2014 PRZEDSIEBIORCZA WIES 1 150 Publikacja opracowana w związku z projektem "Przedsiębiorcza wieś - innowacja i kreatywność wsparta PROW 2007-2013 - identyfikacja, opracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk" realizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. Promocja innowacyjności i kreatywności w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest wyzwaniem, które poprzez poszerzenie wśród kadry doradczej publicznych jednostek doradztwa rolniczego, wiedzy z zakresu identyfikacji i opracowania przykładów "dobrych praktyk" oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych dla wspierania tego rozwoju, będzie prowadzić w kierunku zmiany postaw mieszkańców wsi na bardziej przedsiębiorczą.

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, 2013 rok,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków, tel. 12 424 05 00, fax 12 424 05 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 SPRZEDAZ BEZPOSREDNIA W PRODUKCYJNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM SKRYPT DLA ROLNIKOW 1 250 Skrypt zawierający materiały szkoleniowe skierowane do rolników i przedsiębiorców.

Główne tematy zawarte w skrypcie:
1.Ogólne zasady prowadzenia produkcyjnego gospodarstwa rolnego.
2. Elementy sprzedaży bezpośredniej w produkcyjnym gospodarstwie rolnym.
3. Case study – sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, przykłady europejskie.
4. Case study – sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, przykłady polskie.

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, 2013 rok,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków, tel. 12 424 05 00, fax 12 424 05 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 SPRZEDAZ BEZPOSREDNIA W PRODUKCYJNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM SKRYPT DLA DORADCOW ROLNYCH

1 150

Skrypt zawierający materiały szkoleniowe skierowane do doradców rolnych. Celem głównym szkolenia doradców w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych jest wyposażenie doradców w podstawowy zasób wiedzy na temat uwarunkowań, zasad i technik stosowanych w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, 2013 rok,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków, tel. 12 424 05 00, fax 12 424 05 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2013 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRODUKCJI BYDLA MLECZNEGO 1 150

Od kilku lat obserwujemy gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii związanych z odchowem bydła mlecznego, pozyskiwania mleka a nawet metod oceny wartości hodowlanej i produkcyjnej. W opracowanym materiale tylko sygnalizujemy to na co warto obecnie zwrócić uwagę w zakresie technologii i genetyki, a co mogłoby w najbliższych latach być w powszechnym zastosowaniu. Autor: dr hab. Piotr Wójcik

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2012 PRZEDSIEBIORCZOSC NA OBSZARACH WIEJSKICH 1 350 Przedsiębiorczość na wsi może przybierać różnorodne formy działalności jak również zróżnicowanie skali produkcji. Ważnym elementem podjęcia decyzji o zmianie kierunku gospodarowania jest determinacja w osiągnięciu celu, jakim jest unowocześnienie warunków pracy i polepszenie jakości życia. O powodzeniu inicjatywy decyduje zarówno potencjał samego gospodarstwa, walory jego otoczenia, jego skala działania, ale także sam gospodarz-przedsiębiorca, a przede wszystkim jego cechy osobiste, wiara w powodzenie projektu, wiedza i wiele innych czynników. Często impulsem do rozpoczęcia zmian są przykłady innych, udanych przedsięwziąć, które funkcjonują na obszarach wiejskich. Może to być okazją do pobudzenia przedsiębiorczości wśród tych mieszkańców terenów zagrożonych bezrobociem, którzy jeszcze nie odważyli się skorzystać z szans pojawiających się na rynku. Taka inspiracja może w przyszłości zaowocować rozwojem ciekawej oferty kulinarnej, agroturystycznej czy usługowej, na której skorzystać mogą lokalne społeczności. Bywa, że jedna inicjatywa staje się impulsem dla innych, którzy decydując się chociażby na dołączenie czy uzupełnienie oferowanych atrakcji, zmieniają swoje życie.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2013 MOZLIWOSCI PROWADZENIA PRZETWORSTWA MLEKA W MALYM ZAKLADZIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM1 250Potentaci rynkowi reklamując swoje produkty wykorzystują często nazewnictwo „uszlachetniające” nawiązujące do powszechnie znanych tradycyjnych produktów, choć w większości za hasłami nie kryje się nic godnego uwagi konsumenta. Powyższa sytuacja powinna być ważną wskazówką dla lokalnych producentów w zakresie zagospodarowania poszerzającego się rynku na produkty nietypowe, o wysokich walorach dietetycznych i smakowych, wytwarzanych w niewielkiej skali dla określonych grup odbiorców. Jednocześnie lokalni producenci powinni zadbać o stworzenie i zorganizowanie segmentu na rynku sprzedaży tych produktów, innego niż produkt masowy, najlepiej z pominięciem pośredników i zapewnienie sobie godziwego zysku ze sprzedaży. Autor:  Barbara Sałata

