W dniach 5–6 września 2016 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu przeprowadzono szkolenie poświęcone możliwości pozyskania przez rolników środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie prowadzenia działalności przetwórczej.

Szkolenie zorganizowano w związku z ogłoszonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naborem wniosków tematycznych (dla rolników) w dniach 29.09–28.10.2016 roku w ramach działania PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

 

W pierwszym dniu szkolenia pracownicy Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych ARiMR w Warszawie poinformowali uczestników o warunkach, kryteriach dostępu oraz zasadach sporządzania wniosku i biznes planu.

W kolejnym dniu zapoznano uczestników z możliwościami prowadzenia działalności przetwórczej w gospodarstwie oraz praktycznymi aspektami związanymi z jej uruchomieniem i prowadzeniem. Uczestnicy zapoznali się również w części praktycznej z obiektami CDR O/Radom jak zorganizować i wyposażyć małą masarnię, małą mleczarnię i linię do produkcji soków.

Przygotowanie i realizacja operacji wymaga wiele wysiłków i właściwego podejścia do planowanych inwestycji – pamiętajmy produkujemy żywność i musimy spełnić stosowne wymogi higieniczne i sanitarne oraz budowlane.

Pamiętajmy o tym, iż prowadzenie takiej działalności to możliwość pozyskania dodatkowych dochodów z prowadzonej produkcji rolniczej. Warto to przemyśleć i zastanowić się nad podjęciem takiej działalności. Część rolników już to zrobiło. Może to dobry pomysł – konsumenci coraz częściej poszukują dobrych i smacznych produktów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników i doradców do naszego Centrum Praktycznego Szkolenia, którzy chcą skorzystać z naszych doświadczeń w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności przetwórczej w małych obiektach.