Krajowa Federacja Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zorganizowały Debatę Przedżniwną, która odbyła się 21 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Debaty zawierał: omówienie Projektu Fusarium - dr Zuzanna Sawinska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, przedstawienie sytuacji na rynku zbóż i rzepaku w sezonie 2017/2018 - Wiesław Łopaciuk IERiGŻ-PIB, przedstawienie prognozy i aktualnej  sytuacji w uprawach rzepaku - Juliusz Młodecki Prezes KZPRiRB, rekomendację produktów John Deere Polska jako rzetelnego partnera podczas zbiorów, omówienie skuteczności pestycydów w Polsce - Michał Ciszak Prezes Procam Sp. z o.o., zaprezentowanie prognozy i aktualnej sytuacji w uprawach zbóż - Zbigniew Kaszuba KFPZ, pokazanie Terminalu Agro Gdańsk OT Logistics S.A. - Segment Produktów Rolnych/Agro dyr. Andrzej Staliński, przedstawienie skupu i oferty Elewarr Sp. z o.o. - Bogdan Drechna Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

Podczas spotkania, oraz podczas dyskusji końcowej  poruszano między innymi problemy dotyczące:

  • Ukrainy jako poważnego konkurenta na rynku zbóż i konieczności ochrony celnej przed aktywnym importem zbóż,
  • obowiązku stosowania umów kontraktacyjnych wynikającego z Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi,
  • szkód łowieckich i nowelizacji prawa łowieckiego,
  • tzw. importu  równoległego środków ochrony roślin oraz obecności na rynku fałszywych środków ochrony roślin,
  • a także, co bardzo nagłaśniano, zapraw neonikotynoidowych,

(W związku z listem otwartym Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych z dnia 19 czerwca 2017 r. skierowanym do Fundacji Greenpeace Polska dot. zapraw neonikotynoidowych MRiRW przedstawia poniższe wyjaśnienia)