48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych stanowiły temat przewodni Międzynarodowej Konferencji organizowanej już po raz trzynasty przez Centrum Doradztwa Rolniczego we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Rolniczym (DLG). Szanse i zagrożenia rozwoju sektora żywnościowego przedstawił w swoim wykładzie prof. Andrzej Kowalski (IERiGŻ w Warszawie), omawiając najważniejsze uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarki światowej i wyzwania przed jakim stoi handel międzynarodowy. Wskazał ich wpływ na prowadzeni działalności rolniczej oraz funkcjonowanie rynku rolno-spożywczego.


Rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy, eksperci, przedstawiciele nauki dyskutowali w ramach paneli tematycznych, prezentując gospodarstwa rolne z Polski i Niemiec. W ramach paneli omawiano zagadnienia związane z produkcją i uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi prowadzenia działalności rolniczej.

Tematami wiodącymi dla poszczególnych grup panelowych były:

  • Innowacje w produkcji roślinnej, uproszczone technologie uprawy, precyzyjne nawożenie, zrównoważone rolnictwo
  • Innowacyjne aspekty w chowie trzody chlewnej
  • Innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego. Optymalizacja kosztów produkcji mleka.

Dodatkowe źródła dochodu w gospodarstwie – szanse i ograniczenia to temat przewodni panelu dyskusyjnego w drugim dniu konferencji. Redaktor naczelny TopAgrar Polska,  pan Karol Bujoczek oraz zaproszeni prelegenci rozmawiali na temat sposobów zwiększenia rentowności w produkcji rolniczej poprzez wprowadzanie alternatywnych źródeł dochodu oraz innowacji w gospodarstwie rolnym.

Konferencja Dni Przedsiębiorcy Rolnego stanowi doskonałe miejsce wymiany informacji, doświadczeń, ale przede wszystkim dyskusji rolników, doradców i przedstawicieli nauki na tematy związane z rolnictwem i prowadzeniem działalności rolniczej w zmieniających się warunkach rynkowych.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie naszym partnerom tj.niemieckiemu Towarzystwu Rolniczemu (DLG), Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego.

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w konferencji i zapraszamy na kolejne Dni Przedsiębiorcy Rolnego.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl