Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2017. Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW i Dyrektora Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Patronem medialnym jest wydawca multiportalu rolnego „Agropolska” i dwumiesięcznika „Hoduj z Głową Bydło”. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku podczas IV Forum Sektora Wołowiny w ramach Centralnych Targów Rolniczych.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i  hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.


W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2017 w następujących kategoriach:
1.    producent bydła opasowego,
2.    producent jałówek i buhajów hodowlanych,
3.    producent odsadków,
4.    grupy i organizacje producentów bydła mięsnego.

Zwracamy się z propozycją zgłaszania kandydatów do tytułu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2017. 

Ankiety zgłoszeniowe i regulamin konkursu