ZDR okladkaWydano kolejny, 86. numer kwartalnika "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 4/2016.

Ostatni tegoroczny numer jest pod względem prezentowanej problematyki bardzo różnorodny. Numer otwiera artykuł poświęcony innowacjom w rolnictwie i ich wpływowi na zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce. Kolejny z zamieszczonych tekstów omawia rynek polskich roślin  strączkowych, których znaczenie, zwłaszcza jako składnika dawek pokarmowych dla zwierząt, stale rośnie. Zdaniem Autorów wsparcie dla tego rynku jest bardzo istotne ze względu na bezpieczeństwo kraju w zakresie dostępności i zabezpieczenia odpowiedniej ilości rodzimego białka roślinnego.
 

W ramach tematyki poświęconej PROW 2014-2020 tym razem przedstawiamy analizę dotyczącą realizacji programów służących ochronie środowiska. Celem omówionych w artykule badań było sprawdzenie, jak pakiety służące temu celowi funkcjonują na terenie wybranej gminy. Skonfrontowano opinię na ich temat wyrażaną przez osoby, które z tych pakietów korzystają, czyli rolników, z opinią doradcy, który pomaga beneficjentom w ubieganiu się o uczestnictwo w programach.
 

W kolejnym artykule przedstawiono stan dzierżawy użytków rolnych w Polsce na tle gospodarstw w wybranych krajach UE.
 

Dwa ostatnie teksty w dziale "Artykuły" to: artykuł przedstawiający skalę zagrożenia upraw przez ślimaki i metody ograniczenia tych szkód, oraz tekst poświęcony Polskiej Kolekcji Lnu i znaczeniu nasion o terapeutycznym działaniu.
 

W dziale "Informacje" zamieszczono dwa opracowania. Pierwsze przedstawia studium przypadków wybranych rozwiązań alternatywnych w rolnictwie na przykładzie zastosowanych w Stanie Teksas. Drugie opracowanie przedstawia rezultaty badań i omawia czynniki wpływające na długość życia i procesy starzenia wybranych kręgowców i bezkręgowców.

 

 

Nr 1/2016 Nr 2/2016 Nr 3/2016 Nr 4/2016

    

Roczny spis treści 2016 - pol

Roczny spis treści 2016 - ang

  

ARCHIWUM ZDR (lata 2008 - 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od Redakcji

ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO
ISSN  1232-3578,
ss. ok. 130,  format: 166  x  232 mm
Kwartalnik wydawany od 1994 r.
Do końca 2010 r. ukazały się 62 numery.
Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu; Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 

Kwartalnik poświęcony doradztwu i jego metodyce oraz problemom związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania i z codzienną pracą doradczą. Przedstawiane zagadnienia obejmują szeroki wachlarz problemów jakie stoją przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz wsią, problemów do rozwiązania w najbliższym czasie, dotyczących stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zagadnienia omawiane na łamach Kwartalnika prezentowane są w dwóch działach: Artykuły i  Informacje.

W dziale Artykuły, publikowane są: studia, materiały, komunikaty z badań, prace przeglądowe oraz rozprawy dotyczące między innymi metodyki doradztwa, oświaty rolniczej, polityki agrarnej i wiejskiej, funkcjonowania podmiotów w agrobiznesie, w tym przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, polityki agrarnej, socjologii wsi, ekologii i ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego.

Dział Informacje zawiera krótkie artykuły o charakterze informacyjnym, informacje z życia Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. W dziale tym zamieszczane są również informacje o organizowanych seminariach i sympozjach związanych z rozwojem wsi i rolnictwa,  w tym doradztwa rolniczego oraz recenzje książek.

Każdy numer zawiera także noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych z zakresu rozwoju wsi i rolnictwa, które mogą być przydatne w pracy doradczej.

Kwartalnik przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników, poczynając od doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych, poprzez pracowników naukowych zajmujących się upowszechnianiem wyników badań w praktyce, a kończąc na pracownikach instytucji rolniczych.

Spis treści, jak i streszczenia artykułów w języku angielskim umożliwiają korzystanie z czasopisma osobom anglojęzycznym zainteresowanym poznaniem omawianej problematyki  w Polsce.

Adres Redakcji
61-659 Poznań
ul. Winogrady 63

Rada Programowa:
Edward Arseniuk, Mirosław Drygas, Maria Fazikova, Elena Horská, Michał Jerzak, Edmund Kaca, Antonina Kalinichenko, Józef Kania, Andrzej Kowalski, Stanisław Krasowicz, Jędrzej Krupiński, Krystyna Krzyżanowska, Marek Mrówczyński, Walenty Poczta

Zespół Redakcyjny:
Redaktor naczelny: Andrzej P. Wiatrak
Sekretarz redakcji i redaktor językowy: Anna Kęszycka
Redaktorzy tematyczni:
Agronomia: Eugeniusz K. Chyłek, Ryszard Jaworski, Stefan Pruszyński
Doradztwo: Wenancjusz Kujawiński, Edward Matuszak, Sławomir Zawisza
Ekonomia: Roman Sass, Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki
Problematyka społeczna: Aleksandra Swulińska-Katulska, Sławomir Zawisza
Statystyka: Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki
Wspólna Polityka Rolna: Eugeniusz K. Chyłek, Andrzej P. Wiatrak, Roman Sass

Recenzenci:
Eugeniusz K. Chyłek, Elena Horská, Ryszard Jaworski, Józef Kania,
Antonina Kalinichenko, Wenancjusz Kujawiński, Edward Matuszak,
Stefan Pruszyński, Roman Sass, Aleksandra Swulińska-Katulska,
Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki, Sławomir Zawisza

Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81, fax: 61 820 19 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cdr.gov.pl

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel: 61 848 71 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.seria.home.pl

Kontakt z Redakcją
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81 w. 123, fax.: 61 820 19 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunki prenumeraty
Na podstawie złożonego do Wydawcy zamówienia
Roczna prenumerata – 40 zł. Cena egzemplarzy pojedynczych 10 zł. Faktury VAT

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA MATERIAŁÓW AUTORSKICH

FORMULARZ RECENZYJNY