Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego za  2015 rok. 
Do udziału w konkursie wydawnictwa zgłosiło 16 ośrodków.
 
Przyznano następujące nagrody:

W kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

I miejsce:
„Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Dwa równorzędne II miejsca:
„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dwa równorzędne III miejsca:
„Wieś Kujawsko – Pomorska” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Wyróżnienia:
„Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
„Poradnik Gospodarski” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

 

W kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna”

Nagroda:
„Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu


Zaproponowano również, aby uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, połączone z warsztatami dziennikarskim odbyło się w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w terminie 18-19 października 2016r.

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism oraz wydawnictw tematycznych składamy gratulacje.