informacji na stronie ARiMR

 

W dniu 4 stycznia 2018 roku ukazało się ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konkursie nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji do realizacji w 2018 r., w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018–2019. Wnioski należy składać do 16 urzędów marszałkowskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w terminie od dnia 22 stycznia do dnia 6 lutego 2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Pomoc skierowana jest wyłącznie dla rolników na wykonanie ogrodzeń chlewni lub utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej związanej z chlewnią w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze ASF. Nabór będzie trwał w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018r. Dokładne informacje dostępne są na stronie ARiMR

W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Nadarzynie odbędą się Centralne Targi Rolnicze, dedykowane branży rolno-spożywczej. Jak podają organizatorzy, zakres tematyczny targów obejmuje zarówno technikę rolniczą (sprzęt rolniczy, maszyny rolnicze), nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, żywność, jak również innowacyjne usługi dla rolnictwa czy doradztwo rolnicze. Targom towarzyszyć będą szkolenia, spotkania i konferencje branżowe, w tym Forum Młodych Rolników. Atrakcjami dla konsumentów będą z pewnością występy Kół Gospodyń Wiejskich oraz prezentacja ich dorobku kulturalnego, degustacje żywności, wystawa maszyn rolniczych, wystawa zwierząt oraz koncerty muzyczne.

W dniach 21 i 22 listopada 2017 r. w Kielcach odbyły się III Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH. Zakres branżowy targów obejmował maszyny, narzędzia i sprzęt do produkcji ogrodniczo-rolnej, torfy i podłoża, szklarnie i tunele foliowe, systemy nawadniające, środki ochrony roślin, nawozy i biostymulatory, akcesoria pomocnicze (donice, palety, etykiety, opakowania).
W ramach targów zorganizowano konferencję z udziałem związków i grup producenckich zrzeszających sadowników i ogrodników. Temat konferencji dotyczył w głównej mierze rynków produktów ogrodniczych, opłacalności produkcji oraz problemów związanych z eksportem.

Ponad 450 000 zwiedzających (w tym 100 000 spoza Niemiec), 2803 wystawców z 53 krajów uczestniczyło w dniach 12-18.11.2017 w targach Agritechnica w Hanowerze. Zgodnie z hasłem wystawy targowej „Zielona przyszłość - inteligentne technologie” zaprezentowano technologie w produkcji rolniczej służące optymalizacji procesu wytwórczego w rolnictwie przy jednoczesnym, zrównoważonym wykorzystaniu zasobów środowiska. Osiągalne jest to poprzez wykorzystanie najnowszych, dostępnych maszyn i urządzeń (700 wystawców na targach) charakteryzujących się wysoką efektywnością pracy, wspomaganych innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie rolnictwa takimi jak programy komputerowe wspomagające zarządzanie, systemy oparte o GPS, drony czy roboty.

Instytut Ogrodnictwa serdecznie zaprasza Państwa do bezpłatnego uczestnictwa w dniu 24 listopada 2017 r. w Konferencji Upowszechnieniowo-Wdrożeniowej Nauka-Praktyce w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Program Wieloletni „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” – aktualności 2017.

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w dniach 26 września – 1 października 2017 roku realizował projekt pt.: „Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na przykładzie krajów UE”. Obejmował on swym zakresem zorganizowanie sześciodniowego wyjazdu studyjnego do Słowacji, Czech, Węgier i Austrii.

W dniach 16-18. października 2017 r., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w Partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), Gminą Przykona oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”. W projekcie wzięło udział 25 osób reprezentujących instytucje partnerskie, a także samorządy, lokalne grupy działania (LGD) oraz mieszkańców wsi.

Prezentujemy krótką relację zorganizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie seminarium podsumowującego operację „Z pola do garnka - współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”, które odbyło się 25-26.10.2017 r. w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. pobierz...

...

Prezentujemy krótką relację ze zorganizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wyjazdów studyjnych z wykładami i warsztatami w ramach realizacji operacji: „Z pola do garnka - współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostawpobierz...

...

W dniach 23 i 24.10.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyła się konferencja nt. „Zwiększenie efektywności doradztwa we wspieraniu innowacji w rolnictwie”. Uczestniczyli w niej doradcy i dyrektorzy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele instytutów badawczych resortu rolnictwa, uczelni rolniczych, przedstawiciele prywatnych podmiotów doradczych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Od 30 października do 30 listopada 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje w dn. 22.11–24.11. 2017 r. w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) seminarium nt. „Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych”.

Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” realizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wchodzi w decydują fazę. W dniach od 4 września do 11 października 2017 zorganizowano 16 seminariów wojewódzkich, w czasie których interesariusze procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych mieli okazję zapoznać się z koncepcją ich rozwoju w Polsce.

W dniach 22-24 września br. na zlecenie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizował wyjazd studyjny pt. „Zioła szansą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich”

W dniach 12-13.10.2017 r. w Łodzi w ramach operacji „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów, jakości żywności” finansowanej przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich odbyła Konferencja dotycząca rolnictwa ekologicznego oraz podsumowanie X edycji konkursu  „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”. Celem operacji było przekazanie i upowszechnienie  informacji o korzyściach płynących z prowadzenia gospodarstwa metodami ekologicznymi oraz upowszechnienie wiedzy nt. możliwości przetwarzania surowców ekologicznych na poziomie gospodarstwa. W konferencji oraz podsumowaniu X edycji Konkursu uczestniczyło 146 osób pierwszego dnia oraz 159 osób drugiego dnia.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”. W ramach projektu w październiku i listopadzie 2017 roku  800 kobiet zamieszkujących obszary wiejskie z całego kraju weźmie udział w 40 szkoleniach, które odbędą się w placówkach podmiotów ekonomii społecznej.

W dniach 28-29 września 2017r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym pn. „Innowacje w rolnictwie - upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej” zorganizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniach 21 i 22 września 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odbyło się szkolenie nt. „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie realizowane było w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia”. Szkolenie „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia”:

 • zapewnia wiedzę praktyczną dla rolników i doradców rolniczych,
 • gwarantuje podniesienie kwalifikacji urzędnikom JST i administracji państwowej,
 • stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla uczniów i nauczycieli szkół rolniczych.

„Zachodnie nowatorskie "drogowskazy” na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce" to temat wyjazdu studyjnego zrealizowanego w dniach 02-07 września br. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zlecenie Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa małopolskiego.

W dniach 12-14 września 2017 roku w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim odbyło się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania”. Organizowane od 1993 roku sympozjum agroturystyczne jest wydarzeniem cyklicznym,  stanowiącym forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką. Ogólnopolska konferencja podejmuje zagadnienia aktualnie intrygujące środowisko turystyki wiejskiej wybierając wiodący temat przewodni, wokół którego prowadzona jest zasadnicza dyskusja. Zakres przedmiotowy tegorocznego sympozjum dotyczył szerokiego kontekstu problematyki współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu serdecznie zaprasza na konferencję nt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności” połączoną z podsumowaniem dziesiątej edycji konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017”. Konferencja odbędzie się w dniach 12 i 13 października 2017r., podczas Targów Natura FOOD w Łodzi, w Auli Międzynarodowych Targów Łódzkich. Początek Konferencji o godzinie 12.00.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroekosystemów mają zaszczyt i przyjemność zaprosić na III edycję Studiów Podyplomowych, w zakresie: ROLNICTWO EKOLOGICZNE. Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na poznanie od podstaw zasad i metod produkcji, nadzoru jakościowego, marketingu produktów ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko.

Zachęcamy do zapoznania się z polskojęzycznym materiałem filmowym pt. „Grupy Operacyjne – pierwsze doświadczenia”, zrealizowanym przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. zobacz film

W dniach 12-13 września 2017 r. w Toruniu, w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego realizujących zadania na rzecz SIR, realizowane w ramach Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

W dniach 2-3 września br. w Częstochowie odbyła się 26. Krajowa Wystawa Rolnicza podczas obchodów Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Każdego roku swój dorobek prezentuje tu ponad 400 wystawców. Jak co roku swoje stoisko informacyjno-promocyjne zaprezentowało Centrum Doradztwa Rolniczego. Tegoroczne dożynki miały szczególny charakter, gdyż zbiegły się z jubileuszem 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 - opublikowana została na stronie MRiRW.  Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne."Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020" zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Zapraszamy do obejrzenia premierowych emisji cyklu filmów pt. „Nowoczesność w rolnictwie”, które zostały zrealizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
Szanowni Państwo, Doradcy rolniczy, w świecie przemian oraz ciągle zmieniającej się rzeczywistości niezmiernie istotnym stało się dążenie do doskonalenia i samodzielnego rozwoju. Studia podyplomowe realizowane w naszym Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk są propozycją dla osób, które pragną wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę. Również skierowane są do osób, dla których doktorat jest szansą rozwoju osobistego bądź stanowi element rozwoju zawodowego.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2017. Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW i Dyrektora Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Patronem medialnym jest wydawca multiportalu rolnego „Agropolska” i dwumiesięcznika „Hoduj z Głową Bydło”. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku podczas IV Forum Sektora Wołowiny w ramach Centralnych Targów Rolniczych.

