2015 WYNIKI BADAN NAUKOWYCH W PRODUKCJI ZWIERZECEJ I MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE

1 350

Publikacja na tematy takie jak: ocena kondycji (BCS), charakterystyka zaburzeń i chorób metabolicznych, pozyskiwanie prozdrowotnych, wysokiej jakości produktów owczych wykorzystując wpływ warunków genetycznych, biologicznych i środowiskowych, wybrane zagrożenia we współczesnym chowie kurcząt brojlerów , warunki utrzymania szynszyli w odniesieniu do najnowszej wiedzy i obowiązujących regulacji prawnych, aktualnie prowadzone badania nad doskonaleniem technologii produkcji ślimaków jadalnych w warunkach krajowej helikultury, czynniki wpływające na jakość mięsa wołowego, aktualne kierunki badań naukowych w IGiHZ PAN w Jastrzębcu w chowie i hodowli zwierząt, efektywność żywienia świń w systemie ekologicznym lub konwencjonalnym z uwzględnieniem bezpiecznych dodatków paszowych, wykorzystanie proekologicznych materiałów i dodatków paszowych w nowych systemach żywienia oraz ocena kondycji (BCS), jako narzędzie w zarządzaniu stadem bydła mlecznego.

Pobierz …

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70