Zapraszamy redakcje Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego do udziału w XXV edycji konkursu pn.:"Najlepsze wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego” za 2016r. Organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

W ramach Konkursu prowadzone są dwie kategorie:
I - Najlepsze czasopismo periodyczne
II - Najlepsza publikacja tematyczna.

 

Powołana przez MRiRW komisja konkursowa:
a/ zatwierdziła regulamin konkursu oraz arkusze oceny,
b/ ustaliła, że podstawą oceny wydawnictw periodycznych za rok 2016 r będą 3 numery czasopism wybrane przez wydawcę,
c/ podstawą oceny publikacji tematycznych będzie jeden tytuł wybrany przez wydawcę.

 

W związku z powyższym zapraszamy Redakcje Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego do udziału w konkursie i zgłoszenie czasopisma oraz publikacji tematycznej na karcie zgłoszenia oraz przesłanie w terminie do dnia 14 lipca br na adres Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu:
- formularz zgłoszenia udziału;
- 5 kompletów, 3 numerów czasopism z 2016roku, wybrane przez wydawcę;
- 5 egzemplarzy jednej, wybranej przez wydawcę publikacji tematycznej z 2016 roku.

 

Załączniki
1. Regulamin konkursu,
2. Arkusz oceny czasopism periodycznych i publikacji tematycznej,
3. Formularz zgłoszenia udziału w konkursie.