Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych trzysemestralnych pt.: AGROTRONIKA - edycja II, który odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99. Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach przy współpracy z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej (KCER) w Brwinowie. Kierownik Studiów Podyplomowych - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki - Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych.

Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych z zakresu ROLNICTWO – OGRODNICTWO, który odbędzie się w dniach  10-11 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach. Kierownik Studiów Podyplomowych - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki - Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych.

Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach przy współpracy z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej (KCER) w Brwinowie.
Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki - Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

Charakterystyka studiów:
Ofertę kierujemy do absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) wszystkich kierunków studiów. Ukończenie ww. studiów podyplomowych pozwoli na spełnienie kryterium wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień eksperta przyrodniczego na potrzeby działania RŚK.
Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników resortu rolnictwa oraz praktyków.

Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW, MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH oraz RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW. Dadzą też odpowiednie kwalifikacje rolnikom przejmującym gospodarstwa rolne od osób przechodzących na RENTY STRUKTURALNE (dotyczy wcześniejszych zobowiązań PROW 2007-2014). Studia te spełniają również kryterium wykształcenia wyższego rolniczego, które jest jednym z warunków przy ubieganiu się o wpis na listę doradców rolniczych.