Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje dodatkowe szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR, „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”. Jest to szkolenie dla osób, które nie ukończyły części e-learningowej w terminie lipiec-sierpień 2017.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r.  poz. 562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

 
Szkolenie składa się z dwóch części: – e-learningowej (każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 7 dni) oraz dwudniowej stacjonarnej, realizowanej w Centrali w Brwinowie oraz Oddziale w Radomiu.

Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.11.2017 r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem: 22/729 72 91

Do każdego doradcy rolniczego, który prześle kartę zgłoszenia wysłane zostaną na adres e-mailowy zarejestrowany w tym systemie, szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe, termin części stacjonarnej i warunki zaliczenia testu kończącego część e-learningową.

Termin części e-learningowej - 23-29.11.2017 r.

Osoba do kontaktu: Renata Koczkodaj – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 729 66 34-38 wew. 107

Do udziału w szkoleniach stacjonarnych zapraszamy doradców rolniczych, którzy zakończyli z wynikiem pozytywnym część e-learningową szkolenia.

Terminy dwudniowych szkoleń stacjonarnych

Termin

Miejsce szkolenia

Osoba do kontaktu

w sprawie rekrutacji

12-13.12.2017

Centrala Brwinów

Justyna Zdunek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 729 66 34-38 wew. 107

05-06.12.2017

CDR O/Radom

Agata Ziętek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 48 365 69 24

07-08.12.2017

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zadaniu egzaminu uzupełniającego jest odpowiednio: udział w szkoleniu mieszanym (części e-learningowej i części dwudniowej stacjonarnej) oraz zaliczenie testu końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie części e-learningowej i zdanie egzamin końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie dwudniowego szkolenia stacjonarnego.

Egzamin uzupełniający przeprowadzany jest na zakończenie każdego szkolenia. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stacjonarnego, w ostatnim dniu szkolenia lub w innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy pisemnie powiadomić organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. Do egzaminu uczestnik może przystąpić nie więcej niż trzy razy, w terminach od sierpnia do grudnia 2017 r. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu uzupełniającego uczestnik informuje dyrektora CDR o wybranym terminie egzaminu uzupełniającego.

Koszty szkolenia:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Do pobrania: