2015 PRZEPISY PRAWNE REGULUJACE PROWADZENIE PRODUKCJI ZWIERZECEJ1 350

Przepisy prawne, rozporządzenia i przepisy ogólne dla produkcji bydła, świń, kur niosek i kurcząt, brojlerów, koni, owiec, kóz, indyków, gęsi, kaczek, strusi, przepiórek i perlic,  zwierząt futerkowych, jeleni i danieli. Opracowanie: Bożena Ginalska

Pobierz …

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70