Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem XII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces”

Obecnie patronat nad konkursem sprawują:

Patronat honorowy

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Patronat

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat medialny

 

Telewizja Polska S.A. Program 1

Agro Serwis

Bank i Rolnictwo

Nowe Życie Gospodarcze

Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika

Farmer - magazyn

Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy

Zgodnie z regulaminem konkursu w dniu 17 listopada br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie, na którym przedłożono nadesłane do konkursu zgłoszenia do oceny członkom Rady Programowej XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Konkursu wybierze grupę przedsięwzięć, które zostaną zwizytowane w terenie. Po realizacji wizytacji terenowych wyłonieni zostaną laureaci konkursu. Gala finałowa konkursu planowana jest w I półroczu 2012 roku.