W dniu 15 czerwca 2010 r. w Rezydencji Belweder odbyła się uroczystość finałowa jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało trzynastu laureatów i dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie. 
Finaliści konkursu zostali uhonorowani dyplomami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, albumami, pucharami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

Uroczystość otworzyli: Pan Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Pan Jan Krzysztof Ardanowski Doradca Społeczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele agencji rządowych i ambasad, Marszałków, Wojewodów, starostw, samorządów gmin z których wywodzą się laureaci konkursu, jak również przedstawiciele doradztwa rolniczego zarówno Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego jak i reprezentanci powiatowych zespołów doradców poświadczający realizację przedsięwzięć konkursowych.

Uroczystość finałową poprzedziła konferencja z udziałem Pana Tadeusza Nalewajka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcona rozwojowi pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym: analizie czynników sukcesu oraz barier na przykładach przedsięwzięć nagrodzonych w konkursie „Sposób na Sukces", która odbyła się w dniu 14 czerwca br. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego.