W dniu 8 maja 2008 r. w  Pałacu Belweder odbyła się uroczystość finałowa VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało dziesięciu laureatów a jedno z przedsięwzięć otrzymało wyróżnienie. Finaliści konkursu zostali uhonorowani dyplomami, albumami, pucharami oraz nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.

W uroczystości udział wzięli: Pan Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jan Krzysztof Ardanowski Doradca Społeczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Wojciech Kuźmiński Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Pani Zofia Szalczyk Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Henryk Smolarz  Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego a także Pan Eric A. Wenberg Radca d/s Rolnych Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
   
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele administracji szczebla wojewódzkiego
z województw: kujawsko-pomorskiego świętokrzyskiego, lubuskiego, podlaskiego, lubelskiego, w tym m.in. Pan Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Jan Wiater Dyrektor Gabinetu Wojewody Lubelskiego, Mieczysław Baszko Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Franciszek Złotnikiewicz Członek Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego.
    
Wzorem ubiegłych edycji do udziału w uroczystości zaproszono przedstawicieli podmiotów poświadczających realizację przedsięwzięć konkursowych tj. przedstawicieli samorządów gmin oraz starostw powiatowych, z których wywodzą się laureaci konkursu, jak również przedstawicieli doradztwa rolniczego zarówno Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego jak i powiatowych zespołów doradztwa. W uroczystości uczestniczyła liczna reprezentacja mediów, przedstawicieli telewizji, radia, prasy.