W związku z powstałymi w wyniku przejścia huraganu szkodami w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął szereg inicjatyw mających na celu pomoc poszkodowanym i usprawnienie działań z tym związanych. Producenci rolni poszkodowani w wyniku huraganu (poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń) po oszacowaniu strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej (poza budynkami mieszkalnymi) mogą ubiegać się o:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 17 - 18 sierpnia 2017 r. zorganizowało szkolenie pt. „Estetyzacja najbliższego otoczenia, w tym ogródków przydomowych oraz wystroju wnętrz, w kontekście obowiązujących stylów i trendów”.W szkoleniu uczestniczyli doradcy zatrudnieni w ośrodkach doradztwa rolniczego, w szczególności osoby odpowiedzialne za wiejskie gospodarstwa domowe oraz doradcy prywatni.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w niedzielę 27 sierpnia 2017 r. weźmie udział w imprezie pn. „Wielkie Bzykanie na Pszczelinie”. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Projekt Brwinów we współpracy z takimi instytucjami  jak: Urząd Gminy Brwinów, Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, Krajowa Rada Izb  Rolniczych, Pasieka Hodowlana Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie, Straż Miejska w Brwinowie i spółka Eko-Bud. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozpoczęło realizację drugiego etapu szkoleń uzupełniających dla doradców rolniczych – dwudniowe szkolenia stacjonarne. Na szkolenia stacjonarne zapraszane są osoby, które zaliczyły z wynikiem pozytywnym test sprawdzający kończący część e-learningową szkolenia uzupełniającego (szkolenia w okresie lipiec-sierpień 2017 r.). Szkolenia stacjonarne organizowane są w Centrali w Brwinowie oraz w Oddziałach CDR w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, według układu wojewódzkiego, od sierpnia do grudnia 2017 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje operację w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zatytułowaną „Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego”.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności” organizuje w dniach 12-13.10.2017 r. konferencję dotyczącą rolnictwa ekologicznego oraz podsumowanie X Konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim organizuje w dniach 26-27 sierpnia 2017 r. XXVI Promocyjno-Handlową Wystawę Rolniczą ROL-SZANSA 2017. Wystawa corocznie cieszy się dużą popularnością i uznaniem zarówno wśród wystawców prezentujących maszyny, urządzenia i środki do produkcji rolnej, jak i rolników, mieszkańców wsi i  miast. Rok temu uczestniczyło w niej blisko 300 firm, tereny wystawowe odwiedziło ponad 20 tysięcy osób, a w czasie jej trwania zawarto wiele transakcji handlowych. Więcej informacji na stronie ŁODR

W dniach 24-28 lipca 2017 roku odbywa się w Poznaniu tygodniowe „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.  W szkoleniu bierze udział 25 osób z państwowych jednostek doradczych ubiegających się o nadanie uprawnień doradcy rolniczego.

W dniach 10-15 lipca 2017 r. w Oddziałach Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Radomiu odbyły się pierwsze Szkolenia w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych. Szkolenia w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych prowadzone są w formie stacjonarnej. W szkoleniach tych uczestniczą doradcy, którzy po spełnieniu określonych wymogów, a więc ukończeniu szkolenia, rocznego doświadczenia w doradzaniu z zakresu rolnictwa  oraz zdaniu egzaminu będą mogli być wpisani na listę doradców rolnośrodowiskowych prowadzoną przez CDR w Brwinowie.

Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu położone jest w Chwałowicach k/ Iłży. Gospodarstwo prowadzi działalność jako ekologiczne od 2006 roku, posiada certyfikat ekologiczny na produkcje roślinną i zwierzęcą, a także przetwórstwo. PGE Chwałowice jest ważnym ogniwem w systemie doświadczalnictwa ekologicznego prowadzonego przez instytuty branżowe, uczelnie i inne ośrodki badawcze.

Zapraszamy redakcje Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego do udziału w XXV edycji konkursu pn.:"Najlepsze wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego” za 2016r. Organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

W ramach Konkursu prowadzone są dwie kategorie:
I - Najlepsze czasopismo periodyczne
II - Najlepsza publikacja tematyczna.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 02-06 lipca 2017 r. w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizowało wyjazd studyjny pn. "Możliwości wymiany wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych między doradcami i rolnikami z zakresu działań środowiskowych, stosowanych w wybranych krajach UE" do Brandenburgii, Niemcy. Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli doradcy publiczni i rolnicy zajmujących się rolnictwem ekologicznym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 26-29 czerwca br., w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizowało wyjazd studyjny pn. Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych oraz w produkcji zwierzęcej wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych. Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli doradcy publiczni i prywatni, instytucje zaangażowane w rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym ustanawianie prawa oraz rolnicy zajmujących się rolnictwem ekologicznym.

W dniach 19 -21 czerwca 2017 r. w Brwinowie oraz 28-30 czerwca 2017 r. we Wrocławiu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zrealizowało operację pn. "Partnerstwo dla Rozwoju". Szkolenia przeprowadzono w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), było ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

W dniach 29-30 czerwca 2017 roku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat drobnych gospodarstw rolnych organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierz Sady. PROJEKT BYŁ REALIZOWANY W RAMACH SIECI NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH.

26 czerwca br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się spotkanie "Nauka Doradztwu Rolniczemu". Celem spotkania było wypracowanie wspólnej koncepcji funkcjonowania przepływu informacji z nauki do praktyki, a także nawiązanie kontaktów miedzy podmiotami uczestniczącymi w budowie platformy "Nauka praktyce" przeznaczonej do skutecznego oraz efektywnego transferu wiedzy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, instytutów badawczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Centralnej Biblioteki Rolniczej i Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej.

Zalesianie gruntów rolnych i nierolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest zawarte w Działaniu 8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, poddziałanie - Zalesianie i tworzenie terenów zielonych. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane beneficjentowi do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, użytkowane jako grunty orne albo sady albo grunty z sukcesją naturalną. W przypadku, gdy grunt zadeklarowany we wniosku nie jest wykazany w ewidencji gruntów i budynków jako grunt rolny, pomimo tego że zgodnie ze stanem faktycznym jest gruntem ornym albo sadem albo gruntem z sukcesją naturalną, wsparcie na zalesienie nie będzie przyznane.

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych:
•    Moving from source to sink in arable farming
•    Circular Horticulture
•    Enhancing production and use of renewable energy on the farm

W dniach 20-22.06.2017 r. w CDR/O Kraków obyło się szkolenie pn. „Analiza i planowanie rozwoju gospodarstwa”. W szkoleniu wzięło udział 21 osób – doradcy z państwowych i prywatnych jednostek doradczych oraz przedstawiciele szkoły rolniczej. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników CDR O/Poznań i CDR O/Kraków.

Krajowa Federacja Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zorganizowały Debatę Przedżniwną, która odbyła się 21 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Debaty zawierał: omówienie Projektu Fusarium - dr Zuzanna Sawinska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, przedstawienie sytuacji na rynku zbóż i rzepaku w sezonie 2017/2018 - Wiesław Łopaciuk IERiGŻ-PIB, przedstawienie prognozy i aktualnej  sytuacji w uprawach rzepaku - Juliusz Młodecki Prezes KZPRiRB, rekomendację produktów John Deere Polska jako rzetelnego partnera podczas zbiorów, omówienie skuteczności pestycydów w Polsce - Michał Ciszak Prezes Procam Sp. z o.o., zaprezentowanie prognozy i aktualnej sytuacji w uprawach zbóż - Zbigniew Kaszuba KFPZ, pokazanie Terminalu Agro Gdańsk OT Logistics S.A. - Segment Produktów Rolnych/Agro dyr. Andrzej Staliński, przedstawienie skupu i oferty Elewarr Sp. z o.o. - Bogdan Drechna Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

W dniach 19 -20 czerwca 2017r. w CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie z wyjazdem do gospodarstwa rolnego realizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem szkolenia było upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk, ułatwianie kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, a pracownikami naukowymi i zachęcanie do współpracy w tym zakresie.

W dniach 06-07.06.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat innowacji w rolnictwie - upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji roślinnej. Szkolenie zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Uczestnikami szkolenia byli doradcy rolniczy z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego - specjaliści ds. produkcji roślinnej, doradcy rolniczy z podmiotów prywatnych, nauczyciele szkół rolniczych oraz przedstawiciele związków branżowych i grup producentów rolnych.

Zagrody Edukacyjne po raz kolejny miały okazję zaprezentować ideę i ofertę Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Tym razem było to możliwe podczas organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pikniku „Poznaj Dobrą Żywność”, który odbył się w dniu 10 czerwca br. na terenie Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie. 

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 9 czerwca 2017 r. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Centrum Programu LEADER i Metodologii Szkolenia Rolniczego z Litwy. W wyjeździe studyjnym pt. „Dobre praktyki podejścia LEADER wdrażanego w Małopolsce“ udział wzięli specjaliści ds. rozwoju lokalnego z departamentu LEADER.

ZAPROSZENIE
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do udziału w: X OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2017 ROKU.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: "ekologia – środowisko" i "ekologiczne gospodarstwo towarowe"

W Polsce przebywa grupa studentów z prof. Jimem Mazurkiewiczem z Uniwersytetu Stanowego TAMU z Teksasu, którzy uczestniczą w Programie Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2017. Program koordynowany jest przez CDR Brwinów oraz Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Amerykanie przebywali dwa dni na Podlasiu, zwiedzając gospodarstwa rolne, OSM Piątnica, paszarnie, kurniki i fermy bydła firmy AGROCENRTUM.
W środę 7 czerwca będą gośćmi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie uczestniczyło w międzynarodowym seminarium pn. „Socialfarming in Europeancountries. Qualitystandards and need of internationalassociation” zorganizowanym w dniach 1-2 czerwca 2017 r. przez Ministerstwo Rolnictwa w Pradze (Czechy). Celem wydarzenia było omówienie potrzeby ustalenia wspólnych standardów jakości dla rolnictwa społecznego w Europie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową publikacją pt. „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich" opracowaną i wydaną przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach projektu  dofinansowanego przez NFOŚiGW. Opracowanie przybliża kwestie związane z ochroną zasobów wodnych na terenach wiejskich, w tym rolę naturalnych metod retencjonowania wody, ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenia suszy w rolnictwie.Zespół ekspertów praktyków, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne metody doświadczalne, promuje w książce innowacyjne rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony wód powierzchniowych, przytaczając  praktyczne przykłady skutecznego ich zastosowania.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie kontynuuje realizację projektu pn. „SocialFarms in VisegradCountries” współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem projektu jest zidentyfikowanie i opisanie najlepszych praktyk w odniesieniu do rolnictwa społecznego i ekologicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Kontynuując zainicjowany w ubiegłym roku temat dotyczący wykorzystania ziół w gospodarstwie domowym, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. zorganizowało szkolenie pt. „Uprawa ziół w aspektach gospodarczych i zdrowotnych”.

