Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR, „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r.  poz. 562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Szkolenie składa się z dwóch części: – e-learningowej (każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 7 dni) oraz dwudniowej stacjonarnej, realizowanej w Centrali w Brwinowie oraz Oddziałach Centrum w Krakowie, Poznaniu i Radomiu.

Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej.

Do każdego doradcy rolniczego, który na podstawie art. 51. w/w ustawy znajduje się na liście prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum, wysłane zostaną na adres e-mailowy zarejestrowany w tym systemie, szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe, termin przeprowadzenia części e-learningowej i warunki zaliczenia testu kończącego część e-learningową.

Terminy części e-learningowej

Termin

Województwa

Osoby do kontaktu

11-17.07.2017

lubuskie,

łódzkie,

wielkopolskie

Anna Korczykowska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Koczkodaj  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 729 66 34-38 wew. 130

20-26.07.2017

lubelskie,

opolskie,

świętokrzyskie,

śląskie

28.07-03.08.2017

dolnośląskie,

mazowieckie

07-13.08.2017

kujawsko-pomorskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

zachodniopomorskie

21.08-27.08.2017

małopolskie,

podkarpackie,            

podlaskie

 

Do udziału w szkoleniach stacjonarnych zapraszamy doradców rolniczych, którzy zakończyli z wynikiem pozytywnym część e-learningową szkolenia.

Terminy dwudniowych szkoleń stacjonarnych

Termin

(data rozpoczęcia pierwszego szkolenia – data rozpoczęcia ostatniego szkolenia)

Liczba szkoleń

Miejsce szkolenia

04.09-11.12.2017

37

Centrala Brwinów

28.08-13.12.2017

32

CDR O/Kraków

17.08-16.11.2017

29

CDR O/Poznań

16.08-13.12.2017

44

CDR O/Radom

Szkolenia stacjonarne organizowane są w Centrali w Brwinowie oraz w Oddziałach CDR w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, według układu wojewódzkiego, od sierpnia do grudnia 2017 r.

O dokładnych terminach szkoleń stacjonarnych uczestnicy będą informowani po zaliczeniu części e-learningowej.

W sprawie ustalenia terminu szkolenia stacjonarnego i otrzymania karty zgłoszenia należy skontaktować się z odpowiadającą terytorialnie jednostką Centrum Doradztwa Rolniczego:

Miejsce szkolenia

Województwa

Osoby do kontaktu
w sprawie rekrutacji

Centrala Brwinów

kujawsko-pomorskie,

mazowieckie – część północna,

podlaskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie

Justyna Zdunek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 729 66 34-38 wew. 107

Oddział Kraków

małopolskie,

opolskie,

podkarpackie,

śląskie,

dolnośląskie – część,

świętokrzyskie - część

Grzegorz Dziedzic

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 12 424 05 06

Oddział Poznań

dolnośląskie – część,

lubuskie,

wielkopolskie,

zachodnio-pomorskie

Małgorzata Kossowska-Górecka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 61 823 20 81 wew.133

Oddział Radom

mazowieckie – część południowa,

lubelskie,

łódzkie,

świętokrzyskie - część

Agata Ziętek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 48 365 69 24

Anna Karwat

48/365 69 28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zadaniu egzaminu uzupełniającego jest odpowiednio: udział w szkoleniu mieszanym (części e-learningowej i części dwudniowej stacjonarnej) oraz zaliczenie testu końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie części e-learningowej i zdanie egzamin końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie dwudniowego szkolenia stacjonarnego.

Egzamin uzupełniający przeprowadzany jest na zakończenie każdego szkolenia. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stacjonarnego, w ostatnim dniu szkolenia lub w innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy pisemnie powiadomić organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. Do egzaminu uczestnik może przystąpić nie więcej niż trzy razy, w terminach od sierpnia do grudnia 2017 r. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu uzupełniającego uczestnik informuje dyrektora CDR o wybranym terminie egzaminu uzupełniającego.

Koszty szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu.

Program szkolenia