ZDR okladkaWydano kolejny, 90. numer kwartalnika Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4/2017

Trudno wyróżnić jakąś wiodąca tematykę w prezentowanym Numerze ZDR. Czwarty tegoroczny numer „Zagadnień Doradztwa Rolniczego” otwiera ważny dla doradztwa rolniczego artykuł, w którym autorzy przedstawili generalne uwarunkowania determinujące dostępność pomocy w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Następne opracowanie poświęcono zagadnieniu wpływu wieku i wykształcenia rolników na dobór źródeł informacji o innowacjach w rolnictwie.

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma artykułami przedstawiającymi praktyczne informacje nt. zagospodarowania słomy i bilansu materii organicznej, oraz plonowania i wykorzystania sorga do produkcji bioetanolu. Kolejny prezentowany artykuł jest kontynuacją zagadnienia omówionego w poprzednim numerze, a dotyczącego zastosowania Internetu w promowaniu agroturystyki. Z tematyki poświęconej ekologii prezentujemy tym razem artykuł nt. konkurencyjności gospodarstw ekologicznych nastawionych na uprawę warzyw, a z zakresu produkcji zwierzęcej przedstawiamy tekst analizujący regionalne zróżnicowanie wielkości i opłacalności produkcji żywca wieprzowego na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Część „Artykuły” zamyka artykuł zawierający praktyczne wskazania dla doradztwa rolniczego w górskich obszarach wodorodnych na przykładzie zlewni kaskady Soły.

W części „Informacje” zamieszczono dwa opracowania poświęcone ściśle tematyce doradztwa rolniczego. Pierwsze to zamieszczane corocznie dane dotyczące zatrudnienia w ośrodkach doradztwa rolniczego i ich analiza - tym razem dotycząca 2017 roku. W drugim Autor omawia wybrane działania wspierające doradztwo rolnicze, zawarte w PROW 2014-2020.

 

 

 

ZDR Nr 1/2017 (Pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2017 (Pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2017 (Pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2017 (Pobierz plik pdf)>>>

Roczny spis treści PL

Roczny spis treści ANG

ARCHIWUM ZDR z lat 2008 - 2016 (do pobrania pliki PDF z Zagadnieniami Doradztwa Rolniczego) >>>

 


Od Redakcji

Kwartalnik poświęcony doradztwu i jego metodyce oraz problemom związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania i z codzienną pracą doradczą. Przedstawiane zagadnienia obejmują szeroki wachlarz problemów jakie stoją przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz wsią, problemów do rozwiązania w najbliższym czasie, dotyczących stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zagadnienia omawiane na łamach Kwartalnika prezentowane są w dwóch działach: Artykuły i  Informacje.

W dziale Artykuły, publikowane są: studia, materiały, komunikaty z badań, prace przeglądowe oraz rozprawy dotyczące między innymi metodyki doradztwa, oświaty rolniczej, polityki agrarnej i wiejskiej, funkcjonowania podmiotów w agrobiznesie, w tym przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, polityki agrarnej, socjologii wsi, ekologii i ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego.

Dział Informacje zawiera krótkie artykuły o charakterze informacyjnym, informacje z życia Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. W dziale tym zamieszczane są również informacje o organizowanych seminariach i sympozjach związanych z rozwojem wsi i rolnictwa,  w tym doradztwa rolniczego oraz recenzje książek.

Każdy numer zawiera także noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych z zakresu rozwoju wsi i rolnictwa, które mogą być przydatne w pracy doradczej.

Kwartalnik przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników, poczynając od doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych, poprzez pracowników naukowych zajmujących się upowszechnianiem wyników badań w praktyce, a kończąc na pracownikach instytucji rolniczych.

Spis treści, jak i streszczenia artykułów w języku angielskim umożliwiają korzystanie z czasopisma osobom anglojęzycznym zainteresowanym poznaniem omawianej problematyki w Polsce.


ISSN  1232-3578, ss. ok. 130,  format: 166  x  232 mm
Kwartalnik wydawany od 1994 r. Do końca 2016 r. ukazało się 86 numerów.

Rada Programowa:
Edward Arseniuk, Mirosław Drygas, Maria Fazikova, Elena Horská, Michał Jerzak, Edmund Kaca, Antonina Kalinichenko, Józef Kania, Andrzej Kowalski, Stanisław Krasowicz, Jędrzej Krupiński, Krystyna Krzyżanowska, Marek Mrówczyński, Walenty Poczta

Zespół Redakcyjny:
Redaktor naczelny: Andrzej P. Wiatrak, Sekretarz redakcji i redaktor językowy: Anna Kęszycka
Redaktorzy tematyczni: Agronomia: Eugeniusz K. Chyłek, Ryszard Jaworski, Stefan Pruszyński, Doradztwo: Wenancjusz Kujawiński, Edward Matuszak, Sławomir Zawisza, Ekonomia: Roman Sass, Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki, Problematyka społeczna: Aleksandra Swulińska-Katulska, Sławomir Zawisza, Statystyka: Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki, Wspólna Polityka Rolna: Eugeniusz K. Chyłek, Andrzej P. Wiatrak, Roman Sass
Recenzenci: Eugeniusz K. Chyłek, Elena Horská, Ryszard Jaworski, Józef Kania, Antonina Kalinichenko, Wenancjusz Kujawiński, Edward Matuszak, Stefan Pruszyński, Roman Sass, Aleksandra Swulińska-Katulska, Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki, Sławomir Zawisza


Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81, fax: 61 820 19 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cdr.gov.pl

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel: 61 848 71 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.seria.home.pl

Kontakt z Redakcją
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81 w. 123, fax.: 61 820 19 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Warunki prenumeraty
Na podstawie złożonego do Wydawcy zamówienia
Roczna prenumerata – 40 zł. Cena egzemplarzy pojedynczych 10 zł. Faktury VAT

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA MATERIAŁÓW AUTORSKICH

FORMULARZ RECENZYJNY