Setki dzieci z rodzinami odwiedziły stoisko Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych na Pikniku z okazji Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera w dniu 3 czerwca 2017 roku. Na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zagrody edukacyjne prowadziły pokazy i warsztaty związane z rolnictwem i wiejską kulturą.

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniach 22 -23 maja 2017r. odbyło się szkolenie z wyjazdem do gospodarstwa rolnego  realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, nt. Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska. Drugie takie szkolenie planowane jest w czerwcu. Celem szkolenia było upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk, ułatwianie kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, a pracownikami naukowymi i zachęcanie do współpracy w tym zakresie.

Zakończył się cykl wojewódzkich spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rolników w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy”. W zaplanowanych 48 spotkaniach, od połowy lutego do połowy marca 2017 r., wzięło udział prawie tysiąc rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich z terenu całej Polski.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do 31 maja 2017 roku.

Jednocześnie przypominamy, że do 26 maja 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach  poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ARiMR

 

 

Informujemy, że w związku z trwającymi obecnie w resorcie rolnictwa pracami legislacyjnymi w zakresie zmiany terminu dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia, zgodnie z projektowanym przepisem do rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz.U.poz.340 i z 2016 r. poz.1008), przewiduje się w roku 2017, analogicznie jak w roku 2016, przesunięcie rozpoczęcia obliczania udziału różnych upraw z dnia 15 maja na dzień 1 czerwca, a zakończenie z dnia 15 lipca na dzień 31 lipca. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że państwo członkowskie jest zobowiązane do poinformowania rolników odnośnie dywersyfikacji upraw zwracamy się z uprzejmą prośbą do doradców o niezwłoczne i jak najszersze przekazanie rolnikom informacji o procedowanej zmianie przepisów.

W sprawie podmiotu do którego przekazywane są dokumentacje przyrodnicze sporządzane na potrzeby Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wytycznymi w „Metodyce sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej i ornitologicznej dla pakietów 4. i 5. „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” w ramach PROW 2014-2020” ekspert przyrodniczy jest zobowiązany do przekazania wersji elektronicznej sporządzonej dokumentacji przyrodniczej wraz z kompletem załączników graficznych i oświadczeniami do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (ITP) do dnia 31 grudnia w roku, w którym rolnik/zarządca złoży wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

W dniach 5-7 maja 2017 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W trakcie trzech dni imprezy dokonano prezentacji i oceny zwierząt gospodarskich  - od bydła ras mlecznych i mięsnych, przez świnie, kury, kaczki, owce, kozy, gęsi, po króliki i konie. W poszczególnych halach na ringach trwała prezentacja nagrodzonych zwierząt.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin zorganizowało szkolenia z zakresu ochrony roślin. Szkolenia odbyły się:
1.    10 kwietnia 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
2.    19 kwietnia 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
3.    25 kwietnia 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
4.    26 kwietnia 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu stawianemu rolnikom, beneficjentom wybranych działań PROW 2014-2020 także pozostałym rolnikom, opracowało już drugą wersję aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym dla potrzeb dokumentowania zdarzeń gospodarczych. Przypominamy, że obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie beneficjentów następujących działań PROW 2014-2020: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Restrukturyzacja małych gospodarstw", "Premia dla młodych rolników", chyba że beneficjent jest obowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Tegoroczni kandydaci reprezentujący różne regiony Polski (od Małopolski przez Śląsk, Świętokrzyskie, Lubelszczyznę, aż po Pomorze) rywalizowali w pięciu konkurencjach, które dawały możliwość zaprezentowania siły, odwagi, sprytu oraz innych umiejętności, takich jak taniec czy śpiew. Bo chłop ma być „do tańca i do różańca"... „Do roboty i do psoty" jak to określił jeden z uczestników.

W ostatni weekend kwietnia na kampusie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się jubileuszowa XX Małopolska Giełda Agroturystyczna, której współorganizatorem było Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Zwiedzający mogli na kilka chwil zapomnieć o zimnie i deszczu na zewnątrz i poczuć wakacyjne klimaty. Gminy, stowarzyszenia, a przede wszystkim indywidualne gospodarstwa agroturystyczne prezentowały swoją ofertę wypoczynku na wsi. Ciekawą inicjatywą, promowaną od kilku lat przez CDR Oddział w Krakowie jest propozycja edukacji w gospodarstwie rolnym w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (OSZE).

W dniach 20-21.04.2017 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Radomiu odbyło się  szkolenie nt. ”Systemy zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności w gospodarstwie Global GAP - dokumentacja wymagana dla wybranych działalności”, w którym uczestniczyli doradcy, przedstawicieli Izb Rolniczych, osoby zainteresowane współpracą z instytucjami wdrażającymi standard, zajmującymi się problematyką prowadzenia produkcji żywności w gospodarstwie rolnym, doradztwa w zakresie wdrażania systemów jakości żywności i związanych z tą działalnością wymagań rynkowych dla produkcji na poziomie podstawowym.

Po raz kolejny, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Radomski zorganizowało, we współpracy z MRiRW oraz ARR, Kiermasz Świąteczny "Polska Smakuje". W trakcie trzydniowej imprezy handlowej, mieszkańcy stolicy mogli zaopatrzyć się w produkty świąteczne oferowane przez wytwórców z terenu całego kraju. Tradycyjnie kiermasz zorganizowany został na terenie MRiRW przy ul. Wspólnej 30. Towary swoje oferowali ich producenci, prowadzący „rolniczy handel detaliczny”, „sprzedaż bezpośrednią”, działalność Marginalną Lokalną i Ograniczoną oraz prowadzący działalność gospodarczą.

Woda jest głównym zasobem dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zmiany klimatu generują wahania temperatury i opadów, zmuszając rolników do ponownego przemyślenia strategii uprawy i  hodowli zwierząt w warunkach okresowych niedoborów wody. Pierwszym krokiem aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych na rolnictwo z powodu niedoboru wody, jest zidentyfikowanie zagrożeń a następnie wybór środków zaradczych na  poziomie gospodarstwa. Niezależnie od poglądu czy zmiana klimatu jest trwała i czy jest spowodowana przez człowiek, mamy do czynienia z okresami suszy glebowej i hydrologicznej. cały artykuł...

...

W dniach 5-6 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Nauka Doradztwu Rolniczemu” zorganizowane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrekcja i pracownicy PIWet-BIP, dyrekcja i pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego specjalizujący się w zagadnieniach związanych z produkcją zwierzęcą.

W dniach 03-04 kwietnia 2017 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, odbyło się szkolenie dotyczące: "Promocji bezpieczeństwa rodzin wiejskich w gospodarstwie". Dwudniowe szkolenie prowadzone było przez Pawła Kaczorowskiego - inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy - wieloletniego praktyka z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, a także Elżbietę Wojciechowską Lipkę - specjalistę z zakresu ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie i zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym oraz Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie.

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków na operacje typu Restrukturyzacja małych gospodarstw. Wnioski są przyjmowane przez oddziały wojewódzkie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach 30 marca - 28 kwietnia 2017 roku. To ciekawe działanie, które może pozwolić wielu małym gospodarstwom na poprawienie swojej sytuacji ekonomicznej. Proszę jednak nie mylić tego z prowadzonym naborem wniosków w latach 2004-2006 w ramach działania "Wsparcie gospodarstw niskotowarowych".

W dniach 23-24 marca oraz 27-28 marca 2017 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu odbyły się szkolenia dotyczące: „Zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz zasady wypełniania e-Wniosku o przyznanie płatności na rok 2017”. Dwudniowe szkolenia prowadzone były przez pracowników ARiMR w Warszawie i Poznaniu oraz CDR w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie doradców rolniczych, czego wynikiem była frekwencja przekraczająca 80 osób. 

W dniach 28 i 29 marca 2017 roku w radomskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyła się Konferencja nt. "Prezentacja wyników badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce" dla doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa zajmujących się produkcją zwierzęcą. Referaty z wynikami swoich badań przedstawili naukowcy z Instytutu Zootechniki w Balicach - 3 osoby, 3 tematy zaprezentowali pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 6 tematów z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach i 5  z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W dniach 10-12 kwietnia 2017 r, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie umożliwia osobom, które uczestniczyły w szkoleniu Zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz zasady wypełniania e-Wniosku o przyznanie płatności na rok 2017” w dniach 7-8 marca 2017, 9-10 marca 2017, 13-14 marca 2017 14-15 marca 2017, 23-24 marca 2017, 27-28 marca 2017, w CDR w Brwinowie i Oddziałach, możliwość przystąpienia do egzaminu z ww. zakresu, który będzie uprawniał do uzyskania uprawnień do aplikacji e-Wniosek.

