W związku ze zmianą zasad prowadzenia list doradców i ekspertów przyrodniczych, Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zwraca się z uprzejmą prośbą o rejestrację doradców rolniczych w bazie doradców dostępnej na naszej stronie internetowej zgodnie z instrukcją. Dotychczasowe listy doradców rolniczych prowadzone w formie pliku Excel z dniem 15 października 2010r zostaną usunięte ze strony a jedyną dostępną formą odnalezienia doradcy rolniczego będzie baza danych, w której Państwo się zarejestrujecie.