Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informuje, że Zakład Socjologii Miasta i Wsi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest organizatorem konkursu na pamiętnik dla rolników, którzy objęli swoje gospodarstwa po roku 1989. W ten sposób chce zbadać i opisać, słabo jeszcze rozpoznany od strony indywidualnych ludzkich losów, proces zmian i przekształceń, jakim nasze rolnictwo podlegało w ostatnim 25-leciu.

Do konkursu można przystąpić po zalogowaniu na stronę internetową: www.pamietnikrolnika.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie.

W załączeniu publikujemy odezwę konkursową oraz plakat.