W dniach 2-4 października 2015 roku dobyły się w Łodzi VIII Międzynarodowe Targi Żywności ekologicznej i tradycyjnej NATURA FOOD. Podczas pierwszego dnia targów odbyła się ceremonia wręczenia statuetek i dyplomów wszystkim uczestnikom zgłoszonych do konkursu krajowego oraz pucharów i nagród laureatom konkursu krajowego na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2015 roku.

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Nabór uczestników oraz zgłoszenia do konkursu krajowego prowadziły Ośrodki Doradztwa Rolniczego, za wyjątkiem województwa kujawsko – pomorskiego które w tym roku nie zgłosiło żadnego gospodarstwa.

W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z kategorii: „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe.

Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 29 gospodarstw.

Gospodarstwa zgłoszone do konkursu oceniane były w dwóch kategoriach:
- ekologia - środowisko;
- gospodarstwo towarowe.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 6 nagród w tym po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach.

W kategorii: ekologia - środowisko:

wyróżnienie otrzymali:

Agata i Zbigniew Wolak województwo dolnośląskie

III miejsce otrzymał :

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, województwo pomorskie

II miejsce otrzymali :

Beata i Władysław Misiura, województwo podkarpackie

I miejsce otrzymał :

Krzysztof Zembrowski, województwo podlaskie

W kategorii: gospodarstwo towarowe

Wyróżnienie otrzymał :

Paweł Fabiszewski, województwo podlaskie

III miejsce otrzymał :

Kataryzna i Piotr Karbowscy, województwo warmińsko-mazurskie

II miejsce otrzymali :

Monika i Maciej Mrowińscy, województwo łódzkie

I miejsce otrzymał :

Mariusz Robert Kuryluk, województwo lubelskie

Dyplomy i statuetki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla finalistów krajowych w tych kategoriach wręczyli Pan Bogusław Rzeźnicki - Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MR i RW oraz Pan Henryk Skórnicki – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego O/Radom.

Opracowanie: Barbara Sazońska

12