Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim organizuje w dniach 26-27 sierpnia 2017 r. XXVI Promocyjno-Handlową Wystawę Rolniczą ROL-SZANSA 2017. Wystawa corocznie cieszy się dużą popularnością i uznaniem zarówno wśród wystawców prezentujących maszyny, urządzenia i środki do produkcji rolnej, jak i rolników, mieszkańców wsi i  miast. Rok temu uczestniczyło w niej blisko 300 firm, tereny wystawowe odwiedziło ponad 20 tysięcy osób, a w czasie jej trwania zawarto wiele transakcji handlowych. Więcej informacji na stronie ŁODR

 
rol szansa 2017