Przetwórstwo mleka, mięsa, owoców i zbóż to krótki film prezentujący działalność Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie przetwórstwa w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w Oddziale w Radomiu. Znajdują się tu linie produkcyjne do przerobu mleka, mięsa, owoców a także mały młyn. ZOBACZ FILM

  

Rok w owczarni" to film edukacyjny prezentujący trzy rasy owiec objętych programem ochrony ras rodzimych: wrzosówka, owca olkuska i owca żelaźnieńska. Film pokazuje również dobre praktyki związane z chowem owiec w ciągu całego roku - cykl rozrodczy od stanówki do porodu, opieka nad jagniętami, wyposażenie owczarni, pielęgnacja owiec. W filmie poruszony jest temat wypasu owiec i wpływu owiec na kształtowanie krajobrazu. zobacz film

W pierwszej połowie marca br., dla grup doradców rolnośrodowiskowych w każdej z jednostek Centrum Doradztwa Rolniczego  przeprowadzone zostały szkolenia pod nazwą:  Zmiany  przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Poniżej - zadawane przez uczestników  pytania i odpowiedzi udzielone przez prowadzących zajęcia przedstawicieli MRiRW oraz ARiMR. więcej...

W związku ze zmianą zasad prowadzenia list doradców i ekspertów przyrodniczych, Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zwraca się z uprzejmą prośbą o rejestrację doradców rolniczych w bazie doradców dostępnej na naszej stronie internetowej zgodnie z instrukcją. Dotychczasowe listy doradców rolniczych prowadzone w formie pliku Excel z dniem 15 października 2010r zostaną usunięte ze strony a jedyną dostępną formą odnalezienia doradcy rolniczego będzie baza danych, w której Państwo się zarejestrujecie.