1 grudnia 2006r. w siedzibie Oddziału w Radomiu odbyło się seminarium nt. "Prowadzenie gospodarstw w ekologicznym systemie produkcji", w którym uczestniczyli nauczyciele szkół sektora rolno – spożywczego z całego kraju.

Celem seminarium było uaktualnienie i doskonalenie wiedzy nauczycieli w zakresie ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zapoznani zostali również z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz zmianami Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2007 - 2013. Przedstawiony Projekt wdrażania modułowych programów nauczania w szkołach sektora rolno-żywnościowego spotkał się z zainteresowaniem ze strony uczestników. Wykładowcami byli specjaliści Centrum oraz przedstawiciel Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.