W Polsce kukurydza pod względem zasiewów zajmuje drugie miejsce po pszenicy, ale ze względu na wyższą wydajność zbiera się około 30% ziarna więcej. Areał uprawy kukurydz to około 1,2 mln ha. Z tego mniej więcej połowę zbiera się na kiszonkę i połowę na ziarno. Średni plon według IERiGŻ PIB wyniósł w 2016 roku 6,87 t z ha. Plony były zróżnicowane w różnych rejonach kraju i zależały między innymi od uprawianej odmiany. Odmiany kukurydzy charakteryzują się zróżnicowaniem cech rolniczych, dlatego warto przed podjęciem decyzji o wyborze odmiany zapoznać się z ich charakterystyką oraz wybrać odpowiednią odmianę do warunków glebowych i klimatycznych w gospodarstwie.

W dniach 21-22 marca br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania na rzecz SIR. W spotkaniu uczestniczyły 54 osoby. Pierwszego dnia omówiono najważniejsze sprawy bieżące związane z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, między innymi: ocenę wniosków partnerów KSOW, które zostały złożone w ramach konkursu nr 1/2017, procedurę zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, wdrożenie rekomendacji Centrum Doradztwa Rolniczego w sprawie funkcjonowania Sieci w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. 

Zakończył się cykl wojewódzkich spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rolników w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy”. W zaplanowanych 48 spotkaniach, od połowy lutego do połowy marca 2017 r., wzięło udział prawie tysiąc rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich z terenu całej Polski.

W niedzielę 19 marca zakończyły się targi AGROTECH, największa w Polsce impreza wystawiennicza poświęcona technice rolniczej. Po raz kolejny Kielce znalazły się w centrum uwagi ogromnej rzeszy rolników i mieszkańców wsi, pasjonatów nowoczesnych technologii, producentów środków do produkcji, naukowców, doradców rolniczych.  Zakres branżowy targów to jak zawsze głównie  nowoczesne ciągniki, maszyny i urządzenia do produkcji rolniczej, środki ochrony roślin, nawozy, nasiona, pasze oraz budownictwo inwentarskie. Ale nie tylko. Organizatorzy starają się aby targi były też miejscem wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych osiągnięć nauki. Stąd w programie wiele  ciekawych wykładów i konferencji.

W Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu w 2016 roku doświadczenia odmianowe zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi. W doświadczeniach badano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego. Przeprowadzono doświadczenia z: 9 odmianami owsa, 24 odmianami jęczmienia jarego. Również były w badaniach prawie wszystkie dostępne odmiany pszenżyta jarego - 11 odmian (doświadczenie dla IHAR-PIB w Radzikowie) oraz 12 odmian pszenicy jarej - wybranych ze względu na korzystne cechy do uprawy metodami ekologicznymi (doświadczenia dla IUNG-PIB w Puławach).

Uprawa roślin strączkowych była dotychczas stosunkowo mało popularna. W ciągu ostatnich 25 lat nastąpiły jednak pozytywne zmiany i sukcesywny wzrost ich uprawy. W latach 1995-2009 pod uprawę roślin strączkowych przeznaczano 1-1,2% gruntów ornych. Powierzchnia zasiewów tych roślin w latach 90 ub. wieku wynosiła 140-150 tys. ha. Dwie trzecie, czyli około 100tys. ha była to uprawa roślin pastewnych, natomiast około 50 tys. przeznaczano na uprawę na nasiona, jako jadalne. Od 2000r. następuje systematyczny wzrost areału upraw tych roślin. Szczególnie zauważa się to, ze względu na wprowadzenie dopłat w latach 2010-2014. W 2010 roku powierzchnia roślin strączkowych uprawianych na zielonkę i nasiona wyniosła 190 tys. ha, natomiast w 2014r. wzrosła 30% i wynosiła już 249 tys. ha. W 2015r była jeszcze wyższa. W stosunku do roku 2014 powierzchnia upraw strączkowych jadalnych wzrosła o ponad 71%, a strączkowych pastewnych o 96%.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie umożliwia osobom, które uczestniczyły w szkoleniu "Zasady przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz zasady wypełniania e-Wniosku o przyznanie płatności na rok 2017” w dniach 7-8 marca 2017, 9-10 marca 2017, 13-14 marca 2017 14-15 marca 2017, 23-24 marca 2017, 27-28 marca 2017, w CDR w Brwinowie i Oddziałach, przystąpienie do egzaminu z ww. zakresu, który będzie upoważniał do uzyskania uprawnień do aplikacji e-Wniosek. Osoby po pozytywnym zaliczeniu egzaminu będą mogły uzyskać login i hasło do aplikacji e-Wniosek.

Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych stanowiły temat przewodni Międzynarodowej Konferencji organizowanej już po raz trzynasty przez Centrum Doradztwa Rolniczego we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Rolniczym (DLG). Szanse i zagrożenia rozwoju sektora żywnościowego przedstawił w swoim wykładzie prof. Andrzej Kowalski (IERiGŻ w Warszawie), omawiając najważniejsze uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarki światowej i wyzwania przed jakim stoi handel międzynarodowy. Wskazał ich wpływ na prowadzeni działalności rolniczej oraz funkcjonowanie rynku rolno-spożywczego.

Czy gospodarstwa rodzinne, w tym małe maja szanse utrzymać się z rolnictwa? Jakie kierunki rozwoju powinny dominować? Czy rolnictwo ekologiczne, małe przetwórstwo i handel detaliczny rolników są szansą na godne życie i rozwój małych gospodarstw. Na te pytania oczekiwano odpowiedzi w trakcie konferencji. W dniu 27 lutego odbyła się konferencja poświęcona tym zagadnieniom. Organizatorami byli NSZZ RI „Solidarność” i Lubelska Izba Rolnicza. czytaj całość

Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników. Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje członków rodzin rolników, tj. dzieci do ukończenia 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Wojciech Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą członków rodzin osób ubezpieczonych w KRUS.

Podsumowanie roku badań odbyło się tradycyjnie w CDR w Radomiu w dniach 7-8 marca. Dzięki specjalnej puli funduszy badawczych, wydzielonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi można prowadzić dodatkowe (poza pulą z KBN) badania w tej ciekawej dziedzinie. Rolnictwo ekologiczne w ciągu ostatnich 15 lat zwiększyło powierzchnie upraw ponad czterokrotnie. czytaj całość...

...

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju organizuje w dniach 18-21 maja 2017 r. "Dni Otwarte Funduszy Europejskich". Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.Dni Otwarte to akcja popularna i o dużym zasięgu. III edycja skupiła prawie 1000 wydarzeń, które łącznie odwiedziło około 220 tysięcy uczestników. Warto dodać, że Dni Otwarte zwyciężyły w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016 na najlepszą europejską kampanię publiczną. Doceniono naszą inicjatywę za skalę, efekty i szeroki  zasięg medialny.

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach to nie tylko wystawa maszyn i urządzeń dla rolnictwa ale także forum wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych osiągnięć nauki. Wśród wielu stoisk promocyjno-konsultacyjnych przygotowanych przez najważniejsze instytucje branżowe nie zabraknie stoiska zorganizowanego przez radomski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego, w ramach działań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wszystkim wątpiącym w powodzenie i rozwój rolnictwa ekologicznego wystarczy powiedzieć: "Odwiedź BioFach!" Nic tak nie przekonuje jak kilka tysięcy stoisk kipiących różnorodnością. Polskie stoisko w tym roku miało motto "Polska smakuje". Targi BioFach rosną  z roku na rok. W bieżącym roku zarejestrowano 2 753 wystawców natomiast liczba zwiedzających przekroczyła 51 tys. (w ubiegłym roku liczby te wyniosły odpowiednio 2500 oraz ponad 41 tys.). cały artykuł

W dniach 2-3 marca br. na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie spotkanie dyrektorów jednostek doradztwa rolniczego. Spotkaniu przewodniczył Pan Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 1-2 marca 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyło się szkolenie pt. „Uruchamianie działalności produkcji żywności przetworzonej - aspekty prawne, wymagania weterynaryjne, sanitarne, obowiązki prawa podatkowego w zakresie rolniczego handlu detalicznego”. Celem szkolenia było przygotowanie doradców do udzielania rolnikom pomocy w zakresie warunków uruchamiania i prowadzenia sprzedaży żywności z gospodarstwa w ramach działalności rolniczego handlu detalicznego oraz przekazanie wiedzy w tym zakresie instytucjom pracujący w obszarze rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. będzie prowadzić nabór wniosków na operacje typu „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rusza nabór wniosków na operacje typu Restrukturyzacja małych gospodarstw. Wnioski będą przyjmowane przez oddziały wojewódzkie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach 30 marca - 28 kwietnia 2017 roku.To ciekawe działanie, które może pozwolić wielu małym gospodarstwom na poprawienie swojej sytuacji ekonomicznej. Proszę jednak nie mylić tego z prowadzonym naborem wniosków w latach 2004-2006 w ramach działania „Wsparcie gospodarstw niskotowarowych”

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych:

 •     New forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change
 •     Grazing for Carbon

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 23 marca br.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia informację o szkoleniach, które planuje przygotować w I półroczu 2017 r. dla przedstawicieli lokalnych grup działania. Tematyka planowanych szkoleń:
- Ochrona danych osobowych i zarządzanie bazami danych,
- Metodyka zarządzania procesem Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w zgodzie z zasadami podejścia LEADER,
- Plan komunikacji w LSR - ewaluacja oraz metodyka realizacji z uwzględnieniem roli doradztwa dla wnioskodawców,
- Projekty grantowe - metodyka zarządzania procesem realizacji oraz ewaluacja procedur w LSR.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl Wszelkie informacje dostępne są na stronie ARiMR

Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy” wszedł w kolejną fazę realizacji. Po szkoleniu dla wojewódzkich koordynatorów przyszłej sieci współpracy, które odbyło się w Krakowie w dniach 25-27 stycznia 2017, przyszedł na czas na spotkania informacyjne dla rolników i członków rodzin rolniczych.

