Aplikacja pozwalającą na szybkie lecz orientacyjne obliczenie wielkości gospodarstwa na podstawie SO 2010

 

Planowanie Rozwoju Gospodarstwa Rolnego - Szkolenie PODR Szepietowo 13-15 grudnia 2016r.

  Aplikacje do sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej na rok 2016 na potrzeby:
 

Zakres tematyczny „Szkolenia w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych”

Aplikacja do sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej na 2016 r.

 

Płatności Bezpośrednie 2016 - materiały informacyjne

APLIKACJA DO SPORZĄDZANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ I DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ

wersja 1.0 - Excel 2007 - formularz udostępniony przez ARiMR

wersja 1.1 - Excel 2007 - formularz zmodyfikowany (wg uwag doradców)

wersja 1.0 - Excel 2003

Wzór oświadczenia

 

Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej (aktualizacja 29.03.2016)

Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej

Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej

 

Nadanie uprawnień doradcy z zakresu e-wniosku o przyznanie Płatności Bezpośrednich

icon_xls.gif KARTA LOCHY - aplikacja do zarządzania stadem trzody chlewnej

icon_xls.gif

APLIKACJA do obliczania produkcji azotu, wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym

icon_xls.gif

Kalkulacje produkcji trzody chlewnej:
w cyklu otwartym oraz od momentu pokrycia lochy do odchowu prosiąt do wagi 15 kg

icon_doc.gif

Wzór wniosku o przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego w terminie do 12 miesięcy

icon_xls.gif

Wytyczne dotyczące realizacji Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie programu rolnośrodowiskowego 2007-2013

  DOPŁATY 2007 DEMO - Aplikacja demonstrująca jak wypełnić wniosek o płatności na rok 2007 zgodnie z wzorem wniosku oraz instrukcji opracowanej przez ARiMR
icon_xls.gif

PARAMETRY SILOSÓW NA KISZONKĘ - narzędzie do obliczania: parametrów silosów oraz planowania produkcji kiszonek w zależności od wielkości stada