Zakończył się cykl wojewódzkich spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rolników w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy”. W zaplanowanych 48 spotkaniach, od połowy lutego do połowy marca 2017 r., wzięło udział prawie tysiąc rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich z terenu całej Polski.

W niedzielę 19 marca zakończyły się targi AGROTECH, największa w Polsce impreza wystawiennicza poświęcona technice rolniczej. Po raz kolejny Kielce znalazły się w centrum uwagi ogromnej rzeszy rolników i mieszkańców wsi, pasjonatów nowoczesnych technologii, producentów środków do produkcji, naukowców, doradców rolniczych.  Zakres branżowy targów to jak zawsze głównie  nowoczesne ciągniki, maszyny i urządzenia do produkcji rolniczej, środki ochrony roślin, nawozy, nasiona, pasze oraz budownictwo inwentarskie. Ale nie tylko. Organizatorzy starają się aby targi były też miejscem wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych osiągnięć nauki. Stąd w programie wiele  ciekawych wykładów i konferencji.

W Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu w 2016 roku doświadczenia odmianowe zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi. W doświadczeniach badano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego. Przeprowadzono doświadczenia z: 9 odmianami owsa, 24 odmianami jęczmienia jarego. Również były w badaniach prawie wszystkie dostępne odmiany pszenżyta jarego - 11 odmian (doświadczenie dla IHAR-PIB w Radzikowie) oraz 12 odmian pszenicy jarej - wybranych ze względu na korzystne cechy do uprawy metodami ekologicznymi (doświadczenia dla IUNG-PIB w Puławach).

Uprawa roślin strączkowych była dotychczas stosunkowo mało popularna. W ciągu ostatnich 25 lat nastąpiły jednak pozytywne zmiany i sukcesywny wzrost ich uprawy. W latach 1995-2009 pod uprawę roślin strączkowych przeznaczano 1-1,2% gruntów ornych. Powierzchnia zasiewów tych roślin w latach 90 ub. wieku wynosiła 140-150 tys. ha. Dwie trzecie, czyli około 100tys. ha była to uprawa roślin pastewnych, natomiast około 50 tys. przeznaczano na uprawę na nasiona, jako jadalne. Od 2000r. następuje systematyczny wzrost areału upraw tych roślin. Szczególnie zauważa się to, ze względu na wprowadzenie dopłat w latach 2010-2014. W 2010 roku powierzchnia roślin strączkowych uprawianych na zielonkę i nasiona wyniosła 190 tys. ha, natomiast w 2014r. wzrosła 30% i wynosiła już 249 tys. ha. W 2015r była jeszcze wyższa. W stosunku do roku 2014 powierzchnia upraw strączkowych jadalnych wzrosła o ponad 71%, a strączkowych pastewnych o 96%.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie umożliwia osobom, które uczestniczyły w szkoleniu "Zasady przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz zasady wypełniania e-Wniosku o przyznanie płatności na rok 2017” w dniach 7-8 marca 2017, 9-10 marca 2017, 13-14 marca 2017 14-15 marca 2017, 23-24 marca 2017, 27-28 marca 2017, w CDR w Brwinowie i Oddziałach, przystąpienie do egzaminu z ww. zakresu, który będzie upoważniał do uzyskania uprawnień do aplikacji e-Wniosek. Osoby po pozytywnym zaliczeniu egzaminu będą mogły uzyskać login i hasło do aplikacji e-Wniosek.

Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych stanowiły temat przewodni Międzynarodowej Konferencji organizowanej już po raz trzynasty przez Centrum Doradztwa Rolniczego we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Rolniczym (DLG). Szanse i zagrożenia rozwoju sektora żywnościowego przedstawił w swoim wykładzie prof. Andrzej Kowalski (IERiGŻ w Warszawie), omawiając najważniejsze uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarki światowej i wyzwania przed jakim stoi handel międzynarodowy. Wskazał ich wpływ na prowadzeni działalności rolniczej oraz funkcjonowanie rynku rolno-spożywczego.

Czy gospodarstwa rodzinne, w tym małe maja szanse utrzymać się z rolnictwa? Jakie kierunki rozwoju powinny dominować? Czy rolnictwo ekologiczne, małe przetwórstwo i handel detaliczny rolników są szansą na godne życie i rozwój małych gospodarstw. Na te pytania oczekiwano odpowiedzi w trakcie konferencji. W dniu 27 lutego odbyła się konferencja poświęcona tym zagadnieniom. Organizatorami byli NSZZ RI „Solidarność” i Lubelska Izba Rolnicza. czytaj całość