Chyba nieprzypadkowo I Krajowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2007 odbyły się w dniach 26 i

...

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 21–23 maja 2007r.

...

 W dniach 11-12 maja br. w Oddziale Radom odbyło się szkolenie w którym uczestniczyło 50

...

 W dniach 10-11 maja br przebywała w Warszawie na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych grupa

...

15 maja 2007 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się uroczystość podpisania porozumień z

...

Przedstawiciele hiszpańskiego  Ministerstwa Rolnictwa przyjęli polską delegację w swojej siedzibie w MadrycieW listopadzie 2005 roku Krajowa Rada Spółdzielcza podjęła się realizacji projektu „Promocja Tworzenia

...

Od początku 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń w rolnictwie z dopłatami z budżetu

...

Kazachskie służby doradztwa rolniczego „Kazagromarketing” zapraszają zainteresowane osoby do udziału

...

mso_1m.jpgW dniach 24 - 25 kwietnia 2007 r. odbyło się IV Mazowieckie Seminarium Oświatowe dla dyrektorów

...

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało i przeprowadziło dziesięć trzydniowych

...

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Branżowe w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Żywności Ekologicznej

...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 3 kwietnia 2007 r.

...

 Wyróżnienie za aranżację stoiska promującego rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczną otrzymali

...

 Umowę w tej sprawie podpisali w środę 28 lutego br. przedstawiciele koncernu i producenci

...

 W dniach 20-21.02.2007r. w siedzibie Oddziału w Radomiu  zostały podsumowane zadania badawcze

...

W dniu 19 lutego 2007 r. w CDR w Brwinowie odbyło się seminarium "Upowszechnianie osiągnięć nauk

...

 W okresie od 30 listopada do 21 grudnia 2006 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

...

 W dniach 12-13 lutego br. 85 doradców jednostek doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli izb

...

 W dniu 31 stycznia 2007r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja

...

 W dniach 30-31 stycznia 2007r. w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, odbyła się

...