2015 INNOWACYJNE METODY PRZECHOWYWANIA WARZYW1 150 Autor: Magdalena Przerwa

Pobierz …

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2015 DZIALALNOSC POZAROLNICZA A ROZWOJ OBSZAROW WIEJSKICH W POLSCE I EUROPIE

1 150

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie prezentuje publikację pt. „Działalność pozarolnicza a rozwój obszarów wiejskich w Polsce i Europie"przeznaczoną dla doradców rolnych. Materiał ten może być także przydatny przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielom lokalnych grup działania oraz innym osobom działającym na rzecz rozwoju wsi.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 NOWE MOZLIWOSCI W PRODUKCJI OWOCOW MIEKKICH 1 150 Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Jana Schönthalera

Pobierz …

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2015 KATALOG OGOLNOPOLSKIEJ SIECI ZAGROD EDUKACYJNYCH 1 150 Katalog – „Ogólnopolskie Zagrody Edukacyjne” prezentuje zagrody edukacyjne z 16 województw Polski, które zostały skupione w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i umieszczone w elektronicznej bazie na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl. Obecnie sieć zrzesza ok. 180 gospodarstw. Katalog stanowi swego rodzaju „przewodnik” po polskich gospodarstwach rolnych prowadzących edukację i będących członkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Kraków 2015

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SPOLDZIELCZOSCI WIEJSKIEJ W POLSCE 1 150 Publikacja podsumowuje projekt zatytułowany "Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce" dotyczący analizy procesu zmian, jakie przeszła spółdzielczość wiejska w Polsce i obiektywnej oceny jej stanu aktualnego i szans rozwoju. Redakcja naukowa: Zbigniew Brodziński, Leszek Leśniak, Jarosław Bomba. Recenzja: Prof. dr hab. inż. dr h.c Janusz Żmija

 

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 WYNIKI BADAN NAUKOWYCH DO ZASTOSOWANIA W PRODUKCJI ROSLINNEJ 1 150 Autor: Praca zbiorowa

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2015 EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ENERGIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 1 150 Autor: Zdzisław Ginalski

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 OCHRONA SRODOWISKA W GOSPODARSTWIE ROLNYM1 250Aktualizacja publikacji zawiera podstawowe informacje i zasady dotyczące prowadzenia produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj.: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka nawozami, gospodarka odpadami, postępowanie ze środkami ochrony roślin oraz obejmuje rozdział dotyczący opłat i kar za korzystanie ze środowiska. (stan prawny na dzień 31.12.2014 r.)

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 OCHRONA WARZYW POD OSLONAMI 1 150 Autor: Magdalena Kibler

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 UWARUNKOWANIA PRODUKCJI ROSLINNEJ W KONTEKSCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH 1 150 Autor: Mateusz Sękowski

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRODUKCJI ZYWNOSCI W GOSPODARSTWIE 1 150 Autor: Barbara Sałata

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 PRZEDSIEBIORCZOSC WIEJSKA

1 150

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska 4/2014" .

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2014 LEADER NEWSLETTER 1 150 Zapraszamy do zapoznania się z treścią ostatniego w tym roku numeru kwartalnika LEADER-newsletter 4/2014 skierowanego do Doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski. W numerze między innymi o podejściu LEADER w okresie programowania 2014-2020, poradniku dla LGD, jak napisać LSR oraz nowym, zatwierdzonym PROW na lata 2014-2020

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2014 TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI Z NAUKI DO ROLNICTWA W OCENIE DORADCOW ROLNYCH NA PODSTAWIE WYNIKOW BADANIA SONDAZOWEGO 1 250 Opracowanie zrealizowane przez specjalistów Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie mające na celu określenie szans i uwarunkowań dla rozwoju współpracy w zakresie transferu wiedzy i innowacji z nauki do rolnictwa, a także identyfikację oczekiwań rolników pod adresem nauki, ocenę stanu gotowości rolników do tworzenia partnerstw innowacyjnych (IGO), identyfikację barier dla tworzenia i funkcjonowania partnerstw innowacyjnych. Publikacja zawiera analizę oraz wnioski sformułowane na podstawie ankiety sondażowej pt: "Oczekiwania rolników i innych podmiotów związanych z rolnictwem pod adresem nauki w opiniach doradców rolnych".

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 ROZWOJ OBSZAROW WIEJSKICH W LATACH 2014 2020 1 150 "Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa" – to tytuł opracowania zrealizowanego w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Do opracowania dołączone są trzy prezentacje. Całość traktujemy jako materiał pomocniczy dla doradców, którzy są zainteresowani zgłębieniem wiedzy na temat nowej perspektywy finansowej.

Pobierz...

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków, tel. 12 424 05 00, fax 12 424 05 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 RYNEK MLEKA W NOWEJ PERSPEKTYWIE 1 150 Autor: Bożena Ginalska

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 PROWADZENIE PLANTACJI SADOWNICZYCH Z UWZGLEDNIENIEM INTEGROWANEJ OCHRONY ROSLIN 1 150 Autor: Jan Schonthaler

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 PORADNIK DOBREGO WEDZENIA 1 150 Autor: Praca zbiorowa

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII NOWE MOZLIWOSCI ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH1 150 Autor: Zdzisław Ginalski

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 WARUNKI SKUTECZNEGO STOSOWANIA OGRANICZONYCH DAWEK HERBICYDOW1 250W niniejszym opracowaniu autor przedstawia podstawowe założenia stosowania ograniczonych dawek herbicydów w kontekście integrowanej ochrony roślin przed zachwaszczeniem, z uwzględnieniem metod agrotechnicznych, adiuwantów, kondycjonerów, dawek dzielonych oraz mieszanin. Omawia mechanizmy działania substancji czynnych oraz warunki wpływające na skuteczność chwastobójczą. W publikacji znajdują się także zalecenia ogólne i szczegółowe do wdrażania obniżonych dawek herbicydów w poszczególnych uprawach, tj.: zboża, rzepak, kukurydza, burak cukrowy, ziemniak.

Pobierz...

Autor: Adam Paradowski Instytut Ochrony Roślin – PIB Poznań

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.