Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przeprowadza egzamin dla osób, które są uczestnikami szkolenia w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych w Krakowie dniach 27.03.2017 r - 25.04.2017 r.
Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Terminy egzaminów:

Termin

Miejsce egzaminu

Dokładny adres

26.04.2017 r

Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Ul. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

17.05.2017 r

Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Ul. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

31.05.2017 r

Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Ul. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków


Szczegółowych informacji udziela Anna Litwinow - Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Programów Rolno-środowiskowych, tel. 48/365 69 39 we. 309