W dniach 7-8.02.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego pełniących funkcję koordynatorów i brokerów innowacji. Szkolenie zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem szkolenia było przygotowanie doradców do udzielania pomocy instytucjom oraz rolnikom w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniach 11-12 marca 2017r. (nabór został zakończony) organizuje szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych. Szkolenie kończy się egzaminem. Szkolenie dostępne jest dla osób zainteresowanych nabyciem uprawnień eksperta przyrodniczego, które posiadają wykształcenie wyższe przyrodnicze - zgodnie z art. 51, ust.5, pkt.4 lit c. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.poz.349 z póżń.zm)

W dniu 6 lutego br. Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził "Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020". Podręcznik znajdziecie Państwotutaj...

...

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie kontynuując prace nad zagadnieniem rolnictwa społecznego rozpoczęło realizację projektu pn. „Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W związku z tym w dniach 25-27.01.2017 r. w siedzibie CDR O/Kraków odbyło się szkolenie dla doradców.

Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017.

Dnia 25 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. pobierz plik PDF

W dniu 19 stycznia 2017r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Spośród wielu omawianych punktów porządku obrad na posiedzeniu, najważniejszą informacją dla rolników to ustalenie Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) na rok bieżący dla zbóż ozimych, zbóż jarych i ziemniaków. Ustalono również dobór i lokalizację doświadczeń PDO zbóż jarych i ziemniaków wszystkich grup wczesności, co poprzedzone było omówieniem wyników doświadczeń dla rejonu IV i województwa mazowieckiego. Przedstawione zostały także charakterystyki nowych odmian, które zostaną zarejestrowane w roku 2017.

Dnia 18 stycznia br. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulujące m.in. realizację zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich:

 • rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Tematem dwudniowej konferencji organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego oraz DLG - Niemieckie Towarzystwo Rolnicze wspólnie z Wielkopolskim, Kujawsko-pomorskim i Mazowieckim Ośrodkami Doradztwa Rolniczego będą "Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych". Zawirowania polityczne i gospodarcze związane z Brexitem, negocjacjami dotyczącymi umów CETA, TTIP, dotychczasowe przeszkody w sprzedaży wytworzonych produktów sprawiają, że rolnicy muszą przeciwstawiać się coraz to nowym wyzwaniom. Poszukiwanie rozwiązań w tej sytuacji ma ułatwić organizowana konferencja.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku przypominamy o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczeniowej przez rolników. Przepisy prawa nakładają obowiązek zawarcia umów ubezpieczeniowych przez rolników z zakresu:

 1. Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia OC rolnika
 2. Ubezpieczenia OC pojazdu
 3. Ubezpieczenia przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich w 2017 roku.

W dniach 16-17.01.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie pt „Uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego”. Celem szkolenia było przygotowanie doradców do udzielania rolnikom pomocy w zakresie warunków uruchamiania i prowadzenia sprzedaży żywności z gospodarstwa w ramach nowej formy działalności jaką jest rolniczy handel detaliczny.

Początek roku to dobry powód do przeprowadzenia analiz i oceny działań podejmowanych w ubiegłych latach, we własnym gospodarstwie. Warto również pokusić się o analizę sytuacji na całym rynku, aby określić najbardziej korzystne, możliwe kierunki rozwoju gospodarstwa. W 2016 r. rynkiem najbardziej stabilnym pod względem wahań cen był rynek żywca wołowego. Niskie ceny uzyskiwane za mleko w 2015 roku oraz w pierwszym półroczu 2016 roku stały się bodźcem do zmiany kierunku produkcji na produkcję mięsa. Obiecująco wyglądają również perspektywy dla runku wołowiny w tym roku.

W dniu 5 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Tekst rozporządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z nowym opracowaniem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie realizuje projekt pn. „Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich we współpracy z wszystkimi Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W projekcie zaplanowano trzydniowe szkolenie dla doradców w CDR O/Kraków oraz po 3 spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rolników i członków ich rodzin zainteresowanych podjęciem działalności opiekuńczej w swoich gospodarstwach rolnych w każdym województwie (razem 48 spotkań).

Wszyscy kochamy dobre jedzenie i coraz chętniej sięgamy do receptur naszych rodziców i dziadków, szukamy produktów lokalnych, wytwarzanych tradycyjnie, charakteryzujących się wysoką jakością i doskonałym, niepowtarzalnym smakiem. To rosnące zainteresowanie konsumentów ma wpływ na rozwój rynku takich produktów, a można je kupić między innymi na festynach czy kiermaszach jakich wiele odbywa się w okresie przedświątecznym. Dwa takie kiermasze, pod hasłem „Polska smakuje”, odbyły się w dniach 30 listopada – 2 grudnia oraz 20-22 grudnia w Warszawie, przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorami, we współpracy z ministerstwem było Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu i Agencja Rynku Rolnego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego w tym roku numeru kwartalnika LEADER newsletter skierowanego do doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski.

W dniach 13-15.12 2016 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie obyło się szkolenie pn. "Analiza i planowanie rozwoju gospodarstwa”. W szkoleniu wzięło udział 35 osób -  pracowników działu ekonomiki PODR oraz izby rolniczej. Zajęcia przeprowadzili pracownicy CDR Oddział w Poznaniu. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania analizy ekonomicznej oraz opracowywania planu rozwoju gospodarstwa rolnego.

W dniach 5-7.12.2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie pt. „Przygotowanie doradców do wspierania działań innowacyjnych”. Szkolenie zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem szkolenia było przygotowanie doradców do udzielania rolnikom pomocy w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w związku z realizacją prac nad zagadnieniem rolnictwa społecznego, zorganizowało w dniu 16 grudnia 2016 r. panel ekspertów pn. „Rozwój rolnictwa społecznego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw opiekuńczych”.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kujawsko-Pomorskiego ODR, reprezentanci środowiska naukowego w takich dziedzinach jak prawo, socjologia oraz polityka społeczna oraz specjalista z zakresu pomocy społecznej.

W dniach od 13 do 17 listopada 2016 roku w Hanowerze odbyły się największe na świecie targi rolnicze w zakresie techniki utrzymania zwierząt EuroTier oraz równolegle targi techniki energii odnawialnej i rozproszonej Energy Decentral. Targi zostały zorganizowane przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG). Cały artykuł

Badanie pt. "Udział i rola doradców WODR w sieciach podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi w ramach realizacji LSR przez LGD" miało na celu zidentyfikowanie zainteresowania lokalnych grup działania współpracą z doradcami, pracującymi w publicznych jednostkach doradztwa rolniczego, dla tworzenia sieci podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach  27 grudnia 2016 – 25 stycznia 2017 będzie prowadzić nabór wniosków na operacje "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rolnictwo to obecnie czwarty największy sektor gospodarki w Polsce. Tereny wiejskie zajmują ok. 93% terytorium Polski, żyje na nich prawie 40% ludności. Polska pod względem powierzchni UR zajmuje 5 miejsce w Unii Europejskiej, natomiast pod względem zasobów pracy w rolnictwie – 2 miejsce.

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniu 28 listopada odbyło się spotkanie dla osób zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich , w tym aktywizacją kobiet wiejskich i pracą z młodzieżą. Celem spotkania była dyskusja nad możliwością realizacji wspólnych programów kierowanych do kobiet i młodzieży z terenów wiejskich oraz wymiany doświadczeń w kierunku poszerzenia dotychczasowych działań.

Kalendarz imprez targowych odbywających się w naszym kraju wzbogacił się w tym roku o Centralne Targi Rolnicze, imprezę zorganizowaną po raz pierwszy przez Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy. W ten sposób branża rolno-spożywcza zyskała kolejną okazję do spotkań, tym razem na Mazowszu. Uroczystego otwarcia targów dokonali: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel i ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.  Oprawę artystyczną zapewnił zespół Mazowsze.

W dniu 29 listopada 2016 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie nt. operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020. Szkolenie prowadzone było przez pracowników Biura Wsparcia Inwestycyjnego, Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu i skierowane było do zainteresowanych doradców z WODR, Izb Rolniczych oraz prywatnych podmiotów doradczych. W trakcie szkolenia wskazano najczęściej popełniane błędy w dotychczasowych naborach wniosków, w tym interpretacje dla wybranych zagadnień czy wyjaśnienia pojawiąjących się wątpliwości. Omówiono także zagadnienia dotyczące kosztorysowania realizowanego przedsięwzięcia, pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót oraz zasad konkurencyjności wydatków w tym zasady przeprowadzania procedur.

Obszary o niekorzystnych warunkach stanowią obecnie w Polsce blisko 56,1%. Do około  700 tysięcy gospodarstw trafia w okresie siedmiu  lat  10 miliardów złotych z tytułu wyrównania szans na ONW. Zrozumiałe jest więc zainteresowanie rolników zmianami, jakie wprowadzone będą w 2018 roku. Zmiany będą stopniowo wprowadzane od 2018 roku.

W dniach 23-24.11.2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat innowacji w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej. Szkolenie zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Grupa szkoleniowa (30 osób) obejmowała doradców rolniczych z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – specjalistów ds. produkcji zwierzęcej, doradców rolniczych z podmiotów prywatnych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych.

