Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) zostało utworzone w 2012 roku przez Komisję Europejską. Głównym założeniem EPI jest zawężenie współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami z sektora rolnego, usuwanie barier w europejskim systemie wsparcia innowacji uniemożliwiających rozwijanie i wprowadzanie na rynek dobrych pomysłów lub spowalniających ten proces, a także działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, aby sektory te mogły osiągać więcej przy mniejszym zużyciu zasobów.

W ramach EIP-AGRI rolnicy, doradcy, naukowcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z rolnictwem, organizacje pozarządowe i inne podmioty współpracują ze sobą jako partnerzy innowacji w rolnictwie i leśnictwie. Pracując razem opracowują i wdrażają nowatorskie rozwiązania dla problemów i wyzwań współczesnego rolnictwa oraz dzielą się swoimi pomysłami oraz doświadczeniem w realizowanych przedsięwzięciach, a także dobrymi praktykami z zakresu wdrożonych innowacyjnych pomysłów. Podmioty te razem tworzą sieć EIP, która łączy partnerów z całej Unii Europejskiej. Siecią EIP-AGRI kieruje Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich), którą wspiera punkt obsługi EIP-AGRI.

Więcej informacji na temat Partnerstwa