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2013 ZASADY INTEGROWANEJ OCHRONY ROSLIN W PRODUKCJI ZIEMNIAKA 1 250

Podstawą integrowanej ochrony roślin jest prawidłowa agrotechnika. Dotyczy to również ziemniaka, który jest bardzo wymagający w odniesieniu do kultury gleby. Umieszczając go w płodozmianie w mniejszym stopniu możemy brać pod uwagę przedplon, co do którego jest mało wymagający. Słaba reakcja ziemniaka na przedplon wynika ze stosowania pod jego uprawę obornika, ewentualnie nawozów zielonych, które w mocnym stopniu wpływają na sprawność gleby i jej korzystną strukturę. Większą wagę należy przywiązać do tego, aby po zbiorze przedplonu była dostateczna ilość czasu na wykonanie bardzo starannej uprawy jesiennej. Autor: Andrzej Dominik

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2013 ZARZADZANIE RYZYKIEM W GOSPODARSTWIE

1 150

W dobie postępujących przemian stosunkowo mało uwagi poświęcamy zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym, które pełni bardzo ważną funkcję zapewniającą rozwój i w miarę stabilne funkcjonowanie na rynku. Jest to szczególne istotne w obszarze rolnictwa, które jako specyficzna gałąź produkcji narażone jest szczególnie na wiele czynników zewnętrznych. Autor: Ireneusz Gradka, Bolesław Pieczyński Radom 2013, str. 23

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2013 PODATKI W GOSPODARSTWIE ROLNYM 1 150 Podatek to klasyczna danina publiczna, czyli pieniężne, przymusowe, ogólne, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa. Charakterystyczną cechą podatku jest jego ogólny charakter, co oznacza, że wszyscy podlegają temu obowiązkowi. Autor: Ireneusz Gradka, Bolesław Pieczyński Radom 2013, str. 35 

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2013 KOMUNIKOWANIE I DORADZTWO W TURYSTYCE WIEJSKIEJ WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE

1 150 W publikacji pokonferencyjnej przekazane zostały wnioski wypracowane w ramach XV Jubileuszowego Sympozjum Agroturystycznego wraz ze szczegółową relacją z przebiegu konferencji z nadzieją, że będą one sukcesywnie wdrażane w ramach dalszej współpracy branży agroturystycznej.

Wydawnictwo pokonferencyjne XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego.

2013 KOMUNIKOWANIE I DORADZTWO W TURYSTYCE WIEJSKIEJ MONOGRAFIA NAUKOWA 1 150

Monografia naukowa na XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób przedsiębiorstwa turystyczne budują przewagę konkurencyjną oraz jakie nowe narzędzia komunikacji rynkowej wykorzystują one w kontaktach z klientami? W jaki sposób organizatorzy turystyki powinni budować pozytywne relacje z mediami? Jakie znaczenie mają informacja i promocja w popularyzowaniu turystyki wiejskiej? Jaki jest udział instytucji i organizacji w stymulowaniu rozwoju działań na rzecz agroturystyki?  Redakcja naukowa: Krystyna Krzyżanowska

Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

2013 WARUNKI UTRZYMYWANIA TRZODY CHLEWNEJ W SWIETLE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW1 250Niniejsza broszura została opracowana na podstawie przepisów dotyczących minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Autor przedstawił ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt inwentarskich, systemy utrzymywania trzody chlewnej, warunki środowiskowe w pomieszczeniach inwentarskich, a także podstawowe zasady prawidłowego przechowywania nawozów naturalnych.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2013 ORGANIZACJA PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ STEROWANIE ROZRODEM1 300W opracowaniu autor omówił zagadnienia dotyczące organizacji produkcji w nowoczesnej technologii chowu i hodowli trzody chlewnej w oparciu o zsynchronizowane grupy loch.
Zmiana na system grupowy wymaga: określenia rytmu produkcji, wyliczenia na ile grup należy podzielić całe stado loch, ile loch ma przypadać na jedną grupę, określenia długości okresu karmienia oraz wyliczenia koniecznej ilości miejsc w poszczególnych sektorach chlewni. Rytm produkcji i jego parametry muszą uwzględniać możliwości stanowiskowe chlewni. Autor podkreślił, ze w stadach podzielonych na grupy konieczna jest znajomość i zdolność posługiwania się instrumentami pozwalającymi na sterowanie procesami rozrodu tj.: cykle produkcji, synchronizacja rui, indukcja rui, indukcja owulacji, indukcja (synchronizacja) porodów.

