Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

 

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolniczych, które po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu mogą być wpisane na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

 

Na listę doradców rolniczych może być wpisana osoba, która: 

  1. Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub  inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  2. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
  5. Zdała egzamin na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
  6. Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolniczych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie określonym w art. 15 ust.4 rozporządzenia 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Szkolenie będzie składało się z dwóch części:

  1. Szkolenie e-learningowe. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 10 dni. Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej.

Do każdej osoby, która prześle kartę zgłoszenia, wysłane zostaną na adres e-mailowy podany w karcie, szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe i warunki zaliczenia części e-learningowej szkolenia.

  1. Pięciodniowe szkolenia stacjonarne, realizowane w Oddziałach Centrum – według harmonogramu.

Harmonogram szkoleń:

 

  1. 1.      Część e-learningowa:

Termin: 10-19.07.2017

Osoby do kontaktu:

Renata Koczkodaj – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Korczykowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 729 66 34-38 wew. 130

  1. 2.      Pięciodniowe szkolenia stacjonarne:

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 11.00.

Jednostka organizacyjna- miejsce szkolenia

Terminy szkoleń

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji

O/Kraków

31-063 Kraków

ul. Meiselsa 1

tel. 48 12 424 05 00 

424 05 10

fax 48 12 424 05 05

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

31.07-04.08.2017

 Nabór zakończony

Grzegorz Dziedzic

tel. 12 424 05 06,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

07-11.08.2017

 Nabór zakończony

 

21-25.08.2017

 Nabór zakończony

O/Poznań

61-659 Poznań ul. Winogrady 63 , tel. 48 61 823 20 81,

fax 48 61 820 19 71,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24-28.07.2017

Nabór zakończony

Anna Pabich

tel. 61 823 20 81,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O/Radom

26-600 Radom

ul. Chorzowska 16/18,

tel. 48 365 69 00,

fax 48 365 49 70,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

31.07.-04.08.2017

Nabór zakończony

 

Agata Ziętek

tel. 48 365 69 24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

07.-11.08.2017

Nabór zakończony

Karty zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2017 r. do odpowiedniej jednostki organizacyjnej Centrum Doradztwa Rolniczego. Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny i dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie o doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zaświadczenia o zadaniu egzaminu jest odpowiednio: udział w szkoleniu mieszanym (części e-learningowej i części pięciodniowej stacjonarnej) oraz zaliczenie testu sprawdzającego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie części e-learningowej i zdanie egzamin końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie szkolenia stacjonarnego.

Szkolenia stacjonarne kończą się egzaminem. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w ostatnim dniu szkolenia lub innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

 

Terminy egzaminów:

Lp.

Miejsce egzaminu

Data egzaminu

Uwagi

1.

CDR O/Kraków

04.08.2017

W ostatnim dniu szkolenia stacjonarnego - po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

2

CDR O/Kraków

11.08.2017

3

CDR O/Kraków

25.08.2017

4

CDR O/Kraków

28.08.2017

 

5

CDR O/Kraków

31.08.2017

 

6

CDR O/Poznań

28.07.2017

W ostatnim dniu szkolenia stacjonarnego - po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

7

CDR O/Poznań

16.08.2017,

 

8

CDR O/Poznań

25.08.2017

 

9

CDR O/Radom

04.08.2017

W ostatnim dniu szkolenia stacjonarnego - po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

10

CDR O/Radom

11.08.2017

11

CDR O/Radom

21.08.2017

 

12

CDR O/Radom

29.08.2017

 

 

Koszty szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Warunki wyżywienia i zakwaterowania oraz koszty zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Program szkolenia

Karty zgłoszenia