W dniach 22-23 listopada2016r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu odbyła się cykliczna coroczna konferencja w zakresie praktycznego wykorzystania wyników naukowych w produkcji roślinnej.

Głównym celem było zapoznanie doradców  z wynikami prowadzonych badań, które mogą zostać wykorzystane w nowoczesnej produkcji roślinnej. Szczególną uwagę poświęcono na przekazanie efektów najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu integrowanej ochrony roślin, systemów wspomagania decyzji w rolnictwie, nowych tendencji w uprawie roli oraz prawidłowej agrotechniki roślin, a także nawożenia i praktyk rolniczych dla rolnictwa zrównoważonego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczęło realizację projektu pn. „Social Farms in Visegrad Countries” współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem projektu jest zidentyfikowanie i opisanie najlepszych praktyk w odniesieniu do rolnictwa społecznego i ekologicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

W dniach 15-16 listopada 2016r. odbyło się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym pn. „Innowacje w rolnictwie - upowszechnianie badań naukowych  i przykłady wdrożeń w produkcji roślinnej” zorganizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem szkolenia było ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez prezentację wyników badań jednostek naukowych oraz zawiązywanie kontaktów między nauką a praktyką.

Krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie kontynuuje swoją owocną współpracę z Lokalnymi Grupami Działania. Ważnym wydarzeniem z nią związanym było szkolenie "Biznesplan dla operacji rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej realizowanej w ramach LSR", które odbyło się w dniach 14-16 listopada 2016.

W dniach 3-4 listopada 2016 roku Instytut Zootechniki w Balicach w wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował konferencję pn. "Nauka Doradztwu Rolniczemu". W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrekcja i pracownicy IZ PIB, doradcy rolniczy zajmujący się produkcją zwierzęcą oraz przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 14-20 listopada 2016 roku zorganizował wyjazd studyjny pt. „Zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych członków grup operacyjnych - wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji”. Projekt został zrealizowany w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W dniach 16-18 listopada 2016 r. w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja pn. „Wdrażanie innowacyjnych działań rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  w Krakowie we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Nowoczesne technologie w chowie zwierząt stanowiły temat przewodni odbywających się w dniach 15-18 listopada 2016 roku w Hanowerze targów rolniczych Eurotier. 2.629 wystawców z 58 krajów zaprezentowało nowości oraz innowacyjne rozwiązania dotyczące: wyposażenia budynków inwentarskich, utrzymania zwierząt, żywienia w tym nowoczesne techniki zadawania pasz oraz narzędzia informatyczne wspomagające produkcję rolniczą oraz zarządzanie gospodarstwem. 
W dniach 15-17 listopada br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie nt. „Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich”. Celem szkolenia było uzupełnienie wiedzy i nabycie umiejętności informowania i promowania wiedzy o innowacyjnych metodach gospodarowania. W ramach 3-dniowych warsztatów uczestnicy poszerzyli wiedzę i nabyli umiejętności, biorąc udział w warsztatach językowych dotyczących zasad tworzenia efektywnych newsletterów, wykorzystania fotografii cyfrowej w tworzeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o innowacyjnych metodach gospodarowania. Punktem wyjścia do stworzenia materiału informacyjnego była wizyta w pszczelarskim gospodarstwie innowacyjnym w celu pozyskania materiałów tekstowych i ilustracyjnych do zaprojektowania ulotki. Uzupełnieniem zajęć praktycznych w plenerze były wykłady i warsztaty na temat wykorzystania programów komputerowych w tworzeniu materiałów informacyjnych. 

W dniach 18-19 listopada 2016r. w Kielcach odbyły się Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH. Zakres branżowy targów obejmował maszyny, narzędzia i sprzęt do produkcji ogrodniczo-rolnej, ale także np. zamgławiacze, rozpylacze, działa przeciwgradowe oraz  torfy i podłoża, szklarnie i tunele foliowe, systemy nawadniające, środki ochrony roślin, nawozy i biostymulatory, akcesoria pomocnicze (donice, palety, etykiety, opakowania).

W dniach 8-9 listopada 2016 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało w Paprotni koło Warszawy konferencję panelową pn. Forum Wiedzy i Innowacji, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W konferencji uczestniczyło 220 osób w tym doradcy, przedstawiciele instytucji i jednostek naukowych oraz ponad 30 podmiotów produkujących środki i urządzenia do produkcji rolnej i przetwórstwa spożywczego a także reprezentanci branżowych związków rolniczych.

Seminarium podsumowujące w dniu 8 listopada 2016 roku zakończyło cykl szkoleń pilotażowych z zakresu turystyki wiejskiej realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego.

W dniach 20-23.10.2016r pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, oraz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach  wzięli udział  w realizacji wyjazdu studyjnego  słoweńskiej grupy doradców rolniczych i rolników (łącznie 46 osób) do naszego kraju.

Inicjatorem wyjazdu była Słoweńska Izba Rolnictwa i Leśnictwa z siedzibą w Lubljanie. W większości uczestnikami byli doradcy i rolnicy zamieszkujący zachodnią część Słowenii współpracujący na co dzień z Instytutem Rolnictwa i Leśnictwa w Nowej Goricy.

W dniach 25-27 listopada br. w Nadarzynie odbędą się I Centralne Targi Rolnicze, dedykowane branży rolno-spożywczej. Jak podają organizatorzy, zakres tematyczny targów będzie bardzo szeroki. Najnowsze maszyny i urządzenia do produkcji prezentowane będą w ramach Salonu Techniki Rolniczej. Zainteresowani nawozami, środkami ochrony roślin, paszami przemysłowymi czy kwalifikowanym materiałem siewnym muszą koniecznie odwiedzić Salon Środków do Produkcji Rolnej. Inne sekcje tematyczne to m.in. Salon usług specjalistycznych i wsparcia dla branży AGRO, Sekcja innowacji dla branży rolno-spożywczej czy Targi Dobrej Żywności.

Uroczyste ogłoszenie wyników XXIV edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”, promującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz seminarium pn.: „Nowoczesny warsztat dziennikarza” odbyło się 18-19 października 2016 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Radomski oddział CDR odwiedziła we wtorek 18 października kilkunastoosobowa  delegacja urzędników Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich i Reformy Rolnej, urzędników samorządowych, farmerów i członków gminnych stowarzyszeń nieruchomości z Republiki Południowej Afryki.

Wizyta związana była ze współpracą, jaką nawiązał polski resort rolnictwa z rządem RPA. W programie wizyty w Polsce uwzględniono zainteresowania gości, a szczególnie kwestie rozwoju obszarów wiejskich, wsparcia i rozwoju małych przedsiębiorstw w sektorze rolnictwa i przetwórstwa, planowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich zintegrowanego z rozwojem dużych miast i terenów podmiejskich, planowania i budowy agro-parków zlokalizowanych wokół dużych miast.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu od 1.01.2016  bierze udział w projekcie FERTINNOWA, finansowanym przez największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej- Horyzont 2020. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Ideą tego programu było stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

W projekcie FERTINNOWA bierze udział 23 partnerów (w tym dwóch z Polski- CDR O/Radom i INHORT w Skierniewicach) z 9 krajów Unii Europejskiej i RPA. Projekt realizowany będzie przez trzy lata do 31.01.2019.

Jednym z bardzo ważnych czynników decydujących o uzyskiwaniu wysokich i dobrych jakościowo plonów zbóż jest dobór odpowiedniej odmiany do określonych warunków glebowych i klimatycznych. W przypadku gospodarstw ekologicznych jest on jeszcze bardziej uzasadniony ze względu na pewne ograniczenia związane z możliwością  stosowana środków ochrony roślin czy nawożenia. W Krajowym rejestrze odmian jest obecnie zarejestrowanych kilkaset odmian zbóż, z czego wiele nie zostało wyhodowanych w naszym kraju.

Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać w dniach od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.

W dniach 12-13 października br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało konferencję: „Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich”. Konferencja, zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, odbyła się w Warszawie w HIT HOTEL.

W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii. Polityka UE i naszego kraju kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, w tym szerokie wykorzystanie czystych technologii energetycznych. Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii daje możliwości wykorzystania tych innowacyjnych technologii oraz umożliwia produkcję energii na własne potrzeby.

W dniach 5-6 października 2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się 2-dniowe szkolenie pt. "Spółdzielnie socjalne" skierowane do doradców rolnych, przedstawicieli lokalnych grup działania oraz przedstawicieli samorządów zajmujących się inicjowaniem działań aktywizujących lokalną społeczność i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób reprezentujących różne regiony kraju.

Przedmiotem zainteresowania krajów bałkańskich jest dziś integracja z Unią Europejską i współpraca z krajami członkowskimi. W odpowiedzi na tę potrzebę Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło projekt Akademii Rozszerzeniowej mającej wspierać kraje ubiegające się o akces poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 29-30 września 2016 roku zorganizowało V Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowań Teleinformatyki z zakresu zabezpieczeń systemów e-learningowych na przykładzie Moodle oraz przygotowania materiałów dydaktycznych do szkoleń internetowych.

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 29-30 września 2016r odbyło się seminarium wyjazdowe „Innowacyjne niskoemisyjne praktyki agrotechniczne w produkcji rolniczej”. Wśród 37 uczestników spotkania byli doradcy, specjaliści do spraw produkcji roślinnej oraz rolnicy zainteresowanych wykorzystaniem innowacyjnych metod uprawy gleby.

W dniach 12-13 września br. w Ołtarzewie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało konferencję: „Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie”. Wydarzenie realizowane było w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Była to pierwsze wydarzenie podejmujące ważny temat zasobów wody w rolnictwie, w organizację którego zaangażowali się przedstawiciele różnych środowisk związanych z rolnictwem. 

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie informuje, że we współpracy z przedsiębiorstwem „Handel, Transport, Usługi, Eksport-Import Zajazd „Pod Piękną Górą” w Gołdapi” - laureatem XVI edycji konkursu „Sposób na Sukces” w dniach od 19 do 21 października br. organizuje szkolenie wyjazdowe do Gołdapi dla doradców, przedsiębiorców i przedstawicieli Lokalnych Grup Działania.

Celem szkolenia jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju wszelkich form przedsiębiorczości oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych, prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy i dywersyfikacji dochodów mieszkańców obszarów wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 26-28.09. 2016 zorganizowało wyjazd studyjny  na temat „Innowacje w produkcji mleka”  realizowany w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Grupa szkoleniowa (40 osób) obejmowała doradców rolniczych - specjalistów ds. produkcji zwierzęcej, przedstawicieli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów  Mleka i rolników zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań  w hodowli i chowie bydła mlecznego.

W dniach 22 i 23.09.2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat wykorzystania innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym. Szkolenie realizowane było w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Grupa szkoleniowa (46 osób) obejmowała doradców rolniczych - specjalistów produkcji roślinnej, doradców Izb Rolniczych, przedstawicieli Zespołów Szkól Rolniczych, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów  Mleka, rolników oraz osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań  w rolnictwie.
 

W dniach 12-14 września 2016 r., w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie pn.: "Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w nowej perspektywie PROW 2014-2020", którego celem było przekazanie uczestnikom wiedzy i w zakresie wypełniania nowej dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS”, a również zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami i istotą podejścia LEADER w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie przeprowadzono w związku z rozpoczęciem realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalne Grupy Działania i uruchamianiem przez nie naborów wniosków.

W dniu 15 września 2016 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu odbyło się szkolenie poświęcone omówieniu zagadnień związanych z zasadami i warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach PROW 2014-2020. Szkolenie zorganizowano w związku z planowanym uruchomieniem składania przez „grupy” wniosków, które będzie prowadzone w terminie 30.09 – 28.11.2016 r.

Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem, aktywizacji zawodowej oraz umożliwianie dostępu do szerokiej gamy produktów i usług mieszkańcom tych obszarów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z poprzednio realizowanych programów i wychodząc temu naprzeciw, zaplanowano wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych w ramach nowego PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie KSOW Mazowieckiego zrealizowało w okresie letnim dwa szkolenia z zakresu pszczelarstwa. Pierwsze szkolenie odbyło się w dniach 27-29 lipca 2016 roku i było skierowane do osób, które zajmują się amatorsko prowadzeniem pasiek. Uczestnicy szkolenia pierwszego dnia wysłuchali wykładów specjalistów z Instytutu Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach, którzy przedstawili zasady organizacji pasieki, kształtowania pożytków pszczelich i gospodarski wędrownej. Wskazali oni kluczowe elementy przy zakładaniu pasieki i najczęściej pojawiające się błędy.

W dniach 19-21.09.2016 r. w CDR/O Poznań obyło się szkolenie pn. "Analiza i planowanie rozwoju gospodarstwa”. W szkoleniu wzięło udział 21 doradców z państwowych i prywatnych jednostek doradczych. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników CDR O/Poznań.

W chwili obecnej mimo wydawałoby się dużej ogólnej liczbie grup stopień zorganizowania naszych rolników jest jeszcze bardzo znikomy w stosunku do producentów w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.

Proces ten może poprawić obecnie ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" w ramach PROW 2014-2020, które będzie można składać od 30 września do 28 listopada 2016 roku.

Od 12 września 2016 r. do 11 października 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020. O wsparcie finansowe może ubiegać się rolnik - osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

W dniach 6-8.09.2016 r. w CDR w Brwinowie odbyły się XII Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki Doradztwa dla kierowników Działów Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw oraz osób odpowiedzialnych za sporządzanie planów i sprawozdań merytorycznych w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za  2015 rok.
Do udziału w konkursie wydawnictwa zgłosiło się 16 ośrodków.

W dniach 5–6 września 2016 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu przeprowadzono szkolenie poświęcone możliwości pozyskania przez rolników środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie prowadzenia działalności przetwórczej.

Szkolenie zorganizowano w związku z ogłoszonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naborem wniosków tematycznych (dla rolników) w dniach 29.09–28.10.2016 roku w ramach działania PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 3, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

Do pobrania:

W dniach 3-4 września br. w Częstochowie odbyła się jubileuszowa 25. Krajowa Wystawa Rolnicza podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to  jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Każdego roku swój dorobek prezentuje tu ponad 400 wystawców. Jak co roku swoje stoisko informacyjno-promocyjne zaprezentowało Centrum Doradztwa Rolniczego.

W dniach 30-31 sierpnia 2016r. w CDR oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie z wyjazdem do gospodarstwa, realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), nt. Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska.

Na prośbę Łotewskiego Centrum Doradztwa i Kształcenia Rolniczego i doradców z łotewskiego powiatu Bauska CDR Oddział w Radomiu zorganizowało wizytę studyjną dla 43 osobowej grupy doradców i rolników. Uczestnicy byli zainteresowani działaniami w ramach programu Leader, organizacjami producentów owoców i warzyw, gospodarstwami ekologicznymi i gospodarstwami agroturystycznymi w Polsce, zwłaszcza w regionie radomskim i sandomierskim. Od 17 do 19 sierpnia realizowaliśmy przygotowany przez nas program wizyty.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniąca z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1104 z dn. 30 lipca 2015 r.) funkcję jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiej na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1552 z dn. 7 października 2015 r.), podaje do publicznej wiadomości projekt zmiany Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiej na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Partnerzy SIR mogą zgłaszać uwagi do projektu w terminie do 7 września 2016 r. na adresy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do unijnych rejestrów chroniących nazwy produktów na terenie całej Unii Europejskiej wpisanych jest obecnie 38 polskich produktów. Uzyskanie takiego oznaczenia gwarantuje, że produkt jest wytwarzany zgodnie z recepturą stosowaną od kilkudziesięciu lat w regionie. Warto nadmienić, że rejestracja pierwszej polskiej nazwy - bryndzy podhalańskiej jako ChNP - nastąpiła w 2007 r. W latach 2008-2009 zarejestrowano 14 nazw, a w latach 2010-2011 r. – 17 nazw. W 2012 r. zarejestrowano 4 nazwy polskich produktów. Ostatnią, zarejestrowaną w 2016 r., polską nazwą są krupnioki śląskie jako ChOG. Zgodnie z przepisami zarejestrowane nazwy, w przypadku Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności zarejestrowanych z zastrzeżeniem nazwy, są chronione przed:

Informujemy, że w Dz.U. z 2016 r. poz. 1270 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z ww. rozporządzeniami w przypadku rolników lub zarządców, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego w 2015 lub 2016 roku konieczne będzie uzupełnienie dokumentów związanych z udziałem w tym działaniu.

18 sierpnia br. rozpoczyna się trzeci wakacyjny konkurs „Odpoczywaj na wsi” promujący turystykę wiejską za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem konkurs poświęcony jest aktywnym formom poznawania wiejskiego życia w gospodarstwach skupionych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Organizatorem konkursu, którego celem jest  inspirowanie Polaków do spędzania urlopów w kraju i odkrywania turystycznych uroków polskiej wsi jest Polska Organizacja Turystyczna oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaprasza na konferencję: „Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie”, która odbędzie się w dniach 12-13 września br., w Hotelu Lamberton, ul. Poznańska 492, Ołtarzew k. Ożarowa Mazowieckiego. Zmiany klimatyczne jakie następują w przyrodzie w ostatnich latach są coraz bardziej odczuwalne w sektorze rolniczym. Bezśnieżne zimy, niedobory wody w okresie wiosennym oraz upalne lata powodują, iż uprawa roślin wymaga wielokierunkowych działań, aby skutecznie reagować na zachodzące zmiany. Poprzez konferencję zidentyfikowane zostaną obszary wymagające nowych rozwiązań oraz zaproponowane wdrożenie innowacyjnych działań, które poprawią konkurencyjność i rentowność gospodarstw. Jednocześnie poprzez budowę sieci powiązań między kluczowymi podmiotami umożliwione zostanie stworzenie systemu wsparcia i wdrażania innowacji, który będzie sprawnie działał przez lata.

Prowadzenie doświadczeń polowych w Chwałowicach -  gospodarstwie demonstracyjnym  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  to rzecz powszechnie znana. Dzisiaj chcemy  użytkowników naszej strony poinformować o realizowanym (jednym z wielu)  doświadczeniu pt.   „Wpływ współrzędnej uprawy kukurydzy z wybranymi gatunkami roślin na plonowanie i jakość surowca”.

Autorami doświadczenia są prof. Jerzy Księżak oraz dr Jolanta Bojarszczuk – pracownicy Zakładu Upraw Roślin Pastewnych IUNG-PIB w Puławach. Celem badań  jest zapewnienie gospodarstwom ekologicznym specjalizującym się w chowie bydła mlecznego odpowiedniej ilości i jakości  pasz treściwych poprzez uzyskanie wysokich plonów i zwiększenie w nich zawartości białka i tłuszczu.  

