Kazachskie służby doradztwa rolniczego „Kazagromarketing” zapraszają zainteresowane osoby do udziału

...

mso_1m.jpgW dniach 24 - 25 kwietnia 2007 r. odbyło się IV Mazowieckie Seminarium Oświatowe dla dyrektorów

...

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało i przeprowadziło dziesięć trzydniowych

...

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Branżowe w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Żywności Ekologicznej

...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 3 kwietnia 2007 r.

...

 Wyróżnienie za aranżację stoiska promującego rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczną otrzymali

...

 Umowę w tej sprawie podpisali w środę 28 lutego br. przedstawiciele koncernu i producenci

...

 W dniach 20-21.02.2007r. w siedzibie Oddziału w Radomiu  zostały podsumowane zadania badawcze

...

W dniu 19 lutego 2007 r. w CDR w Brwinowie odbyło się seminarium "Upowszechnianie osiągnięć nauk

...

 W okresie od 30 listopada do 21 grudnia 2006 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

...

 W dniach 12-13 lutego br. 85 doradców jednostek doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli izb

...

 W dniu 31 stycznia 2007r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja

...

 W dniach 30-31 stycznia 2007r. w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, odbyła się

...

 W dniach 22-24.01.2007r. w radomskim oddziale CDR odbyło się pierwsze z cyklu zaplanowanych na rok

...

 W dniu 26 stycznia 2007 r. w CDR w Brwinowie odbyło się IV. Ogólnopolskie Seminarium

...

 W dniach 9-11 stycznia 2007 roku w siedzibie CDR o/Kraków miały miejsce pierwsze warsztaty dla 31

...
"Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych objętych
...
 W ramach zadania Koordynacja doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego CDR O/Radom przy
...
 1 grudnia 2006r. w siedzibie Oddziału w Radomiu odbyło się seminarium nt. "Prowadzenie gospodarstw w
...

 Finansowane przez Fundację „Fundusz Współpracy”ze środków Programu Agro-Info
Zakończył się kurs

...