Pobierz....

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2013 EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SKLADNIKOW MINERALNYCH Z NAWOZOW WE WSPOLCZESNYM ROLNICTWIE1 250W opracowaniu autorka omówiła wpływ różnych czynników na efektywne wykorzystanie przez rośliny, składników pokarmowych wprowadzanych do gleby w postaci nawozów. Podkreśliła, jak ważne w tym celu jest wapnowanie. Aby poprawnie opracować plan nawozowy należy przeprowadzić bilans składników dla założonego plonu oraz określić czynniki ograniczające ich wykorzystanie. Autorka przedstawiła również krajową strukturę zużycia nawozów oraz ich oddziaływanie na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem nawozów azotowych i fosforowych.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2013 WARUNKI UTRZYMYWANIA DROBIU W SWIETLE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW1 250Celem niniejszej broszury jest zapoznanie producentów drobiu z podstawowymi wymaganiami w zakresie warunków utrzymywania ptaków. W opracowaniu przedstawiono różne systemy chowu w zależności od gatunku, wieku, kierunku użytkowania; w świetle obowiązujących regulacji prawnych w pro¬dukcji drobiarskiej, dla której normy zostały określone w przepisach krajowych i UE. Podano również zalecenia dotyczące zapewnienia właściwych warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach inwentarskich.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2013 WARUNKI UTRZYMYWANIA BYDLA W SWIETLE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW1 250Niniejsza broszura została opracowana na podstawie przepisów dotyczących minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. W opracowaniu omówiono wymogi dotyczące utrzymywania bydła, tj.: normatywy technologiczne, w tym m.in.: wymiary stanowisk, wielkości powierzchni kojców, powierzchni wybiegów, a także warunki środowiskowe w pomieszczeniach inwentarskich. Przedstawiono również ogólne zasady utrzymywania bydła oraz wymogi dotyczące ochrony cieląt.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2013 PODATEK VAT W ROLNICTWIE1 300W publikacji zaprezentowano informacje dotyczące podatku od towaru i usług w działalności rolniczej, interpretacje przepisów prawa podatkowego dotyczące VAT, rozstrzygane przez sądy administracyjne i organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych i ogólnych, przykładowe obliczenia oraz zasady i wzory formularzy dotyczących ewidencji i rozliczania podatku VAT. 

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2013 DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE W NAWOZENIU UZYTKOW ROLNYCH

1 150

Wydawnictwo poświęcone jest współczesnym problemom w nawożeniu. Autorzy podjęli się przedstawienia wybranych elementów, istotnych z punktu widzenia praktyki rolniczej i ochrony wód. Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Igrasa, Radom 2013, str. 67

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2013 NOWA PERSPEKTYWA PROGRAMOWO FINANSOWA UE 2014 2020

1 150

W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie opracowano informację o programowaniu nowej perspektywy finansowej. Zapraszamy doradców ośrodków doradztwa rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych do jej lektury.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2013 MINIPRZEDSZKOLA ORAZ ALTERNATYWNE FORMY OPIEKI DZIENNEJ

1 250 Placówki opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz edukacji przedszkolnej funkcjonują od niedawna w oparciu o zmieniony porządek prawny. Zmiany, które zostały wprowadzone w ostatnich latach miały na celu tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi, poprawę standardów funkcjonowania placówek opieki dzieci do lat 3, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wsparcie rodziców w procesie wychowywania najmłodszych dzieci. Obecnie, dzięki standardom wprowadzanym w żłobkach, większą wagę przywiązuje się do aspektu edukacyjnego i wychowawczego, zgodnego z potrzebami rozwojowymi dzieci, już od ich najmłodszych lat. Wprowadzane rozwiązania pozwalają na tworzenie nowych, mniejszych form, lepiej dostosowanych do możliwości i potrzeb organów zarządzających placówkami oraz rodziców i dzieci.

Broszura zawiera przykłady kilku tego typu placówek.

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.