Na zlecenie Komisji Europejskiej stworzono publikację zawierającą wyniki całorocznego procesu opracowywania strategicznego podejścia UE do badań w dziedzinie rolnictwa i innowacji. Aby przygotować to opracowanie zebrano dane z różnych źródeł w trakcie warsztatów i konsultacji, w które zaangażowanych było kilkaset ekspertów. Proces ten został zapoczątkowany na warsztatach na EXPO w Mediolanie w czerwcu 2015, gdzie został omówiony pierwszy zarys tego dokumentu. Pierwsze konsultacje projektu strategicznego odbyły się w listopadzie 2015 r., zaś proces ten zakończył się na konferencji "Projektowanie ścieżki, strategiczne podejście UE do badań w dziedzinie rolnictwa i innowacji" która odbyła się w Brukseli w dniach 26-28 stycznia 2016r. Ostateczna wersja dokumentu uwzględnia wyniki tej konferencji. Dokument w języku angielskim

W dniach 1-2 lipca 2016 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat drobnych gospodarstw rolnych organizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierz Sady. Tegoroczna tematyka dotyczyła problematyki kobiet na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej.

W dniach 04-06.07.2016 r. w CDR/O Kraków obyło się szkolenie pn. "Analiza i planowanie rozwoju gospodarstwa”. W szkoleniu wzięło udział 35 osób - doradcy z państwowych i prywatnych jednostek doradczych. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników CDR O/Poznań i CDR O/Kraków.

Celem analizy gleby jest ocena zasobności gleb, nadwyżki lub niedoboru dostępnych składników pokarmowych dla wzrostu roślin. Jednym z zadań analizy jest także  monitorowania zmian spowodowanych przez praktyki rolniczej - uprawiane rośliny, nawożenie nawozami mineralnymi i organicznymi, przyorywanie resztek pożniwnych i poplonów.

Wzrastające plony, wymogi odbiorców odnośnie jakości,  coraz częściej wymagają dokładniejszych zaleceń nawozowych. Regularna analiza gleby, co 3-5 lat, powinna być wykonywana  jako istotna części dobrych praktyk rolniczych.

W związku z trwającymi obecnie w resorcie rolnictwa pracami legislacyjnymi w zakresie zmiany terminu dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z projektowanym przepisem do rozporządzenia Ministra Rolnictrva i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz.U. poz. 340), przewiduje się w odniesięniu do roku 2016 przesunięcie rozpoczęcia okręsu obliczania udziału różnych upraw z dnia 15 maja na dzień 1 czerwca, a zakończenia z dnia 15 lipca na dzień 31 lipca. Konięczność wprowadzenia tej zmiany wynika m.in. z faktu wydłużenia tetminu składania wniosków o płatność do 15 czerwca 2016 r. i związku z tym umożliwienia Agencji Restrukturyzacji i Modęrnizacji Rolniotwa przeprowadzenia kontroli w zakresie dywersyfikacji upraw.

W dniu 23 czerwca 2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, w szkoleniu połączonym z praktycznymi warsztatami polowymi brało udział przeszło 30 doradców z całej Polski.

Otwarcia dokonał Dyrektor CDR Radom dr inż. Henryk Skórnicki. Mówił o nowych wyzwaniach dla doradztwa oraz potrzebie szkoleń i wzrastającej roli doradztwa technologicznego. Podkreślił, że w dobie przejmowania przez doradztwo świadczenia usług doradczych w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin, ścisła współpraca między instytutami badawczymi i jednostkami doradztwa jest niezbędna. Transfer wiedzy jest potrzebny i dobrze służy bezpośrednio w praktyce przy prowadzeniu monitoringu i zaleceniach optymalnego zwalczania agrofagów.

Dzięki inicjatywie IUNG PIB w Puławach i CDR w Radomiu zostały zorganizowane  bardzo ciekawe warsztaty naukowe. Co było w nich ciekawego? Pokazanie szerszego podejścia nie tylko do nawożenia, ale też chemii i biologii gleby i użycia różnego rodzaju preparatów pochodzenia biologicznego. Ciągle bowiem zapominamy, że środowisko uprawy zależy od wielu czynników. Wydaje się, że słusznym rozwiązaniem jest podejście: mało azotu - zwiększyć nawożenie  czy: wystąpiła choroba - zastosować fungicyd. Tymczasem nie jest to tak oczywiste i zanim użyjemy przemysłowych środków produkcji, warto pochylić się nad całym systemem uprawy.

W dniach 21-22 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze szkolenie z wyjazdem szkoleniowym realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, nt. Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska. Drugie takie szkolenie planowane jest w III kwartale br. Celem szkolenia było upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk, ułatwienie kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami z naukowymi i zachęcanie do współpracy w tym zakresie.

Trzy lata temu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wydał pracę badawczą podsumowującą projekt zatytułowany: Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (tytuł książki taki sam jak tytuł projektu). Praca została zgłoszona do konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości prowadzonego przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku.

„Jak pozyskać środki finansowe na działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w gospodarstwie” to myśl przewodnia  szkolenia , które odbyło się 17 czerwca 2016r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Szkolenie było skierowane przede wszystkim do mieszkańców obszarów wiejskich, którzy  są zainteresowani dywersyfikowaniem działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie.

W dniach 14-15 czerwca 2016 roku w CDR Radom odbyło się szkolenie połączone z praktycznymi warsztatami pt. "Sprzedaż bezpośrednia oraz działalność marginalna, lokalna i ograniczona jako elementy poszerzania źródeł przychodów gospodarstw rybackich". Szkolenie to zostało zorganizowane przez Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu w ramach projektu 7th PR UE TRAFOON (Traditional Food Network to Improve the Transfer of Knowledge for Innovation) przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rybackim “Żabi Kraj”.

W dniach 14-15.06.2016, w ramach projektu "Baltic Deal Bridge" odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Na miejsce konferencji wybrano gospodarstwo ekologiczne położone w Stefanowie (woj. wielkopolskie) prowadzone przez Elżbietę i Andreasa Reitzig.

Przewodnim tematem spotkania była promocja najlepszych praktyk rolno-środowiskowych w gospodarstwie rolnym. Wśród uczestników znaleźli się doradcy ODR, rolnicy i przedsiębiorcy, a także przedstawiciele nauki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, izby rolniczej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Swoich przedstawicieli delegowały także kraje Regionu Morza Bałtyckiego takie jak Dania, Szwecja i Rosja.

14 czerwca 2016 roku w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu AGROLIGA 2015. Organizatorami konkursu jest Agro Biznes Klub, Redakcja Audycji Rolnych i Programu TVP SA oraz ośrodki doradztwa rolniczego z całego kraju. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Duży wkład w organizację konkursu wnoszą doradcy rolniczy, którzy doskonale znają najlepszych hodowców i producentów i mają znaczący wkład w promowaniu najlepszych rolników, przetwórców i przedsiębiorców.

W dniach 2 i 3 czerwca 2016 w Centrum Doradztwa Rolniczego O/Radom odbyły się szkolenia dotyczące różnych aspektów produkcji owoców, z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Oba szkolenia związane były z zagadnieniem jak radzić sobie w sytuacji kryzysu.

Wykłady i zajęcia przynosiły dwie odpowiedzi. A więc po pierwsze -  intensywna troska o jakość produkcji, której nie da się zrealizować bez stałego pogłębiania wiedzy, po drugie  - szukanie nowych rozwiązań, zarówno produkcyjnych, jak i prawnych.

W dniach 8-9 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie na temat "Techniki uprawy warzyw w aspekcie integrowanej ochrony roślin" zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Uczestnikami byli doradcy CDR i ODR z całej Polski zajmujący się uprawami ogrodniczymi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu od marca 2016 roku uczestniczy  w projekcie „Baltic Slurry Acidification” finansowanym przez INTERREG dla Regionu Morza Bałtyckiego (priorytet: „efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi ”,  cel szczegółowy: „czyste wody”).

Celem projektu jest zmniejszenie strat azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej oraz zapobieganie procesom eutrofizacji Morza Bałtyckiego poprzez promowanie stosowania  technik zakwaszania gnojowicy kwasem siarkowym.

Sieć Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych:

 • - Robust and resilient dairy production systems,
 • - Agroforestry: introducing woody vegetation into specialised crop and livestock systems,
 • - Diseases and pests in viticulture.

5 czerwca w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbył się rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Tysiące dzieci wraz z opiekunami miały możliwość spotkać się ministrami rządu Beaty Szydło, brać udział w konkursach z nagrodami, grach i zabawach. Piknik odbywał się pod hasłem "Dzieci Rządzą".

2 czerwca br. miało miejsce V spotkanie Subgrupy ds. innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa w ramach EIP-AGRI. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji zarządzających PROW 2014-2020, krajowych sieci obszarów wiejskich, doradztwa rolniczego oraz jednostek naukowo-badawczych z terenu Unii Europejskiej. 

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że na funkcjonującym od 4 lat na YouTube kanale filmowym CDR w Brwinowie obejrzało nasze filmy ponad milion osób. Cieszy nas to niezmiernie i mobilizuje do nowych produkcji.

5 kwietnia zostało opublikowane rozporządzenie ministra rolnictwa z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Wchodzi ono w życie 1 czerwca, uchylając w tym dniu rozporządzenie ministra rolnictwa z 8 czerwca 2010 r.

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona to forma działalności umożliwiająca prowadzenie przetwórstwa i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego. W odróżnieniu od „sprzedaży bezpośredniej” nie ma tu obowiązku ograniczania działalności do produktów pozyskanych tylko z własnego gospodarstwa. Ponadto produkcja obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego również przetworzone, w przeciwieństwie do „sprzedaży bezpośredniej”, gdzie działalność ogranicza się do produktów nieprzetworzonych i przetworzonych w niewielkim stopniu.