30 listopada br. CDR O/Kraków rozpoczyna kurs e-learningowy "Przepisy prawne a turystyka wiejska", adresowany do doradców zatrudnionych w państwowych jednostkach doradztwa rolniczego, zajmujących się zagadnieniami agroturystyki i turystyki wiejskiej.
Celem kursu jest uaktualnienie i doskonalenie wiedzy doradców w zakresie prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności turystycznej na wsi. Niniejsza forma doskonalenia jest bezpłatna dla doradców państwowych jednostek doradztwa rolniczego. Dostęp do materiałów edukacyjnych mają wyłącznie załogowani użytkownicy na podstawie indywidualnego hasła dostępu. 
Do uczestnictwa w bieżącej edycji kursu zgłosiło się ok. 250 doradców ODR z całego kraju.
Kurs dostępny jest na wortalu: www.agroturystyka.edu.pl.